Myrskylän ja Pukkilan kirjastot yhdistävät voimansa.

Myrskylän ja Pukkilan kuntien yhteinen kirjastolaitos aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa. Yhteinen kirjastolaitos kuluu hallinnollisesti Myrskylän kunnan sivistyspalveluihin ja Pukkilan kunnankirjaston työntekijät siirtyvät Myrskylän kunnan työntekijöiksi vanhoina työntekijöinä. Myrskylän ja Pukkilan kirjastoissa on yhteensä kolme työntekijää, joista yksi määräaikaisessa työsuhteessa vuoden 2018 loppuun. Yhdistämisen tavoitteena on turvata laadukkaat kirjastopalvelut molemmissa kunnissa kustannustehokkaalla tavalla, yhteistä osaamista ja resursseja jakamalla. Yhdistymisellä ei ole tällä hetkellä suunniteltuja vaikutuksia kirjastojen palveluihin tai aukioloaikoihin.  Myrskylässä ja Pukkilassa ollaan ottamassa kevään 2018 aikana käyttöön Koha-kirjastojärjestelmä, jonka myötä liitytään Helle-kimppaan ja saadaan käyttöön yhteinen kirjastokortti ja verkkokirjasto sekä aineistokuljetukset.