Miksi kirjastossa täytyy tietää tekijänoikeudesta

Suomalaisen oikeuskäytännön mukaan tietämättömyys laista tai sen sisällöstä ei vapauta vastuusta. Kirjastoalan ammattilaisen on siis tunnettava sellaiset lainsäädännön alueet, joilla on palvelutyöhön ja -työssä merkitystä. Tekijänoikeus on yksi näistä alueista. Kaikissa tilanteissa on voitava toimia sekä laillisesti että asiakkaan edun mukaisesti.

Lain mukaan toimimisen velvoite koskee sekä kirjastotyötä tekevän omaa toimintaa että asiakkaalle annettavia tietoja, neuvoja ja ohjeita. Laillisuudesta on mahdollista pitää kiinni vain tuntemalla säädöksiä ja niihin mahdollisesti liittyviä ennakkotapauksia. Lainsäädännössä on silti myös tulkinnanvaraisia kohtia, eikä kaikissa tilanteissa välttämättä kukaan pysty sanomaan, mikä on laillista tai laitonta ilman oikeuden päätöstä.

Kirjastolaitos on tekijänoikeuteen liittyvissä kiistoissa neutraali osapuoli, mutta sen tehtävänä on aina palvella asiakkaitaan mahdollisimman hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä aktiivista tiedotusta asiakkaan oikeuksista että tulkinnanvaraisten säädösten soveltamista asiakkaan eduksi.