Mediakasvatusblogi

Verkkosarjakuva eli ”nettisarjis” on taidemuotona melko huonosti tunnettu. Se on uusmedian muoto, joka hyödyntää monipuolisesti verkon tarjoamia aivan uusia mahdollisuuksia. Nuortenkirjastotyössä se voisi olla myös käyttökelpoinen mediakasvatuksen väline.

Internetin eri alustoilla julkaistava verkkosarjakuva ei varsinaisesti kuulu kirjastoaineistoon, sillä se tuodaan useimmiten internetiin vapaasti yleisön saataville, eikä lukuoikeudesta vaadita maksua. Kirjastolaitoksen suurimpia vahvuuksia on kuitenkin erilaisten sisältöjen monipuolinen hallinta. Ei liene syytä rajoittaa tätä asiantuntijuutta sanoutumalla irti verkon synnyttämistä kirjallisuudenlajeista.

Verkkosarjakuvalla voisi olla paljon annettavaa erityisesti mediakasvattajalle. Digitaalisen olomuotonsa lisäksi se voi olla myös sisällöltään hyvin erilaista kuin perinteinen, suurten kustantajien julkaisema sarjakuva. Internetissä julkaiseminen on halpaa ja helppoa, mikä tarjoaa mahdollisuuksia omakustanteisille teoksille ja itsenäisille tekijöille.

Verkkosisällön matalan julkaisukynnyksen ansiosta oman äänensä voivat saada kuuluville myös sellaiset ryhmät, joille ei ole tilaa valtamediassa. Omia julkaisujaan pääsevätkin tekemään esimerkiksi myös alaikäiset ja vähemmistöryhmien edustajat. Piirtotaitoakaan ei välttämättä tarvita: yksinkertaisimmat sarjakuvat yhdistelevät kollaasimaisesti valmiita kuvia ja syntyvät vaivattomasti vaikka tavallisella älypuhelimella.

Mikkelin kaupunginkirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma on uudistettu osana kaupungin OPS-työtä. Suunnitelma hahmottelee ensisijaisesti kirjaston ohjaustoiminnan: mihin taitoihin kirjastossa keskitytään, minkälaista ohjausta annetaan ja millä tavalla. Lähtökohtana on uudessa opetussuunnitelmassa keskeinen monilukutaidon käsite, jonka pohjalta määritellään tavoitteet käytännön ohjaustyölle. Lisäksi suunnitelmassa sivutaan myös muita kirjaston kouluille suunnattuja palveluja.
AV-arkki on julkaissut uuden media- ja taidekasvatusoppaan Miten tutkin? He ovat myös avanneet verkkopalvelun ruotsinkielisille.

Pedagogiikka kirjastossa 28.10.2015

28.10.2015 järjestettiin Pasilan kirjaston auditoriossa koulutuspäivä otsikolla Pedagogiikka kirjastossa. Päivän tarkoituksena oli vaihtaa ajatuksia ja kartoittaa kirjastopedagogisia palveluita. Samaan asiaan painottuva päivä järjestettiin aiemmin toukokuussa. Tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää kirjastojen pedagogisia palveluja, sekä jakaa tietoa siitä mitä Suomen yleisten kirjastojen pedagogiikka on, ja mitä kaikkea meillä tehdään.
Tästä kuulimme jo hyviä käytännön esimerkkejä Lahdesta ja Turusta.

Turun kaupunginkirjastossa tehtiin suunnitelma suuntaamaan tulevaisuuden mediakasvatustyötä ja koottiin kirjaston tarjoamia mediakasvatustoimia eri kohderyhmille. Mediataidot ovat muuttuvassa maailmassa keskeisiä kansalaisvalmiuksia ja elinikäisen oppimisen edellytys. Kirjastolain hengen ja kirjaimen toteuttamiseksi mediakasvatus ja mediataitojen opastaminen ovat kirjastoissa tärkeitä.

 Kerhosta lukukipinä -opas lukemaan innostamiseen

Lukeminen on hauska harrastus ja tärkeä taito nykymaailmassa. Vaan jos se tuntuu hitaalta ja vaikealta, ei sitä tee mieli vapaaehtoisesti harrastaa.

Mediakasvatusseuralta on ilmestynyt julkaisu Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön -opas.

Ensimmäisessä laajassa mediakasvatuskentän hankeselvityksessä tarkastellaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonaloilla myönteisen valtionavustuspäätöksen saaneita mediakasvatuksellisia hankkeita.
Oletko ajatellut toteuttaa tai laittaa vireille hankkeen kirjastossasi, joka liittyy mediakasvatukseen, medialukutaitoon tai vaikkapa lukemisen edistämiseen? Olet ehkä pohtinut mitä kaikkea on jo tehty tai millaisia mediakasvatushankkeita on parastaikaa meneillään tai sitten miten hankkeet ovat onnistuneet. Hankkeiden lopputuloksista soisi kuulevan enemmänkin, mutta se millaisiin hankkeisiin avustusta on haettu ja miten se on tarkoitus käyttää, on helppo löytää vastaus Yleisten Kirjastojen Hankerekisteristä.
Kirjastot.fi:n tuottama elämyksellinen verkkopalvelu alle kouluikäisille lapsille sisältöinään kirjoja, lehtiä, elokuvia, tarinoita, pelejä jne. Verkkopalvelun tarkoitus on ohjata ja innostaa lapsia median turvalliseen ja luovaan käyttöön kirjastojen opastamana sekä tukea lapsia heidän omassa mediatuotannossaan.

Kerhosta lukukipinä -opas lukemaan innostamiseen

 

Lukeminen on hauska harrastus ja tärkeä taito nykymaailmassa. Vaan jos se tuntuu hitaalta ja vaikealta, ei sitä tee mieli vapaaehtoisesti harrastaa.

Lukukerho –oppaasta löydät vinkkejä erityisesti 8-9-vuotiaiden, taidoiltaan keskimääräistä heikompien,  lasten lukuharrastuksen  herättelyyn ja tukemiseen. Opas jakautuu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa kerrotaan käytännön järjestelyistä ja toisessa paneudutaan siihen, mitä lukukerhossa voi tehdä.

Oppaan tueksi on saatavilla lisämateriaaleja: sanakortteja, seikkailuja ja kirjaehdotuksia. Lisämateriaali sisältää myös kerholaisen diplomin.

Materiaali on saatavana sähköisenä ja painettuna julkaisuna ja se on tuotettu Lukuisia kerhoja Etelä-Pohjanmaalle 2014-2015 hankkeessa saaduista kokemuksista ja käytänteistä. Hanketta on koordinoinut Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Painotuotteiden tilaukset:mervi.heikkila@seinajoki.fi.