Finna.fi ja Kirjastot.fi VM:n sähköisten palvelujen tiekartalla

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta on valmistunut ja julkistettu. Valtiovarainministeriön työryhmä valmisteli hallitukselle myös linjausesitykset digitaalisuuden ensijaisuudesta sekä teki esiselvityksen lainsäädännön muutostarpeista.

Valtiovarainministeriön tiedotteen liitteenä on listaus palveluista, jotka vuosina 2017-2021 tarjotaan kansalaisille sähköisinä. Niitä on yhteensä 112 ja  joukossa ovat Finna.fi ja Kirjastot.fi.

Valtiovarainministeriön tiedote sähköisten palvelujen tiekartan valmistumisesta