Aluehallintovirasto: Peruspalvelujen arviointi 2021 julkaistu

Missä tilassa vuonna 2021 - keskellä maailmanlaajuista pandemiaa, ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja ilmastokriisiin havahtuneessa maailmassa - olivat maamme pelastustoimi, kulttuuripalvelut, kirjastot, nuorisotoimi, liikunta, opetustoimi ja varhaiskasvatus? Tähän pyrkii valituissa kohteissa vastaamaan vuoden 2021 peruspalvelujen arviointi, jonka aluehallintovirastot ovat tuottaneet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston koordinoimassa laajassa viranomaisyhteistyössä jo 23. kerran.

Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta toteaa arviointiraportin esipuheessa, että yhteiskuntamme on jatkuvassa liikkeessä. ”Kuntien peruspalveluihin vaikuttavat väestön ikärakenteen muutos, syntyvyyden lasku, kustannusten kasvu sekä alueellinen eriytyminen. Yllättävät ulkoiset kriisit luovat myös haasteita peruspalvelujen järjestämiseen eri puolilla Suomea. Yhteisenä haasteenamme on, miten kykenemme toimimaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja ennakoimaan tulevaa.”

Vuotta 2021 koskevassa peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnissa selvitettiin valtakunnallisesti ja alueellisesti määrättyjen palvelujen tilaa opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, kulttuuripalveluissa, kirjastoissa, nuorisotoimessa, liikuntatoimessa ja pelastustoimessa.

Peruspalvelujen arvioinnissa tuodaan esiin palvelujen järjestämiseen liittyviä käytännön haasteita ja johtopäätöksiä sekä kehittämisehdotuksia. Tällä arviointikierroksella esitetään kymmenittäin toimenpide-ehdotuksia palvelujen laadun ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Raportti julkaistaan kahdeksassa osassa avi.fi/peruspalvelujen-arviointi-verkkosivustolla kokonaisuudessaan suomeksi ja ruotsiksi. Aikaisemmat arvioinnit löytyvät edelleen Patio-järjestelmästä.

Arvioiden sisällöstä julkaistaan tämän kootun valtakunnallisen tiedotteen lisäksi oma tiedote jokaisesta kahdeksasta alla luetelluista arviointikohteesta.

STT:n tiedotteessa todetaan kirjastojen osalta seuraavaa.

Yleisten kirjastojen henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä kirjastojen johtaminen

Arviointi osoittaa, että yleisillä kirjastoilla on vaikeuksia suorittaa lakisääteiset tehtävänsä, koska henkilöstö ei riitä. Kirjastojen henkilöstön peruskoulutustaso on parantunut, mutta uusia taitoja tarvitaan. Arviointiraportin mukaan kaikilla kirjastojen johtajilla ei ole lainmukaista kelpoisuutta, tietotaitoa tai aikaa kirjaston toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Aluehallintovitaston tiedote STT:n sivuilla

(päivitys 8.9.2022) Raportin osa: Yleisten kirjastojen henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä kirjastojen johtaminen