Digimedian palvelukonseptihanke on alkanut

Yleisten kirjastojen suurta kansallista kysymystä ryhtyy ratkomaan uusi digitaalisen median palvelukonseptihanke. Kansalaisilla on asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada käyttöönsä yleisten kirjastojen kautta lisensoitua digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja.

Ensi toukokuussa päättyvä hankepaketti keskittyy selvitystyöhön ja kokeiluihin, joiden pohjalta suunnistetaan kohti laajempaa tavoitetta: kaikkien yleisten kirjastojen asiakkaiden saumatonta pääsyä valtakunnalliseen digitaaliseen kokoelmaan, alueellisia ja käyttäjäryhmäkohtaisia erityistarpeita unohtamatta.

Tavoitteet ja toteutus

Selvitystyö muodostuu rinnakkaisista kokonaisuuksista, joihin kuuluu tarvittavan teknologia-arkkitehtuurin ja asiakkuudenhallinnan selvittäminen, tekijänoikeuksien, kokoelmalinjausten ja tiedonhallinnan kokonaisuudet, sekä ratkaisujen hakeminen tuotantoon, organisointiin ja rahoitukseen. Tämän lisäksi kokeillaan eri palvelualustojen sopivuutta yhteiseen palvelukonseptiin.

Lopputuloksiksi odotetaan myös mm. suosituksia tukemaan palvelualustan kilpailutusta ja teknistä kehittämistä, sekä jatkosuunnitelmia erityisesti kriittisen yhteistyön kannalta. 

Käyttäjänäkökulma säilyy keskeisenä sekä hankepaketin tavoitteissa, että niiden toteutuksessa. Käytettävyyden ja sisältötarjonnan käyttäjänäkökulma selvitetään eri paikkakunnilla sekä kyselyinä. Palvelukonseptin halutaan myös olevan osa Finna-palveluympäristöä ja toteuttavan näin osaltaan Finna-visiota 2025.

Taustalla painavat syyt

Tällä hetkellä kirjastojen asiakkaiden tilanne vaihtelee paljon asuinpaikasta riippuen monista syistä. Eri kunnilla ja kirjastokimpoilla on hyvin erilaiset e-kokoelmat. Lain mukaan kokoelman ja palvelualustojen hankinta on kunnan vastuulla, mutta toisaalta usean kunnan kattavat kirjastokimpat ovat vapaaehtoisia yhteenliittymiä.

Käytössä on useita eri alustapalveluja, minkä vuoksi niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin asiakaskokemus on monimutkainen ja sekava. Kirjaston asiakkaat ja henkilökunta joutuvat tunnistamaan, mitkä sisällöt löytyvät mistäkin palvelusta sekä käyttämään useita erilaisia teknologioita, mikä heikentää käytettävyyttä ja yhdenvertaista saavutettavuutta. Lisäksi digitaalisten sisältöjen lisenssi- ja tekijänoikeuskorvaukset ovat kirjavia. 

Hankkeessa halutaan löytää yhteisiä malleja, jotka helpottavat aineistojen saatavuutta ja huomioivat kaikkien osapuolten edut. 

Yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä on monia, kuten kustannusalan toimijat, Suomen kunnat, Kansalliskirjasto ja Finna-ekosysteemi, Celia, yleisten kirjastojen valtakunnalliset kehittämispalvelut, selvitys- ja konsulttipalvelujen tuottajat, sekä lisenssi- ja tiedonhallintakokonaisuuksiin liittyvät muut toimijat.

Digimediahanke on iso askel kohti kulttuurisisällön tasa-arvoisempaa ja monipuolisempaa saavutettavuutta yleisissä kirjastoissa ympäri Suomen.

* * *
Haluatko tietää lisää?

Liity mukaan kirjastolaisille suunnattuihin chat-sessioihin ja kysy mitä tahansa hankkeeseen liittyen! Voit vain pyörähtää paikalla tai jäädä linjoille pidemmäksi aikaa seuraamaan kysymyksiä ja vastauksia. Voit myös jättää kysymyksesi etukäteen projektipäällikkö Suvi Sivulaiselle (yhteystiedot alla).

Ensimmäiset live chatit järjestetään

Lisää on luvassa, jos tilaisuuksiin on kiinnostusta ja tarvetta. 

Digimediahankekokonaisuuden keskeiset toimijat

Projektin omistaja: Virva Nousiainen-Hiiri
Projektipäällikkö: Suvi Sivulainen

Ohjausryhmä

Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, FinELib
Johanna Selkee, Kuntaliitto
Laura Tyysteri, Someron kaupunginkirjasto, Yleisten kirjastojen konsortio (YKK)
Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto, Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN)
Matti Sarmela, Helsingin kaupunginkirjasto, Valtakunnalliset kehittämispalvelut
Katri Vänttinen, Helsingin kaupunginkirjasto
Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin kaupunginkirjasto, Yleisten kirjastojen konsortio (YKK)

Asiantuntijajäsen

Marja Hjelt, Helsingin kaupunginkirjasto, Yleisten kirjastojen konsortio (YKK)

Yhteydenotot

Projektipäällikkö Suvi Sivulainen
Digimediahanke
Kirjastoverkon yhteiset palvelut, Helsingin kaupunginkirjasto  
suvi.sivulainen (at) hel.fi
+358 40 191 8531

Viestintäsuunnittelija Johanna Laurila
Yleisten kirjastojen valtakunnalliset kehittämispalvelut
johanna.laurila (at) hel.fi 
+358 40 1906 390