E-kirjaston tekniseksi alustaksi on valittu avoimen lähdekoodin kirjastosovellus Library Simplified

Vuoden 2024 alussa avattavan kuntien yhteisen e-kirjaston tekninen alusta on valittu. Alustaksi valikoitui avoimen lähdekoodin kirjastosovellus Library Simplified.

Avoimen lähdekoodin alusta tarkoittaa sitä, että lähdekoodia voidaan vapaasti kehittää monenlaisin menetelmin. Kaikki perustuu avoimuuteen ja e-kirjaston koodipohja pysyy e-kirjasto-organisaation hallinnassa. Library Simplifiedin taustalla on New York Public Library ja sovellus on kehitetty ajatuksella “kirjastolta kirjastoille”. Suomen e-kirjaston tarpeisiin kehitetään oma versio Library Simplifiediä hyödyntäen.  

Henkilö makaa sohvalla ja kuuntelee äänikirjaa.
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Alustan valintaprosessi oli pitkä ja haastava ja se koostui sekä pilottikokeiluista että kirjastolaisten kanssa järjestetyistä työpajoista. Lisäksi erilaista taustatyötä ja selvityksiä on tehty paljon. Valinnassa painottuivat käyttäjänäkökulma, kirjastojen vaikutusmahdollisuus ja se, että omistajuus säilyy e-kirjastolla itsellään. Myös pitkän tähtäimen suunnitelmat eli e-kirjaston kehittäminen painoivat valinnassa. E-kirjastoa on helpompi kehittää eteenpäin, kun alusta ei ole riippuvainen toisista toimijoista.  

Toinen vaihtoehto yhteisen e-kirjaston alustaksi olisi ollut markkinaratkaisu eli valmiin tai lähes valmiin tuotteen ostaminen markkinoilta e-kirjaston käyttöön. Hyvä puoli tässä olisi ollut se, että e-kirjasto olisi todennäköisesti ollut valmiimpi heti vuoden 2024 alussa, kun se avataan asiakkaiden käyttöön. Avoimen lähdekoodin ratkaisun puolesta puhuu kuitenkin se, että e-kirjaston toimintaedellytykset eivät vaarannu, jos joku teknologia päättyy tai sen taustalla oleva yritys kaatuu. Myös e-kirjaston kehittäminen on ketterämpää avoimen lähdekoodin ratkaisussa.  

“Seuraavaksi edessä on kilpailutus. Library Simplified ei yksinään tee vielä e-kirjastoa, vaan joitain tai joku olemassa olevista alustoista on tarkoitus kytkeä siihen mukaan. Näin e-kirjasto täyttää sille selvitysvaiheessa asetetut vaatimukset. Kilpailutusta ryhdytään rakentamaan tältä pohjalta”, kertoo e-kirjastohankkeen teknologiasta vastaava projektiasiantuntija Joona Kutilainen-Pennanen.  

Yhteisen e-kirjaston rakentamiseen on aikaa vielä tämä vuosi. Aikataulu on tiukka mutta täysin mahdollinen. Kilpailutuksen toivotaan etenevän sujuvasti, että itse kehitystyölle jää mahdollisimman paljon aikaa.  

Yksi iso uudistus e-kirjaston käytössä tulee olemaan se, että jatkossa e-kirjastoon ei enää kirjauduta kirjastokortilla, vaan kirjastotunnuksella. Uusi kirjastotunnus on niin sanottu vahvan tunnistautumisen menetelmä. Vahva tunnistautuminen takaa sen, ettei tunnuksia ole kenelläkään asiakkaalla useita ja että käyttäjän asuinpaikka voidaan vahvistaa. Yhteisen e-kirjaston käyttö edellyttää sitä, että asiakkaan oma asuinkunta on liittynyt mukaan e-kirjastoon.  

Kuntien yhteisen e-kirjaston asiakkaaksi pääsee hankkimalla e-kirjastotunnukset joko itsepalveluna verkossa tai asioimalla omassa lähikirjastossa, jos oma asuinkunta on liittynyt mukaan e-kirjastoon. Siitä, milloin kirjastotunnusten hankkiminen on mahdollista, tiedotetaan erikseen loppuvuodesta 2023. 

E-kirjastohankkeen verkkosivut