Biblioteken.fi:n käyttäjäkysely: aktiivikäyttäjistä suuri osa tyytyväisiä palveluihin

Viime vuoden lopulla toteutetun Biblioteken.fi:n käyttäjäkyselyyn vastasi kirjastoammattilaisten joukko, jotka olivat kaiken kaikkiaan varsin tyytyväisiä sivustoon.

Kaikista vastaajista peräti 85% piti sivustoa hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä, ja yhtä suuri osuus piti etsimänsä asian löytämistä helppona tai erittäin helppona. Uutiset, koulutus- ja työpaikkailmoitukset suosituinta sisältöä.

Kysely kattoi ns. emosivuston (Biblioteken.fi) lisäksi myös muut Kirjastot.fi-kokonaisuuden ruotsinkieliset palvelut: Länkbiblioteket, Fråga bibliotekarien, Boksampo, Sidospår, eBiblioteket, Bibliotekskanalen, Biblioteksregistret, Apparatön, Fono.fi, Frank-samsök ja statistikdatabasen. Vastausaika oli 20.10.–11.11.2020 ja vastaajia oli 54.

Vastaava suomenkielinen kysely Kirjastot.fi:n palveluista toteutettiin vajaata vuotta aikaisemmin, ja osa kysymyksistä oli samoja. 

Yleisarvio Biblioteken.fi-sivustosta (kuusi väittämää, valintavaihtoehdot: Täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, neutraali, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä, en tunne sivustoa/en tiedä).
Yleisarvio Biblioteken.fi-sivustosta. Linkki tietoihin (pdf).

Poimintoja

Ammattitausta

Biblioteken.fi-kyselyn vastaajista 81 % tuli kirjastoalalta (käyttäjäryhmä), eri kokoisista kirjastoista. Kokemusvuodet kirjastoalalla jakaantuivat tasaisesti vastaajien kesken. Äidinkielekseen ruotsin ilmoitti 67%, suomen 30%.

Suomenkielisessä kyselyssä kirjastolaisia oli 79%. Naisten osuus vastaajista oli Biblioteken.fi-kyselyssä 93%, ja Kirjastot.fi-kyselyssä 78%. Maantieteellinen hajonta oli kohtalaisen hyvä molemmissa kyselyissä.

Vastausten vertailua: Kirjastot.fi ja Biblioteken.fi  

Kuinka usein vierailet sivustolla?

Biblioteken.fi: Suuri osa vastaajista oli aktiivikäyttäjiä (56%), jotka käyvät ao. sivustolla joko joka viikko tai päivittäin. 
Kirjastot.fi: Aktiivikäyttäjien osuus 59%.

Miten tarpeelliseksi koet Kirjastot.fi-sivuston?

Biblioteken.fi: 85% vastasi, että tarpeelliseksi (41%) tai erittäin tarpeelliseksi (44%).
Kirjastot.fi: 87% vastasi, että tarpeelliseksi (35%) tai erittäin tarpeelliseksi (52%).

Miten etsimäsi tieto Kirjastot.fi-sivustolta löytyy?

Biblioteken.fi: 85% vastasi, että tarvittu löytyy helposti (76%) tai erittäin helposti (9%).
Kirjastot.fi: Vastaajista 77%:n mielestä helposti, 5% kertoi, että erittäin helposti.

Mitä etsit sivustolta?

Biblioteken.fi: 

1) Kirjastoalan uutisia 57 %

2) Työpaikkoja ja koulutusilmoituksia 43%

3) Kirjastoalan tietoa ja tietokantoja 43 %

4) Kirjastoalan projekteja 41 %

5) Kirjallisuuteen liittyvää tietoa tai aineistoa 39 %

Kirjastot.fi: 

1) Ammattipalveluita (esim. työpaikat, materiaalit) 59%

2) Uutisia 53%

3) Kirjallisuuteen liittyvää tietoa tai aineistoa 49%

4) Tietoa kirjastoista (esim. tilastoja, hanketietoja, tietoa YKN- tai AKE-toiminnasta) 46%

5) Videosisältöjä kirjastoalan koulutuksista tai kirjallisuusaiheista 34%

Mihin vastaajat hyödyntävät Kirjastot.fi:n sisältöjä?

Biblioteken.fi: Noin 90% työhön, n. 28% harrastuksiin ja vapaa-aikaan, n. 5%% opiskeluun.
Kirjastot.fi: Noin 80% työhön, 30% harrastuksiin ja vapaa-aikaan, 12% opiskeluun.

Yksi- vai kaksikielinen käyttö?

Biblioteken-kysely paljasti, että

  • 35 % käyttää ainoastaan ruotsinkielisiä palveluja
  • 5,6 % ainoastaan suomenkielisiä
  • 1,9% ei käytä lainkaan kyselyyn kuuluneita palveluita
  • loput käyttävät sekä suomen‐ että ruotsinkielisiä palveluita

Kysyttäessä, miten tärkeää sinulle on saada alan uutisia ruotsiksi, erittäin tärkeänä tai tärkeänä asiaa piti huikeat 81%. Tämä tuotiin esiin myös avovastauksissa.

Saatko tarpeeksi tietoa alan uutisista, seminaareista, kampanjoista, jne. Biblioteken.fi:n kautta?

Yhteensä 67% vastasi kyllä. Suomenkielisessä kyselyssä vain 40% vastasi, että Kirjastot.fi-palveluista tiedottaminen on tehokasta ja riittävää. Toisaalta kysyttäessä, oletko saanut tarpeeksi tietoa Biblioteken.fi:n palveluista, vain 59% vastasi myöntävästi. Parhaiten tunnettuja palveluja olivat Boksampo/Sidospår, ja vähiten Fono.fi ja Apparatön.

NPS (Net Promoter Score)

NPS on mittari, joka summaa vastaukset kysymykseen ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua muille”. Asteikko on -100 – 100.

NPS-luku, Biblioteken.fi: kaikki 11, aktiivikäyttäjät 57, satunnaiskäyttäjät – 45.   NPS-luku, Kirjastot.fi: kaikki 32, aktiivikäyttäjät: 49, satunnaiskäyttäjät 13.
Biblioteken.fi:n aktiivikäyttäjien NPS-luku kipusi 57:ään, Kirjastot.fi:n vastaava oli 47. 

Lisätietoja

Anna-Maria Malm, planerare

annamaria.malm@biblioteken,fi, 040 764 8610