Tekijänoikeuteen liittyviä tiedonlähteitä ja järjestöjä

Kirjallisuutta kirjastotoiminnan näkökulmasta

 • Heikki Poroila: Tekijänoikeus ja kirjastot tietoverkkojen maailmassa (BTJ Kustannus 2006)
  Kirja on keskeisiltä osiltaan ajan tasalla, mutta siitä puuttuvat vuoden 2006 jälkeen lakiin tehdyt muutokset. Ajan tasalla oleva lainsäädäntö kussakin asiassa on aina tarkistettava.


Yleistä tekijänoikeudesta


Kansalaisten oikeuksia ajavia järjestöjä

 • EFFI (Electronic Frontier Finland ry) – EFFI ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Huomion pääkohteina ovat olleet sananvapauteen ja tekijänoikeuteen liittyvät asiat.
 • Kuluttajaliitto (Suomen Kuluttajaliitto ry) – Kuluttajaliitto on riippumaton kuluttajien etujärjestö ja palvelukeskus, joka ei ole ollut erityisen aktiivinen tekijänoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.


Oikeudenhaltijajärjestöjä

Suomessa monet oikeudenhaltijapuolen toimijat ovat mukana sekä yhteisyrityksissä että jäseninä toistensa järjestöissä. Luetteloon on otettu tärkeimmät järjestöt. Mukana ei ole puhtaita ammattijärjestöjä eikä pienempiä jäsenjärjestöjä.

 • AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus ry) - Kopioston yhteydessä toimiva järjestö, joka myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon.
 • Elokuvalisenssi – Erityisesti ulkomaisten elokuvien käyttöoikeuksia mm. kirjastoille tarjoava verkkopalvelu.
 • FIGMA (Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA ry) – Peliteollisuuden etujärjestö, joka ei juurikaan ole esiintynyt julkisessa keskustelussa.
 • Gramex (Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry) – Musiikin alan esittäjien (Suomen muusikkojen liitto) ja äänitetuottajien (ÄKT) yhteinen järjestö, joka valvoo ja hallinnoi musiikin esittämiseen liittyviä lupia ja rahaliikennettä.
 • Kopiosto (Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry) - Valokopiointilupiin erikoistunut järjestö, joka on perinteisesti hallinnoinut myös televisio- ja radio-ohjelmien käyttöön liittyviä lupia. Kopiostolla on erityisesti koulumaailman tarpeisiin räätälöity sivusto Kopiraitti.
 • Kuvasto (Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys) - Kuvasto valvoo ja hallinnoi kuvataiteilijoiden luomien teosten käyttöön liittyviä lupia ja rahaliikennettä.
 • Musiikkituottajat – IFPI Finland ry – Kansainvälisen äänitetuottajien järjestön suomalainen jäsenjärjestö, jonka jäseninä on pääosa suomalaisista äänitteiden kaupallisista tuottajista. Osa pienistä levy-yhtiöistä ei kuulu järjestöön. Järjestö tunnettiin aiemmin nimellä ÄKT ry.
 • Sanasto (Kirjailijoiden ja kääntäjien valtakunnallinen tekijänoikeusjärjestö) – Kirjallisuuden alan tekijöiden oikeuksia valvova ja hallinnoiva järjestö, jonka takana ovat Suomen kirjailijaliitto ry, Suomen tietokirjailijat ry, Finlands svenska författareförening ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry.
 • Satu (Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat ry) – Elokuva- ja muun audiovisuaalisen teollisuuden etujärjestö.
 • Tekijanoikeus.fi – Kuuden keskeisen tekijänoikeusjärjestön (Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto ja Tuotos) yhteinen tiedotussivusto.
 • Teosto (Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry) – Säveltäjien, sanoittajien ja musiikinkustantajien yhteinen valvonta- ja hallinnointijärjestö, joka hoitaa esitys- ja tallennuslupien lisäksi myös hyvitysmaksulainsäädännön mukaisia perintätehtäviä.
 • TTVK (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry) – Monien vaikka ei kaikkien oikeudenhaltijajärjestöjen yhteinen järjestö, joka on julkisuudessa keskittynyt hoitamaan lobbausta, tiedotusta ja oikeudellisia prosesseja.
 • Tuotos (Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry) – Tuotos valvoo ja hallinnoi audiovisuaalisten aineistojen käyttöä. Sen jäseniä ovat Satu ry, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK sekä Finnanimation ry.


Kansainvälisiä tekijänoikeusasioita käsitteleviä järjestöjä

 • EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) – Yleiseurooppalainen kirjastojen lobbausjärjestö, jonka toiminnassa tekijänoikeus on ollut keskeisellä sijalla.
 • IFLA Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM) Kansainvälisen kirjastoalan järjestön tekijänoikeusasioita käsittelevä komitea.
 • WIPO (World Intellectual Property Organization) – Kansainvälinen immateriaalioikeuksien suojaa edistävä järjestö.