Hakupalvelut

Tietoa voi etsiä monella tavalla. Tiedontarve ohjaa sitä, mistä ja miten etsitään. Ensimmäinen keino on usein googlaaminen, mutta on myös muita tapoja etsiä tietoa: muita hakukoneita, yleisiä hakemistoja, erikoishakemistoja -ja hakuja sekä kirjastojen henkilökohtaisia palveluita.

Kirjaston tietopalvelu on käytettävissä: kirjaston työntekijät etsivät tietoa sekä kirjaston kokoelmista että muista tiedonlähteistä. Usein kirjastoon on hankittu maksullisia erikoistietokantoja, jotka ovat käytössä joko kirjaston työkoneilla tai myös asiakaskoneilla. Ne vaihtelevat kirjastoittain ja niistä kannattaa kysellä omasta kirjastosta. Kirjastojen tietopalveluja voi lähestyä myös verkon kautta.

Seuraavassa on esitelty hakukoneita sekä tietokantoja ja kirjaston julkaisemia palveluita tiedonhaun avuksi.