Valtakunnallinen digituen uutiskirje Väestörekisterikeskukselta

Digituki on se osa digitaalisten palvelujen neuvontaa, jolla pyritään tukemaan kansalaisten asiointia erityisesti julkisissa sähköisissä palveluissa. Digituen valtakunnallinen koordinointi on Väestörekisterikeskuksen (vuoden 2020 alusta Digi- ja väestötietoviraston) vastuulla. Digitukea tulee antaa kaikkien julkisten toimijoiden omien palvelujensa osalta (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ). Digitukea antavat myös erilaiset järjestöt ja hankkeet, joiden toivotaan verkostoituvan maakunnallisesti. Kirjastojen toivotaan osallistuvan verkoston toimintaan omien palvelujensa neuvonnalla ja tiedonhaussa opastamalla, sekä tarjoamalla tilojaan muiden neuvojien käyttöön. 

Väestötietovirastolla on uutiskirje digitukiasioista. Sitä pääsee lukemaan alla olevasta linkistä. Kirjeestä löytyy ohjeita digitukea antaville, ajankohtaisia aineistoja digitaitojen harjoittamiseen sekä ajankohtaisia uutisia aiheesta. Kirjeen voi tilata itselleen sähköpostiin. 

Digituen uutiskirje