Tiedonhankinnan ohjaus

5 vinkkiä tiedonhaun ohjaukseen

Tiedonhankinnan ohjauksen erityisyydestä

Tutustu teokseen Tiedonhallinnan opas opettajille

Miksi tieto pitää löytää? Osoita konteksti

Tiedonhankinnan opetus tulisi asettaa johonkin todelliseen, konkreettiseen kontekstiin, eli sen pitäisi palvella jotain todellista tiedon tarvetta. Ennen tiedonhankinnan opettamista suunnittele, mihin oppimisjaksoon tiedonhankinnan projekti nivoutuu. Ollaanko etsimässä tietoa opiskelijoiden esseisiin, puheisiin tai kenties tutkielmiin? Onko jokaisella sama aihe vai eriytetäänkö tiedonhankintaa yksilöiden tarpeita vastaavaksi?

IMG_0755kop

Kuva: Pirjo Sallmén

Mitä etsitään? Muotoile kysymykset täsmällisiksi

Kaikki lähtee tiedon tarpeesta. Löydät vain jos tiedät tarkalleen mitä etsit. Kun tiedät mitä etsit tiedät myös mistä tietoa kannattaa etsiä. Tunnistamalla tiedon tarpeen ja muotoilemalla konkreettisen kysymyksen edesautat tiedonhankinnan onnistumista.

Kuka puhuu? Kannusta lähdekritiikkiin

Lisääntyvän tiedon ympäristöissä on yhä olennaisempaa erottaa, kenen nimissä ja auktoriteetilla asioita kerrotaan. Tiedon etsijän on osattava myös arvioida tiedon luotettavuutta. Pyri ohjaamaan oppijoita siihen, että he itsenäisesti tunnistavat tiedon tuottajat ja osaavat näin erottaa tietoon sisältyvät luotettavuusriskit. Pyri herättämään keskustelua erilaisista foorumeista ja tiedonhakukanavista. Keskustelu on parempi evästys kuin tiettyjen tiedonhankintakanavien kieltäminen.

Mistä tieto saatiin? Ilmoita aina lähteet

Pyri rakentamaan opiskelijoiden keskuuteen viestintäkulttuuria, jossa lähteet ilmoitetaan. Tämä ehkäisee myös kopiointia ja plagiarismia.

Big6Skills

Big6Skills-malli perustuu Michael B. Eisenbergin ja Robert E. Berkowitzin kehittämään kuuden kohdan tiedonhankintaprosessiin. Se sisältää kuusi eri vaihetta lähtien tehtävän määrittelystä.