Ikärajat peleissä

Ikärajat ja sisältösymbolit digitaalisissa peleissä

PEGI-symbolit.

Digitaalisissa peleissä on oltava niiden haitallisista sisällöistä kertovat merkinnät.

PEGI – Ikärajat

Pelien ikäluokittelun osalta Suomessa käytetään yleiseurooppalaista pelien ikärajajärjestelmää PEGIä, joka tulee sanoista Pan-European Game Information. Yleiseurooppalaisen järjestelmän rakentaminen on edellyttänyt joitakin kulttuurisia kompromisseja. PEGI huomioi pelien ikärajoja määriteltäessä väkivallan, seksin, ahdistavuuden ja päihteiden käytön lisäksi myös syrjinnän, uhkapelaamisen ja kiroilun. Lisäksi PEGI tiedottaa sisältösymbolin avulla myös mahdollisuudesta pelata peliä verkossa. Käytössä olevat ikärajat 3, 7, 12, 16 ja 18 eivät kerro pelin teknisestä vaikeudesta tai soveltuvuudesta tietyn ikäisille, vaan varoittavat sisällön mahdollisesta haitallisuudesta. Pelien ikärajat ovat sitovia, eli niitä täytyy noudattaa. Kuitenkin ikärajat 3-16 sallivat muutaman vuoden jouston mikäli paikalla on täysi-ikäinen henkilö ohjaavassa roolissa. Vain aikuisille tarkoitetuissa peleissä ei joustovaraa kuitenkaan ole. Kirjastoista pelejä lainattaessa kirjastojärjestelmä tarkistaa lainaajan iän ja siten soveltuvuuden kyseisen pelin lainaajaksi. 

Eurooppalaisena järjestelmänä PEGI sisältää laajemmin eurooppalaisia arvoja ja pelien ikärajojen luokittelussa myös moraaliset ja eettiset sisällöt vaikuttavat pelien ikärajaan. Suomessa esimerkiksi elokuvissa kiroilu ei ole ikärajaperuste, ellei tilanteeseen liity esimerkiksi väkivallan uhkaa.

Ikärajojen tarkoituksena on auttaa valitsemaan lapsen kehitystasolle sopivia mediasisältöjä. Matala ikäraja ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että mediatuote olisi suunnattu lapsille tai lasta kiinnostava. 

Lisätietoja yleiseurooppalaisista pelien ikärajoista ja niitä koskeva palautekanava: PEGI

PEGI -sisältösymbolit

Pegi-järjestelmään kuuluu myös sisältösymboleja jotka kertovat pelien lapsille haitallisista sisällöistä. Sisältösymbolit kertovat mistä aina kyseiselle pelille määräytynyt ikäraja johtuu. Ne eivät kuitenkaan kerro pelien hyödyllisistä sisällöistä ja vaikutuksista, joita digitaalisilla peleillä kuitenkin on. Sisältösymboleja on yhteensä kahdeksan. Ne ovat:

Peli sisältää väkivaltaa

PEGI Väkivalta.

Tällä symbolilla merkityt pelit antavat pelaajalle mahdollisuuden käyttää väkivaltaa edistääkseen pelin tarinaa. Esimerkiksi ikärajan 7 peleissä väkivallan seurauksena saattaa olla sarjakuvamainen pökertyminen, kun taas ikärajan 18 peleissä pelimaailman muihin hahmoihin kohdistetut väkivallan teot saatetaan esittää hidastetusti tai korostaen monesta kuvakulmasta. Kuten elokuvissakin, aikuisille tarkoitetuissa peleissä väkivalta voi olla yksityiskohtaista. Useimmat toimintapelit edellyttävät etenemiseen väkivaltaa, mutta täysin väkivallattomiakin pelejä löytyy. 

Peli sisältää alastomuutta ja / tai seksuaalista materiaalia

PEGI Seksi.

Tämä symboli kertoo pelissä olevan seksuaalista sisältöä jossain muodossa. Yli 12-vuotiaille sallituissa peleissä seksi esitetään peitellysti, kun taas aikuisille suunnatuissa peleissä se saattaa olla avointa tai näkyä esimerkiksi prostituution kuvauksena. Seksi peleissä on kuitenkin tyypillisesti hyvin peiteltyä ja vähäistä, johtuen siitä että pelien suurin markkina-alue Yhdysvallat, suhtautuu seksiin peleissä kielteisesti. Seksiä kuvaavaa PEGI-symbolia on laajalti kritisoitu heteronormatiivisuudesta. 

