Musiikkikirjastoyhdistyksen matka-apurahat haettavissa

Matka-apurahojen haku käynnissä 23.3.2018 asti

Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry julistaa henkilöjäsentensä ja jäsenorganisaatioidensa työntekijöiden haettavaksi matka-apurahoja. Vuoden 2018 kohteina ovat seminaari

Popular music – research and resources in the Nordic-Baltic region Tallinnassa 26.–27.4.

sekä

vuosittainen IAML-kongressi 22.–27. heinäkuuta, paikkana Leipzig.

Myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan 100 euroa (Tallinna) ja 250 euroa (Leipzig), kuitenkin mahdollisesti vähemmän mikäli hakijoita on enemmän kuin joille voidaan myöntää täysi apuraha. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan jakaa apurahat myös toisilla tavoin tasan hyväksyttyjen hakemusten kesken. Etusijalla apurahan saajiksi ovat seminaarissa tai kongressissa esitelmän pitävät tai IAML:in kongressiin ensimmäistä kertaa osallistuvat.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään yhdistyksen sihteeri Anna Niemelle (anna.niemi@uniarts.fi23.3.2018 klo 15 mennessä. Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen saajat 30.3.2018 mennessä ja ilmoittaa viimeistään kyseisenä päivänä hakijoille, onko heidän hakemuksensa hyväksytty. Apurahan saajien toivotaan raportoivan kongressista blogissa Musiikki kuuluu kaikille tai vaihtoehtoisesti yhdistyksen hallitukselle.

Lisätietoa
IAML-Congress 2018, Leipzig, Germany
Popular music – research and resources in the Nordic-Baltic region, Tallinn, Estonia

Musiikkikirjastoyhdistys