Kysely saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon lähtötilanteesta

Direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivissä säädetään julkisen sektorin toimijoiden yleisölle avointen verkkopalveluiden saavutettavuudelle asetettavista teknisistä vaatimuksista sekä saavutettavuuden valvonnan ja raportoinnin keinoista. Käytännössä direktiivi velvoittaa julkisen sektorin organisaatiot toteuttamaan verkkosivustot niin, että ne ovat mahdollisimman hyvin saavutettavia ja kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöön kuuluu tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, ladattavia asiakirjoja ja lomakkeita sekä kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuten digitaalisten lomakkeiden käsittelyä sekä todentamis-, tunnistamis- ja maksuprosessien suorittamista. Direktiivi koskee siis yleisesti kaikkia yleisesti käytettävissä olevia julkisen sektorin verkkopalveluita, esimerkiksi organisaation kotisivuja, asiointilomakkeita ja verkkoasiointipalveluita.

Direktiivin vaatimuksia sovelletaan verkkosivustoihin seuraavasti:

- verkkosivustot, jotka julkaistaan 23.9.2018 jälkeen (=uudet verkkopalvelut), vaatimuksia sovelletaan 23.9.2019 alkaen;

- verkkosivustot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 (=vanhat verkkopalvelut), vaatimuksia sovelletaan 23.9.2020 alkaen;

- mobiilisovellusten osalta vaatimuksia sovelletaan alkane 23.6.2021;

- ekstranetien ja intranetien sisältöön, jotka on julkaistu ennen 23.9.2019, vaatimuksia sovelletaan vasta kun nämä sivustot uudistetaan perinpohjaisesti.

Saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon lähtötilannekysely on julkaistu.  Kysely on suunnattu ensisijaisesti organisaatioille, mutta sillä kerätään samalla palautetta myös kansalaisilta. Kyselyä saa jakaa vapaasti.
 
Suomeksi: https://www.webropolsurveys.com/S/B77421047564F014.par
 
Ruotsiksi: https://www.webropolsurveys.com/S/2CDA4213ACBAE22F.par
 
Tietoa saavutettavuusdirektiivistä löytyy VM:n sivuilta http://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi.