E-kirjastohankkeen avustus vuodelle 2023 varmistui 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt e-kirjastohankkeelle valtionavustusta miljoona euroa yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämiseen ajalle 1.7.–31.12.2023.  

Edellinen, vuonna 2021 myönnetty avustus oli myös suuruudeltaan miljoona euroa ja se käytetään 30.6.2023 mennessä. E-kirjastohankkeen projektiryhmä aloitti työnsä koko ryhmän voimin helmikuussa 2022. Yhteensä e-kirjastohanke saa siis valtionavustusta kaksi miljoonaa euroa kahden vuoden aikana.  

Myönnetyllä avustuksella parannetaan digitaalisten sisältöjen yhdenvertaista saatavuutta yleisissä kirjastoissa valtakunnallisesti. Tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin sekä kaventaa eri väestöryhmien eroja kulttuuriin osallistumisessa.

Hankkeen aikana avataan koko Suomen kunnille ja yleisille kirjastoille yhteinen e-kirjasto, jonka kautta asiakkaiden on helppo käyttää e-aineistoja (e-kirjat, äänikirjat ja e-lehtien näköisversiot) yhdeltä alustalta. 

Kun e-kirjasto vuonna 2024 avataan, siirtyy e-kirjastopalvelu ja sen sisältöjen hankinta kuntien kehitettäväksi ja rahoitettavaksi osana kirjastojen perustoimintaa. 

E-kirjastohanketta vetää Helsingin kaupunginkirjasto. Hankkeen omistaja on Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjaston kirjastoverkon yhteisistä palveluista ja projektipäällikkönä toimii Suvi Sivulainen. Projektiasiantuntijoina työskentelevät Seija Laitinen-Kuisma (kirjastojen verkostoyhteistyö), Anna Tuomikoski (kustannusalan verkostoyhteistyö), Joona Kutilainen-Pennanen (teknologia) ja Marjo Haatainen (viestintä). 

E-kirjastohankkeen verkkosivut