E-kirjaston alustaratkaisun ja tunnistautumisratkaisun kehitystyö on käynnistynyt 

Ellibs Oy on valittu vuodelle 2023 e-kirjastohankkeen kumppaniksi toteuttamaan kuntien yhteisen e-kirjaston mobiiliapplikaatioiden sovelluskehitystä sekä tuottamaan asiantuntijapalveluja. E-kirjaston tunnistautumisratkaisun toimittajaksi on puolestaan valittu Digiloikka Oy

Alustaratkaisun kehitystyössä Library Simplified -alustan avointa lähdekoodia muokataan toteutuksessa vastaamaan Suomen yleisten kirjastojen tarpeita. Lisäksi toteutus käsittää mm. tunnistautumisratkaisun liittämisen alustaan sekä aineistorajapintojen toteutukset. Työ on käynnistynyt toukokuussa 2023 ja sitä toteutetaan e-kirjastohankkeen projektiryhmän omistuksessa ketterän kehityksen toimintamalleja noudattaen. 

“Olemme innoissamme mahdollisuudesta antaa panoksemme yhteisen e-kirjaston kehitystyöhön. Ellibsillä on vuosien kokemus kirjastojen tarpeisiin suunnatuista alustaratkaisuista, ja olemme jo aiemmin toteuttaneet joitakin yhteiseen e-kirjastoon tähtääviä ratkaisuja. Uskon että asiantuntemuksestamme on runsaasti hyötyä, kun alustaa sovitetaan kirjastojen ja asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen ja kaikkia palveleva kuntien yhteinen e-kirjasto tarjoaa myös hienoja mahdollisuuksia uudistaa e-aineistojen teknistä toimintaympäristöä”, sanoo Ellibsin toimitusjohtaja Juha Tarvainen

Henkilö istuu laiturilla ja kuuntelee äänikirjaa
E-kirjasto avautuu asiakkaille vuoden 2024 alussa ja ensimmäisenä avataan e-kirjaston mobiilisovellus. Verkkosivujen kautta käytettävä web-versio tulee mukaan myöhemmin. Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Avoimen lähdekoodin kirjastosovellus Library Simplifiedin taustalla on New York Public Library. Alustaratkaisu on kehitetty ajatuksella “kirjastolta kirjastoille” ja sen lähdekoodia voidaan vapaasti kehittää monenlaisin menetelmin. Alustan valinnassa painottuivat käyttäjänäkökulma, kirjastojen vaikutusmahdollisuus ja se, että omistajuus säilyy e-kirjastolla itsellään.  

Työtä Ellibsin kanssa tehdään tiiviissä yhteistyössä ketterin menetelmin, kuukauden sprinteissä. Ensimmäisenä pystytetään sovelluksen vaatima ympäristö sekä otetaan Alfons Digital Oy:n suunnittelema e-kirjaston visuaalinen ilme käyttöön. Tämän jälkeen päästään sisältöasioiden kimppuun samalla kun valmistellaan vuodenvaihteessa alkavaa seuraavaa vaihetta, jossa kirjastot pääsevät ohjaamaan kehitystyötä.  

”Voimme aidosti sanoa, että teemme sovellusta kirjastojen ja käyttäjiensä tarpeisiin. Osallistava malli on Suomessa ja maailmallakin poikkeuksellinen, ja sen myötä kirjastot siirtyvät ketterien menetelmien pariin. Teemme yhdessä maailman parasta sovellusta, josta sopii ja pitää olla ylpeä”, sanoo e-kirjastohankkeen teknologiasta vastaava projektiasiantuntija Joona Kutilainen-Pennanen.  

E-kirjastoon kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen menetelmällä 

Valmisteleva työ e-kirjaston tunnistautumisratkaisun toimittajaksi valitun Digiloikka Oy:n kanssa on alkanut. Tiivis yhteistyö jatkuu ketterin menetelmin syksyyn saakka, jonka jälkeen siirrytään käyttöönottovaiheen kautta ylläpitovaiheeseen. E-kirjasto testaa ratkaisun ennen kirjastojen liittymistä käyttöönottovaiheessa ja kirjastoille järjestetään tarvittava opastus ratkaisun käyttöön.  

Sekä e-kirjastolla että Digiloikalla ollaan innostuneita uudesta yhteistyökumppanuudesta. Uusi e-kirjaston tunnistautumisratkaisu on ns. vahvan tunnistautumisen menetelmä. Tällä varmistetaan se, että jokaisella käyttäjällä on palveluun vain yksi tunnus ja että käyttäjän asuinkunta on liittynyt e-kirjastoon. Asuinkuntaa päivitetään säännöllisesti, sillä kunnat tarjoavat e-kirjastopalvelun vakituisille asukkailleen.  

Uusi tunnistautumispalvelu ratkaisee myös kirjautumisen tietoturvaongelmat. Vahvan tunnistautumisen jälkeen käyttäjät voivat yhdistää kirjautumisen esimerkiksi Google- tai Apple-tileihinsä, jolloin kirjautuminen mobiililaitteelta käy jatkossa vaivatta. 

Ketterä kehitys varmistaa pitkäaikaisen ratkaisun 

Joona Kutilainen-Pennanen liputtaa ketterän kehityksen menetelmien käyttöä e-kirjaston rakentamisessa. Ketterässä kehityksessä edetään pieni pala kerrallaan kohti yhteistä tavoitetta. Jokaisen kehitysaskeleen jälkeen sovellusta tarkastellaan ja listataan asioita, joita täytyy lisätä tai ehkä poistaa. Ketterään kehitykseen kuuluu testaus ja vaiheittaisuus. Siten kehitystyö ei lopu koskaan. Ketterällä kehityksellä varmistetaan pitkäaikainen ja kehittyvä ratkaisu, jolla vastataan käyttäjien tarpeeseen suoraan heidän palautettaan kuunnellen.  

”Ketterästi etenemällä varaudutaan muutoksiin ja niihin on kyky reagoida nopeasti. Teknologia kehittyy jatkuvasti ja näin toimiessamme ei ole vaaraa siitä, että jonkin teknologian tai formaatin poistuessa markkinoilta sovellusta ei voitaisi enää jatkaa tai se pitäisi korvata uudella. Ketterät menetelmät varmistavat pitkäaikaisen ratkaisun kehittämällä käyttäjiensä tärkeimmiksi kokemia ominaisuuksia jatkuvasti ulkoisista tekijöistä riippumatta”, Kutilainen-Pennanen tiivistää.  

E-kirjastohankkeen verkkosivut