Tiedote 1/2017

Musiikin varastointiselvitys käynnistyi

OKM:n rahoittama musiikin varastointiselvitys on käynnistynyt 1. helmikuuta. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia kirjastojen musiikkiaineistojen valtakunnallisesti toimivaan varastointiin ja siihen liittyvään monitahoiseen logistiikkaan. 

Varastointiselvityksen ytimessä ovat fyysisen aineiston käsittely, saatavuuden säilyttäminen ja löydettävyys. Tähän liittyvät erottamattomasti verkkotiedotus, tietokantainfra, tiedonhaku, kuvailutyö, linkitetty data ja digitointimahdollisuudet.

Projekti on ajankohtainen, sillä tilasuunnittelun ja aineistopoistojen tarve kasvaa kirjastoissa. Kokoelmien uudistamisen keskellä kirjastoissa pohditaan aineiston saatavuuden ja kuvailutietojen säilyttämistä. Kasvavat kokoelmat vaativat koordinoitua varastointiratkaisua, joka turvaa aineistojen käytettävyyden.

Kuva: Valtakunnallisen tason tilastotarkastelu yleisten kirjastojen musiikkiäänitteistä näyttää kokoelmien kasvun sekä hankinnan ja lainauksen vähentymisen.

Varastointiselvitys pyrkii luomaan edellytykset kirjastojenväliseen yhteistyöhön, jossa tavoitteena luoda myös varastokokoelmiin liittyviä linjauksia. Projektin aikana kerätään tietoa eri puolilta kirjastoverkostoja. Ensimmäisessä aallossa selvitys keskittyy yleisten kirjastojen varastoaineistojen rakentavaan käsittelyyn. Toimivien käytäntöjen kanssa voidaan edetä kohti erikoiskirjastojen tarpeita. 

Musiikkivarastointiselvitys on kirjastojen yhteinen hanke. Sen pohjalta on hyvät edellytykset saada selville, miten luoda uutta kirjastojen välistä yhteistyötä. 

Selvitystyöhön on palkattu määräaikainen suunnittelija Tuomas Pelttari Turun kaupunginkirjastosta. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 aikana. 

Projektin etenemistä voi seurata projektin etusivulta.

Tuomas Pelttari
suunnittelija

tuomas.pelttari@kirjastot.fi
040 7646 526