Tapahtuma- ja ideapankki

Tapahtumaideoita Kirjan vuodelle 2015: nuoret

Pari viikkoa sitten koostimme listan hauskoista aikuisten tapahtumista, joita kirjastot voisivat kokeilla Kirjan vuoden 2015 kunniaksi. Nyt on nuorten vuoro! Miten inspiroida nuoria pysähtymään kirjan äärelle, tuottamaan omaa tekstiä ja jakamaan kokemuksia kirjallisuudesta ja kirjallisuuden kautta? Alla on muutama oivallinen resepti, joissa lähestymistapoina ovat keskustelu ja pelillistäminen.

Mitä nuorille suunnattuja kirjallisuustapahtumia sinä olet kokeillut omassa kirjastossasi? Jaa ideasi muiden kirjastolaisten kesken Tapahtumapankissa! Jakamisesta hyötyvät kaikki, etenkin tapahtumiin osallistuvat nuoret!

"Lukeminen kehittää niin sanottua mielen teoriaa eli ymmärrystä siitä, että muilla ihmisillä on omat ajatuksensa, uskomuksensa, toiveensa ja tunteensa. Siten se opettaa asettumaan toisen asemaan." (http://www.hs.fi/elama/a1420605397145

Varhaisnuorten lukupiiri
Tavoitteena oppia uutta tarinoiden avulla. Opittua jaetaan muiden kanssa. Keskustelut tulevat muun toiminnan ohella. Piirissä luetaan yhdessä sekä pelataan sanapelejä, kuunnellaan musiikkia, filmejä ym. kehittävää ja mukavaa toimintaa. (Lapin maakuntakirjasto)

Yöstoori - pelillinen kirjoittamistapahtuma
"Yöstoori on kirjastossa toteutettu yhteisöllinen live-roolipeli- ja kirjoittamistapahtuma. Tapahtumassa tuotetaan oma teksti hakien omalle kirjoittamistyölle eväitä tarinaan eläytymisestä. Pelaamisen on tarkoitus tukea kirjoittamisprosessia, mikä on myös tapahtuman vetäjien ja muiden osallistujien (kuten kirjaston henkilökunta) tarkoitus. Järjestäjinä toimivat kirjaston henkilökunta ja tapahtumaan palkatut kirjailijat. - - Kirjoitusyön jälkeen tapahtuman aikana kirjoitettua materiaalia saa vielä muokata esimerkiksi novelliksi." (Lumon kirjasto, Vantaa)

Roolipelikerho
Tutustutetaan lapset ja nuoret roolipelien ja kollektiivisen tarinankerronnan maailmaan, sekä tarjotaan heille voimaannuttavia kokemuksia pelihahmojensa kautta. Aktivoidaan samalla heitä lainaamaan roolipeleihin linkittyvää aineistoa kirjastosta, esim. fantasiakirjallisuutta ja konsolipelejä. (Pitäjänmäen kirjasto, Helsinki)

Kuva: Pedro Ribeiro Simoes, Flickr.