Vinkkivakka: varhaiskasvatus ja esiopetus

Vinkkivakkaan on koottu toimintamuotoja, joita kirjasto voi toteuttaa yhdessä neuvolan, perheiden, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa. Toimintamuodot on jaoteltu teemoittain sopivien ideoiden löytämiseksi. Joidenkin toimintamuotojen yhteydessä on ilmoitettu yhteystiedot, joista voi kysyä lisätietoja tai tiedustella valmiita materiaaleja.

Mikäli sinulla on idea, jonka haluat jakaa muiden käyttöön, voit lähettää sen sähköpostitse meille erte.kirjasto@seinajoki.fi ja lisäämme sen sivuille.

Vinkkejä alle kouluikäisten lasten kanssa tehtävään kirjastotyöhön löydät myös Suomen kirjastojen yhteisestä tapahtuma- ja ideapankista.

 

AINEISTOPAKETIT

Aineistokassit varhaiskasvatuksen lasten käyttöön

Aineistokasseja on kahdenlaisia: isommille päiväkotilapsille tarkoitettuja sekä taaperokasseja. Kassien sisällöt ovat valmiina, ja kirjasto pitää kirjaa mitä kasseja mikäkin ryhmä on lainannut, joten tiedämme mistä löytyy uutta sisältöä. Kassin voi tilata etukäteen, tai napata mukaansa kirjastokäynnillä.

Lisätietoja: Lempäälän kunta/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Kuvakirjojen luokittelu aihepiireittäin lastenosastolla

Kirjastossa on kuvakirjoja sijoiteltu valmiiksi helposti löydettäviksi noin kahteenkymmeneen kasvattajille tärkeään aiheryhmään, mm. avioero, erilaisuus, esikoulu, kuolema, sisaruskateus, ystävyys jne. Kuvakirjat on luokiteltu yhteistyössä perhetyön kanssa. Sekä kotikasvattajat että ammattilaiset ovat oppineet hyödyntämään sijoittelua ja kirjastolaiset pääsevät helpommalla opastuksessa.

Lisätietoja: Lempäälän kirjasto/Sari Musakka sari.musakka@lempaala.fi

 

KIRJASTOON TUTUSTUMINEN

Eskaripaketti

Eskariryhmille jaetaan suuret kortit, joissa on kuvittajan tekemä kuvitus. Korttien takana on tarina, joka luetaan ääneen samalla kun kuvat näytetään lapsille. Eskaripakettiin voidaan liittää myös erilaisia kuviin ja tarinaan liittyviä tehtäviä.

Kainaloinen - eskarilaisten oma lukuprojekti

Eskarilaiset tulevat omissa ryhmissä kirjastoon tutustumaan opettajansa kanssa. Oppilaat saavat tehtäväksi lukea Kainaloisen lomakkeessa olevia erilaisia kirjoja yhdessä vanhempien, isovanhempien, sisarusten ym. kanssa kotona. Samalla he täyttävät luettujen kirjojen tiedot Kainaloisen lomakkeeseen. Kirjastokorttihakemukset lähtevät samoin koteihin. Ryhmät tulevat kirjastoon toisen kerran, jolloin jatketaan kirjastoon ja kirjoihin tutustumista ja lopuksi he saavat omat kirjastokortit, joilla lainataan se ensimmäinen kirja.

Lisätietoja: Nousiaisten kunnankirjasto/Paula Kaunonen

Kirjaston tervehdys eskarilaisille

Esikoululaiset saavat syyslukukauden alussa kirjastolta kirjeen ja kirjalahjan.

