Toimintasuunnitelma 2012-2016

Yleisten kirjastojen neuvoston toimintasuunnitelmasivusto perustuu Yleisten kirjastojen strategiaan 2011-2016. Vanha toimintasuunnitelma on luettavissa täältä.

YKN-toimintasuunnitelma:
1. Toiminnan kehittäminen
2. Aineiston saatavuus
3. "Kokoelmavarastosta" kohtaamispaikaksi
4. Markkinointiosaamisen vahvistaminen
5. Verkostoituminen - uusia ja vanhoja yhteistyökumppaneita
6. Rutiinitoiminnoista asiantuntijatyöhön
7. Ammattimaisen johtajuuden ja esimiestyön vahvistaminen
8. Verkkotyö, Kansallisesti merkittävät kirjastohankkeet, Yhteiset vuorovaikutteiset verkkopalvelut
9. Medialukutaitojen tukeminen
10. Innovatiivisuus ja rohkeus

Yleisten kirjastojen strategia 2011-2016:
- Linkki (pdf)

VISIO:
Kirjasto - ihmisten ja ideoiden kohtauspaikka!
Kirjasto inspiroi - Kirjasto yllättää - Kirjasto antaa voimia!

YHTEISET ARVOT:
Yhteiset arvot ohjaavat kirjastojen sekä asiakastyötä että sisäistä toimintaa.
Kuva poistettu.  Avoimuus
Kuva poistettu.  Ennakkoluulottomuus
Kuva poistettu.  Luotettavuus
Kuva poistettu.  Tasa-arvo
Kuva poistettu.  Tiedonsaannin vapaus
Kuva poistettu.  Yhteisöllisyys

Yhteiset arvot avattuina