Eu-tiedonlähteet netissä

Euroopan Unionia koskevan tiedon hankinta on oma erityisalansa. Menestyksekkään tiedonhaun perusedellytys on EU-elinten ja lainsäädäntöprosessin tuntemus. Muussa tapauksessa EU:n laajasta asiakirjavarannosta on hankalahko löytää kattavasti kaikkia dokumentteja.

EU

Hyvän kuvan EU:n toimielinten työskentelystä saa sen toimintaa pähkinänkuoressa kuvaavalta Europa-sivulta. Sieltä löydät hakuprosessin tueksi eri viranomaisten ja lainsäädäntöjärjestyksen perustiedot selkeästi esitettynä.

Haun kannalta keskeisimmät palvelut ovat:

  • EU:n avoimen datan portaalin avulla pääsee käsiksi EU:n jatkuvasti kasvavaan ja sen tuottamaan toimielinten datavarantoon.
  • Eurostat on EU:n tilastopalvelu, josta löytyy kaikki EU:n tuottama tilastoaineisto. Palvelussa on myös ilmaiseksi luettavissa Eurostat Yearbook, joka sisältää tilastotietoa ja artikkeleita eri aiheista. Myös Tilastokeskuksen sivuilla voi tutustua keskeisiin Eur-Statin tilastoihin.
  • Eur-Lex on Euroopan Unionin oikeusportaali, jossa on erittäin hyvät hakuominaisuudet. Sen tarkennettu haku vaatii tarkempaa perehtymistä, mutta mahdollistaa erittäin monipuolisen haun tekemisen.

Kaikki EU:n virallisiin asiakirjoihin johtavat linkit löytyvät Tilastokeskuksen sivulta.

Jos etsit tietoa eduskunnassa käsiteltävistä EU-asioista, löydät ne eduskunnan omilta sivuilta.