Kirjastosta kaveri - eskarilaiset kirjastonkäyttäjiksi

Käynnisteillä on elämyksellinen toimintatapa toivottaa eskarilaiset kirjaston uusiksi käyttäjiksi. Kirjastosta kaveri -hanke aloittaa pysyvän toimintamallin, jossa tuetaan lukemisen opettelua lukukaverin eli itse asustettavan, mukaan oppimistapahtumaan otettavan pehmolelun avulla. Jokainen esikoululainen pääsee esikoulun alkaessa tulemaan kirjastoon kirjastonkäyttäjiksi valmentaviin tapahtumiin. Näissä elämyksellisissä tapahtumissa he saavat innostavasti oppia kirjaston käyttöä, tutustua kirjastotilaan sekä saavat tietenkin lopulta mukaansa oman kirjastokortin. Tapahtumissa seikkailee mukana kirjaston oma kirjastohiiri, jonka on voinut jo pari vuotta bongata kirjaston sähköisestä joulukalenterista. Jokaisen eskarilaisen lukukaveri kuvataan lukuvuoden lopussa erilaisissa lavasteissa. Kuvista teetetään tarinallinen valokuvakirja, jota voi sitten kirjastosta lainata. Lukukaverin eskarilainen saa omaksi. Ensimmäisen kouluvuoden alkaessa kirjasto onkin sitten jo tuttu paikka oman luokan kanssa vierailuun tai omatoimiseen kirjastonkäyttöön.

Lisätietoja: Kaustisen kunnankirjasto, kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi

Kirjastovierailu 

Valokuvasuunnistus kirjaston tiloissa ja samalla kerrotaan kirjaston käytöstä ja siellä toimimisesta lapsille ymmärrettävällä tavalla.

 

KIRJASTO TILANTARJOAJANA

Lapsiparkki: lukutunti lukukoiran tai lukukilpikonnan kanssa

Varhaiskasvatuksen ja eskarin vanhempainillan ajaksi kirjastoon perustettu "lapsiparkki", jossa mahdollista lukea lukukoiralle tai lukukilpikonnalle tai kuunnella kun niille luetaan.

Perhekirjasto

Säännöllisesti kokoontuva kerho perheille, joissa on pieniä lapsia ja/tai vauvoja. Kerhossa voi viettää aikaa muiden vanhempien kanssa ja myös lapsille on omanikäistä seuraa. Toisinaan eri aiheisiin keskittyviä luennoitsijoita, muusikoita tai leikittäjiä esiintymässä ja osallistamassa mukaan toimintaan.

Lisätietoja: Kaustisen kunnankirjasto, kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi

Vauvajoogaryhmä kirjastossa

Kirjasto tarjoaa tilat vauvajoogaajille.

Lisätietoja: Lempäälän kunta/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

 

KOULUTUKSET VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE

Elämyksellinen lukeminen

Kirjaston järjestämässä koulutuksessa teemoina ovat muun muassa ääneen lukemisen taito, kerronta, lorut, runoverstaat ja miljöön rakentaminen.

Lisätietoja: Hangon kaupunginkirjasto, Agneta Möller-Salmela, agneta.moller-salmela@hanko.fi

Kirjallisuusopastusluentoja varhaiskasvatuksen työntekijöille

Kirjastosta käydään pyydettäessä pitämässä kirjallisuusopastusluentoja varhaiskasvatuksen työntekijöille heidän vastuualuettaan koskevien ikäryhmien kirjallisuudesta.

Lisätietoja: Kaustisen kirjasto/Susanne Mikkola, susanne.mikkola@kaustinen.fi

Lastenkirjallisuus- ja satuhetkikoulutukset lähihoitajaopiskelijoille

Kirjasto järjestää lähihoitajaopiskelijoille lastenkirjallisuus- ja satuhetkikoulutusta esimerkiksi ennen päiväkotiharjoittelujaksoa. Koulutuksessa käydään läpi lukemisen merkitystä, erilaisia kuvakirjoja, teemoja, kuvituksen merkitystä ym. ja kerrotaan myös, mitä kirjasto tarjoaa varhaiskasvatukselle, minkälaista yhteistyötä tehdään ja miten kirjastosta löytää sopivaa materiaalia. Lisäksi keskustellaan satuhetken järjestämisestä ergonomiasta ja valaistuksesta lähtien aina kirjojen valintaan ja rekvisiitan käyttöön. Monena vuotena opiskelijat ovat tämän jälkeen järjestäneet satuhetkiä päiväkotiryhmille kirjaston tiloissa.

Lisätietoja: Porvoon kaupunginkirjasto, Catharina Latvala, catharina.latvala@porvoo.fi

 

LASTEN TAPAHTUMAT JA TYÖPAJAT KIRJASTOSSA

Elämyshuone-toiminta

Kirjaston elämyshuoneessa järjestetään lapsiryhmille ohjelmaa kaikille aisteille. Katso Agneta-Möller Salmelan esittely elämyshuoneesta Kirjastokaistalla.

