Hakupalvelut

Tietoa voi etsiä monella tavalla. Tiedontarve ohjaa sitä, mistä ja miten etsitään. Ensimmäinen keino on usein googlettaminen, mutta on myös muita tapoja etsiä tietoa: muita hakukoneita, yleisiä hakemistoja, erikoishakemistoja -ja hakuja sekä kirjastojen henkilökohtaisia palveluita. 

Kirjaston tietopalvelu on käytettävissä: kirjaston työntekijät etsivät tietoa sekä kirjaston kokoelmista että muista tiedonlähteistä. Usein kirjastoon on hankittu maksullisia erikoistietokantoja, jotka ovat käytössä joko kirjaston työkoneilla tai myös asiakaskoneilla. Ne vaihtelevat kirjastoittain ja niistä kannattaa kysellä omasta kirjastosta.

Verkkotiedon lisäksi on hyvä tutkia painettua materiaalia. Verkosta löytyy kirjallisuusviitteitä, lisäksi tietokirjoja kannattaa hakea kirjastojen aineistotietokannoista, joissa ne on kuvailtu asiasanoin. Myös yhden hyvän lähdeteoksen sisällysluettelosta pääsee jatkamaan eteenpäin. Hyllyjen tutkiminen paikan päällä on usein myös hyödyllistä. Painettu materiaali on paikoin syvällisempää ja monipuolisempaa (esim. historia), vaikka paljon lähdemateriaalia löytyy myös e-kirjoina joko kirjastojen kokoelmista tai vapaasti verkosta.

Hakukoneita voi käyttää suoraviivaisesti tai jalostamalla hakuaan. Googlesta löytyy monenlaisia ominaisuuksia, joilla hakua voi rajata. Erikoishakuja kannattaa myös tutkia. Lisäksi on syytä muistaa, että on olemassa muitakin hakukoneita. Alla olevat Tuunaa tiedonhakua ja Tehokäyttäjän työpakki -artikkelit neuvovat keinoja, joilla Googlessa voi rajata ja täsmentää hakua. Muita hakukoneita esitellään kohdassa hakukoneet.

Hakupalvelut:

 

 

Seuraava: Tietokantoja ja hakemistoja