Yleisten kirjastojen tilastot 2016 valmistuneet

Yleisten kirjastojen suosio on säilynyt ennallaan 

Vuonna 2016 kuntien ja kaupunkien yleisissä kirjastoissa käytiin 49 miljoonaa kertaa (9 käyntiä per asukas) ja lainattiin 87,5 miljoonaa lainaa (16 lainaa per asukas). Määrät olivat hivenen pienempiä kuin vuonna 2015. 
 
Kirjastojen toimintakulut laskivat hieman ja olivat 316 miljoonaa euroa (58 € per asukas). Eniten kasvoivat elektronisiin aineistoihin, mm. e-kirjoihin, käytetyt kulut 1,74 miljoonaan euroon. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 16%. Henkilöstökulut laskivat hieman ja olivat yhteensä 171 miljoonaa euroa (31,40 € per asukas). Kirjastoaineistojen ostoon käytettiin rahaa suunnilleen yhtä paljon kuin edellisenä vuonna eli yhteensä 36,3 miljoonaa euroa (6,70 € per asukas). 

Kirjastojen hankkiman aineiston määrä on hivenen pienentynyt (1%) edellisestä vuodesta. Uutta aineistoa hankittiin 1,8 miljoonaa kappaletta ja vanhaa aineistoa poistettiin 2,7 miljoonaa kappaletta. 

Tapahtumien määrä on kasvanut ja e-kirjojen käyttö lisääntynyt


Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä on noussut vuodessa n. 10 % ja kokonaismäärä oli 38 115 kpl.  Myös tilaisuuksiin osallistuneiden määrä on noussut samassa suhteessa ja heitä oli yhteensä noin 950 000. 

Toinen nouseva trendi on e-kirjojen käytön kasvu. Kuntalaisten käytössä olevien e-kirjojen määrä on kasvanut kolmanneksella ja myös niiden käyttö on kasvanut samassa suhteessa. E-kirjoja käytettiin noin 400 000 kertaa.

Lisätiedot: 
Antti Seppänen, puh. 0295 016 354 
Sähköposti: antti.seppanen(at)avi.fi 

Yleisten kirjastojen tilastot
Tilastojen visualisointi