Yleisten kirjastojen neuvosto

Ajankohtaista

 • YKN:n kevätkokous on Oulussa 19. - 20.4.2018. Asialista julkaistaan lähempänä kokousta.
 • YKN:n syyskokous pidettiin Porvoossa 9.-10.11.2017 
  - pöytäkirja
 • YKN:n kevätkokous Joensuussa 20.-21.4.2017,
  - pöytäkirja
 • Keskuskirjastokokous 19.1.2017 Helsingissä, kokousmuistio
  Kirjastokaistan kuvaamat esitykset löytyvät täältä
 • YKN syyskokous pidettiin 10.-11.11.2016 Kokkolassa,
  pöytäkirja
 • Yleisten kirjastojen tunnus ja saavutettavuus
 • http://www.kirjastot.fi/tunnus
  - asiaan liittyvä tiedote
 • Tilastoraportteja
 • YKN:n kevätkokous 2016 pidettiin Rovaniemellä 7.-8.4.2016
  - pöytäkirja
 • Keskuskirjastokokous pidettiin 28.1.2016. Tänä vuonna teemana oli "Rämettyneet työprosessit kuntoon".
  ohjelma ja muistio
 • Yleisten kirjastojen suunta 2016 - 2020 -asiakirja on valmis ja kaikkea siihen liittyvää infoa ja materiaalia voit lukea täältä
 • YKN:n Facebook-sivut

Yleisten kirjastojen neuvosto YKN

Yleisten kirjastojen neuvosto YKN on yleisten kirjastojen yhteistyötä koordinoiva ja yhteisiä kannanottoja muodostava elin. Se edustaa yleisiä kirjastoja kirjastoverkon yhteistyössä. Neuvostossa ovat edustettuina Yleisten kirjastojen keskuskirjasto ja maakuntakirjastot sekä kunkin maakuntakirjastoalueen kirjastot keskuudestaan valitsemansa edustajan kautta.

Kirjastoalan selvityksiä
- uusin: Helsingin kaupunginkirjaston logistiikkaselvitys 2015 (pdf)

Lausuntoja, kannanottojasuosituksia ja kommentteja
UUSIN - YKN Suositus: Yleisten kirjastojen neuvosto asetti huhtikuussa 2016 pienen työryhmän laatimaan selvityksen Melindan laajenemisesta yleisten kirjastojen piirissä ja muista kuvailutietoon liittyvistä ajankohtaisista asioista. Marraskuun 2016 neuvoston kokouksessa hyväksyttiin oheinen suositus.

Kirjastoalan työryhmiä ja toimituskuntia:
Yleisten kirjastojen edustajat

Muiden kirjastosektoreiden neuvostot:
AMKIT-konsortio, Erikoiskirjastot, Yliopistokirjastot

Keskuskirjastotoiminta

Yleisten kirjastojen neuvoston toiminnasta voi lukea Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomuksista: 
- 2015 sivut 33-38, 2014 sivut 14-16, 2013 sivut 17-18, 2012 sivut 21-22, 2011 sivut 35-36, 2010 sivu 23,  2009 sivut 28-29, 2008 sivu 25 ja 2007 sivu 34

Yhteyshenkilöt:

 • Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, puheenjohtaja 2018-2019
  Oulun kaupunginkirjasto
  Kaarlenväylä 3
  PL 15, 90100 Oulu
  Gsm +358 50 3618 109
  jouni.paakkola@ouka.fi

 • Erityissuunnittelija Aija Laine, neuvoston ilmoitusasiat
  Helsingin kaupunginkirjasto 
  PL 4212, 00099 Helsingin kaupunki
  Puh. 09 310 85619, Gsm + 358 40 6503238
  aija.laine@hel.fi

Valokuvia: