Yleisten kirjastojen edustajat kirjastoalan työryhmissä, organisaatioissa ynnä muissa

Alueellinen verkkostrategia -työryhmä
verkko-osoite

 • Raportin virallinen versio on julkaistu tulostuskelpoisessa PDF-muodossa, johon viittaaminen suositeltavaa esimerkiksi käytettäessä raporttia lähdeaineistona. Verkkopalvelukonseptia käsittelevän esityksen kalvosetti on myös katseltavissa.
 • Tähän ryhmään kuului yleisten kirjastojen ihmisiä ympäri Suomea

Avoin lähdekoodi -yhteistyöryhmä
Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) ohjelmistokehitystyön tueksi perustetaan avoimen lähdekoodin kehittämistyötä koordinoiva yhteistyöryhmä. Työryhmä aloitti toimintansa alkusyksystä 2012.
verkko-osoite

Celian (Näkövammaisten kirjasto) johtokunta 1.10.2014-30.9.2018
http://www.celia.fi/tietoa-celiasta/organisaatio-ja-arvot/

 • Kirjastonhoitaja Mikko Hiltunen
  Helsingin kaupunginkirjasto, Pitäjämäen kirjasto
  Jousipolku 1, Helsinki 37
  PL 4237, 00099 Helsingin kaupunki
  Puh. +358 9 310 85037
  e-mail: mikko.hiltunen@hel.fi

FinELib ohjausryhmä 2013 - 2015
verkko-osoite

Hankerekisteri
Yleisten kirjastojen yhteinen hankerekisteri
verkko-osoite

 • Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto
  satu.ihanamaki(at)avi.fi
 • Johtava informaatikko Jaana Käki, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto
  jaana.kaki(at)hameenlinna.fi
 • Ylitarkastaja Antti Seppänen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  antti.seppanen(at)avi.fi
 • Teknisenä asiantuntijana Sami Karvonen
  sami.karvonen(at)aalto.fi

Kansalliskirjasto: Johtokunta 1.4.2018 - 31.3.2022 :
verkko-osoite

 

Kansalliskirjasto: Kansallinen metatietovaranto Melinda
verkko-osoite (Kansalliskirjasto)
verkko-osoite (Wikissä oleva työsivusto)

 • Kansallinen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä:
  Toimistopäällikkö Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin kaupunginkirjasto
  virva.nousiainen-hiiri@hel.fi
 • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä:
  Yleisten kirjastojen Melinda-ryhmällä edustus
  melinda@kirjastot.fi
 • Yleisillä kirjastoilla on myös oma Melinda-ryhmä:
  ks. Yleisten kirjastojen Melinda-ryhmä

Kansalliskirjasto: Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä 2016-2017 (entinen Kansallinen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä)

Kansalliskirjasto: Metatietovaranto, Musiikkityöryhmä MusaMelinda
verkko-osoite

Kansalliskirjasto: Palvelu- ja käyttäjäkyselyn työryhmä 2015-2016
verkko-osoite

Kansalliskirjasto: Sektorikokoukset
verkko-osoite

 • YKN:n puheenjohtaja, Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto
  jouni.paakkola(at)ouka.fi

Kansalliskirjasto: Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto
verkko-osoite

Kansalliskirjasto: Tiedonhallinta-ohjausryhmä
Kansallista metatietovarantoa ohjaava Tiedonhallinta-ohjausryhmä käynnistyy syksyllä 2012. Alustavan suunnitelman mukaan uuden ohjausryhmän ohjaukseen siirtyisi jatkossa myös muita Kansalliskirjaston kirjastoille tuottamia palveluita, kuten Nelli, julkaisuarkistot ja mahdollisesti uusi kirjastojärjestelmä (UKJ).

Kansalliskirjasto: Vaikuttavuuden arviointiryhmä
verkko-osoite (Kansalliskirjaston sivuilla)
verkko-osoite (Kansalliskirjaston wikialueella)

 • Kulttuuri ja kirjastotoimenjohtaja Marita Ahola, Vaasan kaupunginkirjasto 
  marita.ahola@vaasa.fi
 • Erikoissuunnittelija Jouni Juntumaa, Helsingin kaupunginkirjasto 
  jouni.juntumaa(at)hel.f

KDK, Kansallinen Digitaalinen Kirjasto
verkko-osoite (KDK koko sivusto)
verkko-osoite (KDK organisaatiosivu)

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeelle on asetettu 6.4.2011 johtoryhmä ja ohjausryhmä, joiden toimikausi päättyy 31.12.2013.

KDK, Ohjausryhmässä yleisiä kirjastoja edustaa:

Asiakasliittymää kehittämään ja ohjaamaan on perustettu asiakasliittymäkonsortio, jonka jäseniä ovat osallistuvat KDK:hon osallistuvat kirjastot ja Kansalliskirjasto.

KDK, Asiakasliittymäkonsortiota ohjaa konsortioryhmä, jonka jäseninä yleisiä kirjastoja edustavat:

KDK, Asiakasliittymän kansallisen näkymän työryhmässä yleisiä kirjastoja edustaa:

KDK, Tekninen asiantuntijaryhmä

Kirjastolain uudistamistyöryhmä 23.2.2015–29.2.2016
-
Lisätietoa

 • Kirjastopalvelujohtaja Pirkko Lindberg. Tampereen kaupunginkirjasto 
 • Kirjastopalveluiden päällikkö Asko Rossi. Porvoon kaupunginkirjasto
 • Kirjastonjohtaja Leif Storbjörk. Pietarsaaren kaupunginkirjasto

Kokoelmapoliittinen työryhmä (vetäjänä Varastokirjasto)
- verkko-osoite
infoa

UKJ - Uusi kirjastojärjestelmä (Projekti päättyi 2014)
verkko-osoite (Kansalliskirjasto)
verkko-osoite (UKJ)
verkko-osoite (työryhmien kaikki jäsenet)

UKJ-projektin johtoryhmässä yleisiä kirjastoja edustavat:

Varastokirjaston johtokunta 1.3.2016 - 28.2.2019:
verkko-osoite

Yleisten kirjastojen Melinda-ryhmä

Puheenjohtaja:

Jäsenet: