Muusa – musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä

Muusa on musiikkiaineistojen ja musiikkia käsittelevien aineistojen (aineistot, toimijat, auktoriteetit, hakutiedot ym.) kuvailua ohjeistava, Kansalliskirjaston alaisuudessa ja KUMEA-ryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän rinnalla toimiva työryhmä. Sen tehtäviin kuuluu myös metatietovaranto Melindan musiikkiaineiston kuvailun ohjeistus. Muusa aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta, kun vanhat musiikkityöryhmät Luumu ja MusaMelinda sulautuivat.