Aiheettomia lainauskorvausviestejä edelleen liikkeellä

Kirjastoja on lähestytty huijausviesteillä, joissa vaaditaan asettamaan teoksia lainauskieltoon tai maksamaan lainauskorvauksia. Viestien lähettäjätahona näkyy Kuntainfo (verkkotunnus kuntapalvelu.net) ja viesteissä on viitattu opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kaikki vaateet ovat perättömiä eikä viesteihin tarvitse reagoida millään tavoin.

Lainauskorvaus on kirjastolainoista kirjailijoille ja kääntäjille maksettava tekijänoikeuskorvaus.

Lainauskorvausten maksaminen on Suomessa järjestetty siten, että valtio (opetus- ja kulttuuriministeriö) maksaa korvaukset teosten tekijöitä edustaville yhteishallinnointiorganisaatioille, jotka tilittävät korvaukset edelleen tekijöille.

Yksittäinen kirjasto tai muu kunnan palveluista vastaava taho ei maksa korvausta suoraan tekijälle. Lainauskorvausta kirjastolta vaativan tekijän tulee vaatia korvausta Sanastolta (kirjallisten teosten tekijät), Kopiostolta (kirjaan sisältyvien kuvataiteen teosten tekijät) tai Teostolta (sävellysteosten tekijät). Korvaukset e-aineistojen käyttämisestä kirjastoissa sisältyvät kirjastojen maksamiin lisenssimaksuihin.

Sanasto on aiemmin tänä syksynä tiedottanut vastaavista aiheettomista lainauskielto- ja korvausvaatimusviesteistä kirjastoille muun muassa 16. elokuuta

 

Lisätietoja:

Juha Pihlajaniemi, lakimies, Sanasto, juha.pihlajaniemi@sanasto.fi, p. +358 9 5629 3350