Miksi medialukutaito on tärkeää?

Nykypäivänä suuri osa sekä yksityisestä että julkisesta keskustelusta käydään eri medioiden kautta. Hyvä medialukutaito antaa meille mahdollisuuden saada äänemme kuuluviin ja vastaanottaa tietoa, ja myös ymmärtää sitä.

Medialukutaitoinen osaa kriittisesti arvioida tietoa, ja käyttää sitä eettisesti ja tehokkaasti. Pääsy eri medioiden ääreen ei vielä takaa sitä, että osaisimme käyttää niitä tehokkaasti ja omia tarpeitamme hyödyntäen, vaan se vaatii tukea ja elinikäisen oppimisen mahdollisuutta.

Heikko medialukutaito voi kapeuttaa median seuraamisen mahdollisuuksia ja yksilöllä voi olla vaikeuksia hakea ja tuottaa tietoa omiin tarpeisiinsa. Hän ei pysty myöskään arvioimaan omien mediavälitteisten tekojensa seurauksia.

Kriittisessä medialukutaidossa, painotetaan nimenomaan taitoja, joiden avulla ihminen pystyy arvioimaan mediasisältöjä kriittisesti ja median esitystapoja tulkiten.

Vaikka yksilöllä on pääsy medioiden ääreen, ei hänelle välttämättä ilman tukea kehity taitoa arvioida esimerkiksi tiedon oikeellisuutta ja totuudenmukaisuutta.

Yksi taitoalueista on median roolin ymmärtäminen osana yhteiskuntaa ja sen toimintaa. Ymmärtämällä tiedontuottajien toimintalogiikkaa on mahdollista tehdä esimerkiksi eettisesti kestäviä valintoja, suhtautua kriittisesti lukemaansa ja arvioida saamaansa tietoa eri näkökulmista. Tämän kokonaisuuden hallinta mahdollistaa itseilmaisun vahvistamisen, elinikäisen oppimisen, demokraattisen osallistumisen ja sitä kautta hyvän hallintotavan tukemisen.

Medialukutaito on tärkeä kansalaistaito ja se kehittyy läpi elämän.