Strategiset valtakunnalliset verkkopalvelut ja hankkeet

Yleisten kirjastojen tuottamat valtakunnalliset verkkopalvelut:

Kirjastoyhteistyö

Yleisten kirjastojen konsortio
http://www.kirjastot.fi/konsortio/ 
Konsortion tehtävänä on edistää yleisten kirjastojen valtakunnallista yhteistyötä: hankinnat, luettelointi, kirjastojärjestelmät, koulutus, tiedottaminen ja markkinointi. Kustannukset jaetaan jäsenkunnittain asukaslukuperusteisesti.

Nykytila:

 • konsortio on perustettu 2014
 • mukaan on liittynyt jo lähes 200 yleistä kirjastoa, konsortiosopimus tehdään kunnan tai kaupungin kanssa koskien kaikkia alueen yleisiä kirjastoja
 • ensimmäiset neuvottelut e-kirjojen ja e-lehtien yhteishankinnoista aloitettu

Strategiakautena 2016 - 2020:

 • konsortio vakiinnuttaa toimintansa ja oman toimistonsa kautta organisoi sille asetettuja tehtäviä yhteistyössä muiden kirjastosektoreiden kanssa
 • kampanjointia uusien kuntien saamiseksi konsortion jäseniksi

**********

Koha-Suomi osakeyhtiö
Koha-Suomi on kuntien omistamana voittoa tuottamaton yritys.

Nykytila:

 • Suomessa Kohan käyttöönottoa on selvitetty OKM:n hankkeissa. Ministeriö rahoittaa Kohti Koha –hanketta, jota hallinnoi Mikkelin kaupunginkirjasto. Muut mukanaolijat ovat Kouvolan kaupunginkirjasto / KYYTI-kirjastot, Oulun kaupunginkirjasto / OUTIkirjastot, Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto / Lapin kirjastot, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto. 
 • Hankkeen tulokset: • Käyttäjäverkoston ja hallintomallin luominen • Yhteisen osaajaverkosto luominen, joka vasta yhdessä tehtävästä kehittämisestä • Tukipalveluiden järjestäminen kansallisella tasolla
 • Hankkeen toimijat ovat päättäneet esittää Koha-Suomi Oy:n perustamista ylläpitä- mään Koha-kirjastojärjestelmää ja vastaamaan sen kehittämisestä. Yritys on omistajakuntien kirjastojen hallinnassa eikä sen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa.

Strategiakautena 2016 - 2020:

 • Koha-Suomi aloittaa 2016 kuntien omistamana voittoa tuottamattomana yrityksenä.

**********

Kirjastojärjestelmä

Avoin kirjastojärjestelmä Koha
Koha -kirjastojärjestelmän avulla voidaan tuottaa kaikki tavanomaiset kirjastopalvelut: kokoelmahallinta ja asiakaspalvelu (lainaus, palautus, luettelointi, hankinta, kausijulkaisuhallinta, varausten teko, asiakashallinta). 

Nykytila:

 • Pohjois-Karjalan Vaara-kirjastot on ottanut käyttöön ensimmäisenä Suomessa avoimeen lähdekoodiin perustuvan kirjastojärjestelmän Kohan, joka otettiin tuotantokäyttöön kesäkuun alussa 2014.
  http://vaarakirjastot.fi/
 • Etelä-Savon Lumme-kirjastot aloittivat Kohalla lokakuussa 2015

Strategiakautena 2016 - 2020:

 • Kustannustehokas vaihtoehto, kun kirjastot ovat kilpailuttamassa omaa kirjastojärjestelmäänsä. Koha vapauttaa kirjastot kalliista ohjelmistolisensseistä ja mahdollistaa kirjastojen järjestelmäosaamisen kasvun ja oman vastuun järjestelmän kehittämisessä.
 • Ympärille muodostuu yleisten kirjastojen yhteinen ylläpito- ja kehittämisorganisaatio
 • omassa hallinnassa olevien rajapintojen kautta yhdistellään tietosisältöjä eri palveluiden välillä
 • Koha laajenee, mukaan tulossa alueellisen konsortion kautta useita kirjastoja ympäri Suomea: tammikuussa 2016 Outi-kirjastot ja sen jälkeen Kyyti-kirjastot, Lapin kirjastot, Uudeltamaalta kirjastoja, Vaski-kirjastot

**********

Kirjastot.fi -palvelukokonaisuus

Kirjastot.fi –emosivusto
http://www.kirjastot.fi/
Kirjastot.fi on väylä kaikkiin kirjastopalveluihin tarjoten ajankohtaista kirjastoalan tietoa, oman työn tueksi laadittua verkkomateriaalia ja markkinointivälineitä sekä kirjastohakemiston kautta kirjastokohtaista tietoa mm. sijainnista ja ajantasaisista aukioloajoista. Kirjastot.fi:n palvelinympäristö toimii sovellusalustana useille kirjastoalan yhteisille verkkopalveluille.

Nykytila:

 • julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1995, versiopäivityksiä useita sen jälkeen, uusin syksyllä 2014

Strategiakautena 2016 - 2020:

 • olemassa olevia ja uusia palveluja kehitetään
 • tietosisältöjen avaamista edistetään
 • painopiste entistä enemmän kirjastoalan ammattiverkkoviestinnän kehittämisessä

**********

Yhteinen viestintä ja markkinointi
Yleisillä kirjastoilla on yhä enemmän yhteistä toimintaa. Verkkoaineistot tunnistautuvat huonosti kirjaston aineistoksi, sillä ne hankitaan kaupallisiin palveluihin kirjautuen, monet kirjastojen tarjoamat palvelut ovat samat koko maassa, kirjastojen löydettävyys fyysisessa tilassa on paikkakuntariippuvaista, yhteinen markkinointi on vaihtelevilla tunnuksilla kallista ja moninkertaistaa työmäärän, kirjastojen tavoitteet ovat yhteiset ja kuntaliitoksista sekä kimppavaihteluista riippuen asiakkaat saavat samaa palvelua eri nimillä.

Nykytila:

 • kirjastojen tunnuksia, viestintäohjelmia ja markkinointisuunnitelmia on kirjasto-, kimppa-, maakuntakirjasto- ja valtakunnalliset palvelut –tasoilla

Strategiakautena 2016 - 2020:

 • luodaan kirjastoille viestintä- ja markkinointistrategia, jossa tunnistetaan: mikä on paikallista -  mikä valtakunnallista, tehdään pelisäännöt valtakunnallisen näkymisestä paikallisissa yhteyksissä
 • luodaan kirjastoille yhteinen tunnus, joka kertoo kuulumisesta valtakunnalliseen verkostoon
 • määritellään valtakunnallisten palvelujen yhtenäinen näkymistapa sivustoilla ja materiaaleissa tietäen, että myös paikallinen omaleimaisuus on tarpeellista
 • luodaan viestintäverkosto

**********

Kirjastokaista
http://www.kirjastokaista.fi/
Kirjastokaistan video- ja radio-ohjelmien lisäksi tarjolla myös koulutuskanava, joka tarjoaa täydennyskoulutusta kirjastoalalle.

Nykytila:

 • julkaistu vuonna 2009, sisältää yli 1 100 video-ohjelmaa sekä yli 1 000 radio-ohjelmaa
 • ohjelmat haettavissa myös eKirjaston kautta

Strategiakautena 2016 - 2020 :

 • ohjelmien tuotanto jatkuu
 • näkyvyys myös Finnan kansallisen asiakasliittymän kautta
 • tuotannon painopiste kirjastoalan markkinoinnissa ja täydennyskoulutuksessa sekä kirjallisuusohjelmissa

**********

Digitaalinen aineisto

Digi - Yleisten kirjastojen digitoitu aineisto
http://digi.kirjastot.fi/ 
Digi -verkkopalvelu kokoaa yleisten kirjastojen digitoitua aineistoa yhteen palveluun ja helpottaa sen löydettävyyttä. Kirjastot vastaavat valitsemiensa aineistojen digitoinnista ja viemisestä verkkopalveluun. Palvelun ylläpito ja opastus hoidetaan keskitetysti.

Nykytila:

 • palvelu on julkaistu 2014, mukana useita yleisten kirjastojen digitoituja kokoelmia

Strategiakautena 2016 - 2020:

 • digitoitujen kokoelmien määrä kasvaa
 • yleisille kirjastoille laaditaan oma digitointiselvitys yhteistyössä kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) kanssa ja tuetaan kirjastojen digitointityötä
 • liitetään rajapintojen kautta osaksi Finnan kansallista asiakasliittymää ja hakunäkymää

**********

eKirjasto
http://ekirjasto.kirjastot.fi/ 
Yleisten kirjastojen yhteinen sähköisten aineistojen verkkopalvelu, joka sisältää e-kirjoja, äänikirjoja, videoita, verkkolinkkejä, e-lehtiä, digitaalisia aineistoja ja radio-ohjelmia.

Nykytila:

 • testaus- ja esittelyvaiheessa, julkaistaan syksyllä 2014

 Strategiakautena 2016 - 2020:

 • eKirjasto liitetään rajapintojen kautta osaksi Finnan kansallista asiakasliittymää ja hakunäkymää
 • pyritään neuvottelemaan valtakunnalliset sopimukset lisensoiduille e-aineistoille, jolloin mahdollistuu kaikille kirjastoille yhteinen e-aineistotarjonta

**********

Tiedonhaku

Frank-monihaku
http://monihaku.kirjastot.fi/ 
Frank-monihaku hakee kaikista suomalaisten kirjastojen avoimista kokoelmatietoannoista. Frank on tarkoitettu ennen kaikkea aineiston paikantamiseen.

Nykytila:

 • julkaistu ensimmäisen kerran 1999

Strategiakautena 2016 - 2020:

 • palvelua jatketaan niin kauan kunnes valtakunnallisessa yhteistietokanta Melindassa ovat mukana kaikki yleiset kirjastot.

  **********        

Kysy kirjastonhoitajalta
http://www.kirjastot.fi/tietopalvelu/ Kysy kirjastonhoitajalta on kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu. Vastausringissä on mukana 51 yleistä kirjastoa ja 21 muuta kirjastoa tai tietopalvelua.

Nykytila:

 • julkaistu ensimmäisen kerran 1999 ja matkan varrella sovellusalusta on muuttunut muutaman kerran. Arkistoon on vuosien saatossa kertynyt yli 20 000 vastausta asiakkaiden esittämiin kysymyksiin.

Strategiakautena 2016 - 2020:

 • palvelu jatkaa toimintaansa entisellä konseptilla,  painopiste kirjastoammattilaisten antamissa vastauksissa
 • tavoitteena, että palvelu on käytettävissä Finnan asiakasliittymän kautta

**********

Makupalat 
http://www.makupalat.fi/
Makupalat on yleisten kirjastojen linkkikokoelma, jossa mukana olevien verkkoaineistojen sisällöt on kuvailtu, asiasanoitettu, luokitettu ja jaettu aiheryhmiin.

Nykytila:

 • julkaistu nykymuodossaan 2011, alun perin yli 15 vuotta sitten. Laajuus tällä hetkellä on n. 30 000 kuvailtua verkkoaineistoa.

Strategiakautena 2016 – 2020:

 • kuvailtujen verkkoaineistojen määrää aiotaan supistaa
 • verkkoaineistokuvailut viedään osaksi Finnan kansallista asiakasliittymää
 • verkkoaineistokuvailut viedään myös osaksi yleisten kirjastojen eKirjastoa

***********

Kirjallisuus ja muu aineisto

Kirjasampo 
http://www.kirjasampo.fi/
Kirjasampo on kattava kaunokirjallisuuden verkkopalvelu, josta löytyy tietoja kirjailijoista, kirjoista ja kirja-alan tapahtumista. Koko sisältö on monipuolisesti haettavissa ja käyttäjät voivat luoda omia kirjahyllyjä ja suositella muille lukemiaan kirjoja.  Kirjasammon tietoarkkitehtuuri perustuu avoimeen linkitettyyn tietoon (RDF) ja ontologioihin.

