Intervalli

Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu 1988-2011

  • Lehti ilmestyi vuodesta 1988 lähtien neljästi vuodessa maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Lehti lakkautettiin vuoden 2011 lopussa.
  • ISSN 0785-2843 (painettu versio) ISSN 1796-7392 (PDF)
  • Julkaisija ja kustantaja Suomen musiikkikirjastoyhdistys r.y.
  • Viimeinen päätoimittaja Heikki Poroila
  • Lehden PDF-numeroita saa vapaasti levittää ja tulostaa paperimuotoisena kirjastojen kokoelmiin. PDF-tiedoston sisällön muuttaminen ja levittäminen muutettuna on kiellettyä.
  • Tekijänoikeus Intervallissa julkaistuihin kirjoituksiin ja kuviin on kullakin tekijällä.

Lehden artikkeli- ja asiahakemisto sekä tekijähakemisto 1988-2011.

Vuosikerta 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Intervalli kansi