Peli voi herättää pelkoa tai kauhua

PEGI Kauhu.

PEGI-järjestelmässä kauhusymboli annetaan peleille, joiden tarkoitus on pelotella pelaajaa. Markkinoilla on esimerkiksi pelejä, joissa ei ole lainkaan väkivaltaa pelaajan toimesta, vaan pelaajan on selviydyttävä hengissä ja välteltävä väkivaltaisia kohtaamisia. Pelkkä pelottelu ilman väkivaltaa voi kuitenkin nostaa ikärajan korkeintaan 12 ikävuoteen. Kauhumerkin saaneet pelit ovat usein painostavia tunnelmaltaan sekä yliluonnollisia ja pelottavia tarinaltaan.

Peli sisältää päihteiden käyttöä

PEGI Päihteet.

Päihteiden käyttö peleissä näyttäytyy lähinnä tupakointina, alkoholin juomisena tai toimintapelien kipulääkkeinä, joilla parannetaan vahingoittunutta hahmoa. On tavallista että jos pelissä käytetään alkoholia, sen vaikutuksia kuvataan näytön sumentumisena tai heilumisena. Päihteiden käyttäminen ja käsittely on aina voimakkaasti sidoksissa pelin tarinaan ja sen kontekstiin. Esimerkkinä vaikkapa villin lännen tarinat saluunoineen tai poliisitarinat huumekauppoineen. Joissakin peleissä voi jäädä myös riippuvaiseksi päihteistä jos niitä päättää ottaa. Nämä pelit on aina tarkoitettu aikuisille.

Peli sisältää kiroilua

PEGI Kiroilu.

Tällä symbolilla merkityissä peleissä pelihahmot saattavat kiroilla tai muuten käyttää varsin värikästä kieltä. Meillä Suomessa kiroiluun suhtaudutaan lievemmin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa kirosanoja pyritään kiertämään tai lieventämään ilmaisuilla kuten “friggin” tai “damn”. Suomen lainsäädännössä kiroilu ei ole ikärajaperuste, mutta peleissä ikäraja voi, PEGI-järjestelmän takia, nousta merkittävästi mikäli pelissä on vähänkään kiroilua.

Pelissä esiintyy syrjintää

PEGI Syrjintä.

Aikuisten peleissä syrjintä tai sen alla oleminen on yksi tarinallisista tehokeinoista. Konfliktit eri ryhmittymien välillä ovat varsinkin rooli- ja toimintapeleille tyypillisiä. Pelaajan tulee usein omaksua pelin sankarin näkemys asioista. Esimerkkinä vaikkapa sotiin sijoittuvat tarinat joissa päähenkilö edustaa sodan toista osapuolta. Tarinallisesti näissä peleissä esitetään usein vihollinen yleistäen ja väheksyen. Poikkeuksiakin tosin on. Peliksi sovitetut kirjallisuuden klassikot kuten Anne Frankin päiväkirja, Taru sormusten herrasta tai Tuntematon sotilas saisivat kaikki syrjintämerkin.

Peli sisältää uhkapelielementin

PEGI Uhkapeli.

Monet pelit tarjoavat mahdollisuuden uhkapelaamiseen tai vedonlyöntiin pelimaailmassa. Useimmiten pelataan pelin omaa versiota tavallisimmista uhkapeleistä. Panoksena ovat erimerkiksi pelihahmon henki tai pelin sisäinen valuutta. Nämä pelit ovat kuitenkin oikeita uhkapelejä helpompia ja niissä on tavallisia pelejä paremmat mahdollisuudet voittoon, jotta pelaajan kiinnostus pelaamiseen ei hiipuisi. Esimerkiksi uhkapelisymbolin saisivat roolipelit joissa voi käydä casinolla tai muissa pelipaikoissa pelaamassa tai joissa on muunlaisia minipelejä joilla voi ansaita pelin sisäistä valuuttaa.

Peliä voi pelata verkossa

PEGI Verkkpeli.

Tämä symboli kertoo siitä, että peliä voi pelata muiden pelaajien kanssa verkossa. Pelattaessa ihmisten ohjaamien hahmojen kanssa ei voida ennakoida näiden käyttäytymistä. Joissakin peleissä pelin sisäinen haukkuminen ja nolaaminen on toisia yleisempää. Merkintä ei siis ole varoitus haitallisesta sisällöstä vaan ilmoitus pelin tarjoamasta mahdollisuudesta kommunikoida ja pelata toisia pelaajia vastaan / kanssa.

Lisää tietoa ikärajoista:

Tutustu myös: