Kirjasto sosiaalisena työnantajana

Oulun kaupunginkirjaston hanke pureutui kirjaston rooliin sosiaalisena työnantajana. Hanke alkoi syyskuussa 2015 ja päättyi vuoden 2016 lopussa.

Kirjasto sosiaalisena työnantajana -hankkeessa kehitettiin perehdyttämiseen liittyviä toimintamalleja ja parannettiin kirjaston henkilökunnan valmiuksia perehdyttää uusia työntekijöitä.

Erityinen painoarvo asetettiin sellaisille perehdytettäville, joille kirjasto toimii sosiaalisena työnantajana. Hankkeessa suunniteltiin ja testattiin perehtyjien käyttöön uudet itseopiskelumateriaalit, tiivistettiin yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin, ideoitiin suomen kieltä opiskeleville mielekästä tekemistä sekä suunniteltiin malleja, joiden avulla voidaan mitata perehdyttämisen vaikuttavuutta.  

Hankkeen loppuraportti ja perehdytysmateriaaliksi tehdyt, omatoimiseen perehtymiseen sopivat diasarjat on julkaistu Oulun kaupunginkirjaston verkkosivuilla www.ouka.fi/oulu/kirjasto/tietoa-kirjastosta

Tärkeää tukea hankkeessa saatiin Oulun kaupunkiseudun työllisyyspalveluista.