Tilastoraportteja: Yleisten kirjastojen tilastoja

Jouni Juntumaan blogikirjoitus: Kuntaliitokset ja kirjastokimpat kirjastotilastoissa
Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-2015


Erkki Lounasvuoren ja Maija Sarasteen esitys KINE 2015:ssä Lahdessa 1.10.2015
Ovatko tehokkaat kirjastot myös vaikuttavia kirjastoja? - Tilastollinen tarkastelu
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Kine-esitys_Lounasvuori-ja-Saraste.pdf
 

Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta
Yleisten kirjastojen yhdessä ylläpitämä tietokanta. Tilastotietoja vuodesta 1999 alkaen. 
http://tilastot.kirjastot.fi/

Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokannan, vanha versio 1999-2014
http://tilastot2.kirjastot.fi/

Yleisten kirjastojen tilastotietojen visualisointi
Visualisoinnissa käyttäjä voi itse laatia erilaisia tilastonäkymiä ja graafeja. 
http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot/

OKM: Kirjastoalaan liittyviä tilastoja ja tilastovertailuja
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tilastot/?lang=fi

Aluehallintovirastoissa (AVI) tuotettuja kirjastotilastoja:

Vuositilastoihin liittyviä koosteita (Huomaa, että taulukot ovat isoja ja sisältävät useita välilehtiä).

Kuusikkokunnat (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa)
Jouni Juntumaa on laatinut koosteen kuuden suurimman kaupungin kirjastotilastoista 1999-2014, mukana useita muuttujia liittyen mm. aukioloihin, hankintoihin, kokoelmiin, lainaukseen ja talouteen.
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/KuusikkoKunnat19992014.pdf

Kuntaliitoksiin liittyviä tilastoja - ks. myös Jouni Juntumaan blogi Kirjastoalan keskiössä
Jouni Juntumaa on laatinut muuttujakohtaisia tilastoaikasarjoja liittyen kuntaliitoksiin. Mukana liitokset, joissa vähintään kolme kuntaa on yhdistynyt. 
Yhteenveto Excel-taulukkona osoitteessa:
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Liitos1999_AikasarjatTunnusluvut20150608j.xlsx

Tilastokeskus

 • Kuntakatsaus 2015 / Tilastokeskus
  Tarjoaa päättäjille ja muille tiedontarvitsijoille ajankohtaista valmiiksi muokattua kunnittaista tietoa Suomesta. Julkaisussa eri ilmiöitä ja niiden alueellisia eroja kuvataan havainnollisesti kuvioin ja kartoin. Julkaisu sisältää yhteensä 140 tilastokuviota. Mukana ovat koko Suomen kattavat kunnittaiset teemakartat ja ilmiöiden ääripäitä havainnollistavat diagrammiesitykset. Katsauksen sisältämä materiaali on tilattavissa myös sähköisestä AlueOnline-palvelusta (tilastokeskus.fi/alueonline).
  Julkaisun toimittamisesta ovat vastanneet tietopalvelusuunnittelijat Sirkku Hiltunen ja Leena Jäntti.
   
 • Seutukunta- ja maakuntakatsaus 2015 / Tilastokeskus 
  Seutukunnittaiseen aluejakoon perustuva kokoomajulkaisu. Julkaisussa eri ilmiöitä ja niissä esiintyviä alueellisia eroja kuvataan havainnollisesti. Tilastotiedot on valmiiksi muokattu ja esitetty seutukunnittaisina ja maakunnittaisina teemakarttoina ja diagrammeina. Seutukuntajako luotiin aluekehityslakien perusjaoksi, joka otettiin käyttöön vuoden 1994 alusta. Seutukuntajaon käyttöönoton jälkeen rajoja on muutettu vastaamaan paremmin alueiden sisäistä yhtenäisyyttä. Myös monet kuntaliitokset ovat muuttaneet seutukuntajakoa ja tällä hetkellä seutukuntia on yhteensä 70. Vaikka seutukuntajako on lakkautettu virallisena aluejakoluokituksena vuoden 2014 alussa, Tilastokeskus tuottaa edelleen tilastoja seutukuntatasolla. Julkaisun tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen tuottamien tilastojen lisäksi mm. työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastoja. Katsauksen sisältämä materiaali on tilattavissa myös sähköisestä AlueOnline-palvelusta (tilastokeskus.fi/alueonline).
  Julkaisun sisällön toimittamisesta ovat vastanneet tietopalvelusuunnittelijat Sirkku Hiltunen ja Leena Jäntti.
   
 • Kulttuuritilasto 2013 / Tilastokeskus
  Kulttuuritilastossa on tietoja Suomen vanhoista ja uusista vähemmistöistä, kielistä, uskonnoista, kulttuuriperinnöstä, kirjallisuudesta, teatterista, tanssista, musiikista, elokuvasta, kuvataiteesta, käsi- ja taideteollisuudesta, kulttuuritapahtumista ja kulttuurikeskuksista, kulttuurialan koulutuksesta ja työvoimasta sekä kulttuurin taloudesta.