Lisätietoja: Hangon kaupunginkirjasto, Agneta Möller-Salmela, agneta.moller-salmela@hanko.fi

Katsastusasema kirjastolla

Lapset saavat tuoda valitsemansa lelukulkuvälineen kirjastolle katsastettavaksi. Lelu voi olla avaruusraketti, pikkuauto, legomönkijä tms. Katsastusaseman yhteydessä on näyttely erilaisista teemaan sopivista kirjoista.

Lukuteatteri

Lukuteatterimenetelmä on eläytyvää lukemista, jossa esiintyjät lukevat tekstin suoraan esim. kirjoista. Lukuteatteriesitys sisältää myös liikkeitä ja eleitä. Meidän kirjastomme esityksissä mukana on ollut myös rekvisiittaa sekä roolivaatetukset. 

Lisätietoja: Kaustisen kirjasto/Susanne Mikkola, susanne.mikkola@kaustinen.fi

Pehmolelujen yö

Lapset tuovat kirjastoon omat pehmolelunsa, jotka viettävät yön kirjastossa. Pehmolelujen puuhista otetaan kuvia, jotka jaetaan sähköisesti osallistujille.

Taskulamppuseikkailu kirjastossa

Päiväkotiryhmät kutsutaan hämäräseikkailuun kirjastoon, jossa taskulamput käsissä seurataan keltaista narua. Reitin varrelta saa poimia yhden pikkuesineen mukaansa. Reitti päättyy oleskelutilaan, jalkalampun alle, jonne kaikki kokoontuvat. Kerättyjä esineitä virikkeenä käyttäen ryhmä keksii yhdessä sadun, jonka kirjaston työntekijä kirjaa sadutuksen sääntöjä kunnioittaen tarkasti ylös. Myöhemmin kirjaston työntekijä kirjoittaa sadun puhtaaksi ja lähettää sen lapsiryhmään. Jo kirjeen saaminen on ollut huippujännää, saati omaan satuun palaaminen.

Lisätietoja: Lempäälän kunta/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Viisivuotiaiden sirkus-runo -paja

Paja toteutettiin yhteistyössä lasten kulttuurikeskus PiiPoon kanssa, josta tuli sirkuskouluttaja. Runoiluun opasti kirjastonhoitaja, Runomatami. Etsittiin lapsiryhmien kanssa riimipareja, kevyitä ja painavia sanoja, heiteltiin hernepussien mukana toisillemme sanoja, puhuttiin nonsensea, tehtiin kielijumppaa ja lopuksi laadittiin ryhmänä loitsuruno.

Lisätietoja: Lempäälän kunta/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

 

LUKUPASSIT, -KORTIT JA -BINGOT

Eskarilaisten lukupassi

Lukupassi on kirjanmerkin muotoinen, kaksipuoleinen lappu, johon kerätään kymmenen merkintää yhteisistä lukutuokioista kotona perheen kanssa. Jokaisesta lukuhetkestä väritetään passista yksi tassunjälki ja täydellä passilla saa kirjastosta yllätyksen (itse tehty muistipeli ja laku tms.) Lukemista ei valvota mitenkään vaan luotamme, että lukuhetket on oikeasti kotona pidetty. Passilla kannustetaan perheitä yhteisiin lukuhetkiin. Eskariryhmien kanssa tehtiin niin, että passit jaettiin eskarin kautta ja ne myös palautettiin eskariin. Kirjasto toimitti palkinnot eskariopettajille jaettaviksi. Lisäksi eskareille jaetaan kirjavinkkilista, josta löytyy mm. kirjoja iltasatuhetkiin ja lukemisen harjoitteluun.

Lisätietoja: Euran kirjasto/Heli Koski heli.koski@eura.fi 

Lukubingot

Lukulaituri-hankkeen puitteissa on tehty lukubingot vauvaikäisistä tokaluokkalaisiin. Lukubingot löytyvät osoitteesta https://www.muurame.fi/lukemaan ja ne ovat vapaasti muiden kirjastojen hyödynnettävissä.