Nykytila:

 • julkaistu vuonna 2011, sisältö on laajentunut koskemaan myös lasten- ja nuortenkirjoja

Strategiakautena 2016 – 2020:

 • sisältö laajenee ja on käytettävissä Finnan hakuliittymän kautta
 • kuvailutiedot ovat osana kansallista yhteisluetteloa Melindaa
 • Yhteistyö YLE:n kanssa kirjallisuussisältöjen tuottamisessa ja jakamisessa
 • Nuorten kirjallisuuspalvelu Sivupiiri.fi integroidaan Kirjasampoon
 • Kirjasampoa kehitetään myös koulujen tarpeisiin
 • Kirjasammon rajapinta avataan
 • Kauno-ontologian ylläpito on osa Kirjasammon toimitustyötä

**********

Musiikkikirjastoiminnan tuki
http://www.kirjastot.fi/musiikki/ 
MusiikkirjastoPro – musiikkikirjastolaisten ammattipalvelut ja foorumit
Fono.fi – hakuliittymä YLE:n äänilevystön äänitteisiin
Musiikkikirjastot.fi (Muki)
Muki on yleisten kirjastojen musiikkiosastojen yhdessä tuottama musiikkialan näyteikkuna. Mukissa on mm. Kysy musiikista, KirjastoJukeboksi, Musiikkia aiheesta,Musiikkiblogeja.

Nykytila:

 • julkaistu alunperin nimellä Musiikkibasaari
 • kesällä 2014 nimeksi tuli Musiikkikirjastot.fi (Muki)

Strategiakautena 2016 – 2020:

 • olemassa oleva sisältöä ylläpidetään ja kehitetään
 • uusia musiikkiin liittyviä palveluja otetaan mukaan
 • Fono.fi on avattiin 2004. Palvelua tullaan kehittämään yhdessä YLE:n kanssa.

**********

Kirjastotoimen vaikuttavuuden arviointi

Hankerekisteri
http://hankkeet.kirjastot.fi/
Hankerekisteri on yleisten kirjastojen hankkeiden ja hyvien käytänteiden yhteinen, kaikille avoin verkkopalvelu. Hankerekisterin sisältö muodostuu pääosin hankkeista, joille on haettu avustusta aluehallintovirastoista (AVI) tai opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM). Kirjastot vastaavat itse hankkeidensa tietosisällön viemisestä ja päivittämisestä.

Nykytila:

Strategiakautena 2016 - 2020:

 • Hankerekisteri hankkeena loputtua, se siirtyy Etelä-Suomen AVIn hallinnoimaksi
 • hankerahoituksen jatkuessa nykyisellä tasolla, Hankerekisteri kasvaa noin 300 hankkeen vuosivauhdilla
 • visualisointia jatketaan.

**********

Raportointipalvelu
Raportointipalvelu-hankkeen tavoitteena on tarjota yleisille kirjastoille kirjastojärjestelmän lainaustietojen pohjalta työkaluja kirjastojen toiminnan kehittämiseen. Kirjastojärjestelmästä saatu data peilataan paikkatietokantaan, mikä mahdollistaa aivan uudenlaisia tapoja analysoida asiakkaiden kirjastonkäyttöä.

