E-kirjastopalvelut ja rakentamisen lupapalvelut yleisimpiä digipalveluja kunnissa

E-kirjastopalvelut ja rakennetun ympäristön sähköiset lupapalvelut ovat yleisimpiä digitaalisia palveluja monessa kunnassa. Tämä käy ilmi valtiovarainministeriön tekemästä kuntien digitaalisten palvelujen kartoituksesta.

Kartoituksessa selvitettiin, minkälaisia digipalveluita kunnat tuottavat kuntalaisille ja kunnassa elinkeinotoimintaa harjoittaville, kuten yrityksille sekä miten näiden palvelujen tuotanto on järjestetty. Lisäksi selvitettiin, onko digipalveluiden käyttöön tarjolla tukea ja löytyykö verkkosivustolta saavutettavuusseloste. Kartoituksessa tarkasteltiin kuntien julkisia verkkosivustoja ja niillä tarjottuja digipalveluja asiakkaan, palvelun käyttäjän näkökulmasta. Tiedonkeruu tehtiin pääosin joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 aikana.

Lue koko uutinen VM:n sivuilta