E-kirjastohanke ja Sanasto iloitsevat e-lainauskorvausten etenemisestä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti lokakuussa, että kirjailijoille ja kääntäjille kirjastolainoista maksettava lainauskorvaus ulotettaisiin yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaukseen. Asiaa ehdotti ministeriön asettama selvityshenkilö, hovioikeudenneuvos Kristiina Harenko tekemässään selvityksessä.   

Mies kuuntelee äänikirjaa
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

— Tämä on erinomainen uutinen e-kirjastohankkeen kannalta. On ilo edistää kuntien yhteistä e-kirjastoa, kun näköpiirissä on, että kirjailijat ja kääntäjät tulevat saamaan lainauskorvausta teknologiariippumattomasti myös e- ja äänikirjoista. Lämmin kiitos kaikille asiaa eteenpäin vieneille ja päätöksiä tehneille tahoille, sanoo e-kirjastohankkeen omistaja Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjaston kirjastoverkon yhteisistä palveluista.   

Myös kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto on erittäin tyytyväinen asian etenemisestä. Sanasto on tehnyt pitkään vaikuttamistyötä sen eteen, että lainauskorvausta maksettaisiin painettujen teosten lisäksi myös e-kirjoista ja äänikirjoista.   

— Iloitsemme siitä, että e-lainauskorvaus on vuosien työn jälkeen etenemässä, ja haluamme kiittää lämpimästi kaikkia vaikuttamistyöhön osallistuneita ja päättäjiä hyvästä yhteistyöstä. Lainauskorvaus on kirjallisuuden tekijöille merkittävä tulonlähde, joka muodostaa keskimäärin jopa 1/3 kaunokirjailijoiden ja kääntäjien vuosituloista. On hieno alku, jos lainauskorvausta päästään maksamaan jo ensi vuonna yleisten kirjastojen e-lainoista, ja sama oikeus pitää ulottaa mahdollisimman pian myös korkeakoulukirjastojen e-lainoihin, summaa Sanaston yhteiskuntasuhteiden päällikkö Linda Lappalainen.   

Yleisten kirjastojen e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauksen korvausoikeus voidaan toteuttaa laajentamalla nykyisen lainauskorvausjärjestelmän soveltamisalaa. Lainauskorvausten rahoituksesta vastaa siis valtio. Kristiina Harenko on esittänyt lainsäädännön muuttamisen rinnalle myös nopeamman etenemistien siten, että ensi vuoden e-lainauskorvaus yleisten kirjastojen e-lainaamisesta toteutetaan ministeriön päätöksellä. Lainauskorvauksiin varattua miljoonan euron summaa esitetään seuraavan vuoden budjettiin valtion täydentävässä talousarvioesityksessä. Hallitus antaa esityksensä eduskunnalle marraskuussa. Vuoden alussa tehdään yleensä myös lisätalousarvio, johon e-lainauskorvauksiin varattu summa on mahdollista lisätä.   

Yleisten kirjastojen e-lainoista voidaan maksaa korvausta jo vuonna 2023, jos lainauskorvauksia hallinnoivat järjestöt ulottavat vuoden 2022 lainaustietojen hankinnan myös vuoden 2022 e-lainaamista koskeviin tietoihin.   

Lainauskorvauksen merkitys on suuri kirjojen tekijöille ja kääntäjille ja monelle se on merkittävä osa toimeentuloa. Myös kirjastojen keskeisten tehtävien toteuttamisen kannalta teknologianeutraali lainauskorvaus on tärkeä.  

 

E-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskeva selvitys OKM:n verkkosivuilla

E-kirjastohankkeen verkkosivut

Sanaston verkkosivut