Nykytila:

 • hanke on parhaillaan käynnissä ja valmistuu 2015  loppuun mennessä

Strategiakautena 2016 – 2020:

 • kaikki yleiset kirjastot saavat perussetin uusia verkon kautta toimivia kehittämistyökaluja
 • kirjastot voivat itsenäisesti laajentaa perussetin työkalujen kehittämistä paikalliset erityispiirteet huomioiden

**********

Suomen yleisten kirjastojen tilastot
http://tilastot.kirjastot.fi/
Suomen yleisten kirjastojen tilastoista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriyksikkö. Kaikkien kuntien on lakisääteisesti ilmoitettava tilastotiedot, jotka ne itse päivittävät tilastotietokantaan.

Nykytila:

 • tilastotietoja on tässä muodossa kerätty vuodesta 1999 alkaen, aikaisemmin ne kerättiin erillisinä tietoina kirjastoilta
 • ensimmäiset visualisointisovellukset otettu käyttöön
  http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot/ 

Strategiakautena 2016 – 2020

 • tilastotietojen keruu jatkuu entiseen malliin
 • taustalla oleva tietokanta vaihtuu, tieteellisten kirjastojen KITT2 räätälöidään yleisten kirjastojen tarpeisiin
 • tilastotietojen visualisointia jatketaan

**********

Muiden kirjastosektoreiden tuottamat verkkopalvelut:

Finna - tiedonhakupalvelu
http://www.finna.fi/ 
Finna on Kansalliskirjaston ylläpitämä tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista. Sisältö täydentyy jatkuvasti uusilla aineistoilla. Yleisillä kirjastoilla on edustajia Finnan ja sen taustalla olevan Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) johto- ja suunnitteluryhmissä.

Nykytila:

 • tuotannossa sisältäen kirjastojen, museoiden ja arkistojen kokoelmia
 • Testikäytössä Vaski-Finna, ensimmäinen yleisten kirjastojen kokoelma Finnassa.

Strategiakautena 2016 – 2020:

 • kaikki yleisten kirjastojen kokoelmat ja valtakunnalliset verkkopalvelut käytettävissä myös Finnan asiakasliittymien kautta

**********

Melinda - kirjastojen yhteistietokanta
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/
Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka on ensisijaisesti kirjastoille tarkoitettu verkkopalvelu. Se kokoaa kirjastoaineistojen kuvailutiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa ne hyödynnettäviksi yhdestä paikasta. Yleiset kirjastot ovat osallistuneet Melindan kehittämiseen alusta alkaen.

Nykytila:

 • Melindassa ovat mukana kaikki yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen kokoelmat. Yleiset kirjastot ovat testausvaiheessa.

Strategiakautena 2016 - 2020:

 • suurin osa yleisten kirjastojen kokoelmista on mukana Melindassa, ensimmäiset jo vuonna 2015.
 • yleisten kirjastojen uutuusaineiston kuvailutiedot siirtyvät Melindaan yleisten kirjastojen oman kuvailukeskuksen toimesta yhteistyössä kirja-alan muiden toimijoiden kanssa.

**********

UKJ-suunnittelu
https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/UKJ-suunnittelu/
UKJ on suunnitteluprojekti tehtävänään laatia uudelle kirjastojärjestelmälle vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelma käyttöönotosta aikatauluineen. Projekti on tarkoitettu kaikille kirjastosektoreille.

Nykytila:

 • projekti alkoi 2011, jolloin laadittiin ensimmäiset kuvaukset ja määrittelyt uudelle kirjastojärjestelmälle
 • projektin kehittäminen on jatkunut, 2013 valmistui projektisuunnitelma ja 2014 sille rahoitussuunnitelma
 • yleiset kirjastot ovat olleet mukana UKJ-työryhmissä, mutta jatko-osallistumisesta ei ole päätöstä.
 • UKJ projektina keskeytettiin vuoden 2014 lopussa

 

Strategiakautena 2016 -2020:

 • UKJ käynnistyy, jos rahoitus saadaan kestävälle pohjalle
 • yleiset kirjastot osallistuvat UKJ:n suunnitteluun ja kehittämiseen joko sitoutuneesti tai sitten ovat mukana avoimen kirjastojärjestelmä Kohan kautta.