Perheen lukukortti / Pienen lapsen lukukortti

Alle kouluikäisen lukukortti: kustakin kirjojen lainauskerrasta saa lukukorttiin merkinnän ja viidellä merkinnällä osallistuu arvontaan, palkintona yleensä kirjoja.

Lisätietoja: Lempäälän kunta/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Satupassi

Satupassiin kerätään lapsen kanssa yhdessä (vanhempi lukee) luettuja kirjoja. Satupassissa on lukuehdotuksia, mutta kirjat saa myös täysin vapaasti itse valita. Kun viisi kirjaa on luettu ja merkitty passiin, se tuodaan kirjastoon, jossa lapsi saa itselleen Kirjatti-heijastimen. Lisäksi lapsi saa valita itselleen kuvakirjan kirjaston poistovalikoimasta.

Lisätietoja: Pälkäneen kirjasto

 

LUKUTUOKIOT

Isommat lukevat pienemmille

Ekaluokkalainen ja esikoululainen rakentavat lukumajan tai -pesän, jonka uumenissa luetaan yhdessä kirjaa.

Lisätietoja: Luumäen kirjasto/Anu Kokko, anu.kokko@luumaki.fi

Kaksikielinen satutunti

Kaksikielinen satutunti on satutunti, jolla sama teos luetaan suomeksi/ruotsiksi sekä jollain vieraalla kielellä. Kaksikieliset satutunnit ovat keino tuoda esiin kirjaston palveluita sen monikielisille asiakkaille, nostaa esille monikielistä aineistoa ja tavoittaa monikielisiä perheitä. Ne edistävät lukutaidon kehittymistä, kiinnostusta lukemiseen ja positiivista asennetta oppimiseen. Niiden avulla lapset voidaan myös tutustuttaa uusiin kieliin.

Kaksikielisen satutunnin toteuttamisen löytyy ohjeita opaskirjasta. Vinkkejä sopivien teosten löytämiseen: kuvakirjat ja satukirjat.

Katso myös Lukutuokiot-otsikon alta kohta "Satukaravaani".

Lisätietoja: Monikielinen kirjasto, monikielinenkirjasto@hel.fi

Kirjastoauton satutuokiot

Päiväkotikierroksella sekä Pop Up -kirjastopäivänä luetaan auton uumenissa satuja ja runoja, lauletaan, soitetaan ja kirjastoautonkuljettaja esittelee kirjastoautoa.

Lisätietoja: Lempäälän kunta/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Lukutuokiot seurakunta-, perhe- tai iltapäiväkerhoissa

Kirjaston työntekijä jalkautuu erilaisiin kerhoihin vetämään loru-, satu-, sanataide- ym. tuokioita lapsille ja vanhemmille.

Satuhetket 

Satu esitetään eläytyvästi pehmolelujen ja muun rekvisiitan avulla. Hetkeen voi sisältyä myös alku- ja loppulaulu.

Satukaravaani

Satukaravaani on Helsingin kaupunginkirjaston ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen sekä Kirkkonummen, Porvoon ja Hyvinkään kirjastojen luoma yhteistyötä tukeva toimintamalli. Sen tarkoituksena on tukea lapsen varhaista kielellistä kehitystä, kun lapselle luetaan ääneen omalla äidinkielellä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistuminen. Maahanmuuttajalasten osalta tuetaan kotikieltä ja vahvistetaan kotoutumista.

Lue lisää Satukaravaanista täältä.

Lisätietoja: Pia Terrihauta, pia.terrihauta@hel.fi

Satumummot ja -papat

Kirjaston satutunneilla kirjoja lapsille lukevat vapaaehtoiset eläkeläiset: satumummot ja –papat.

Satuviikko

Satuviikolle valitaan jokin teema (merirosvot, avaruus, kummitukset jne). Kirjaston tiloissa oleva satuhuone sisustetaan valitun teeman mukaan ja kirjojen lisäksi pyritään löytämään teemaan sopivaa musiikkia, leikkejä yms. Satuviikolla järjestetään 20-30 minuutin tuokioita, joihin kutsutaan alueen päiväkotien 3-6 –vuotiaat lapset ja iltapäiväkerhot. Satuviikkoja järjestetään kaksi vuodessa ja ne kuuluvat kaupungin Mini-Kultis -toimintaan. Kukin lapsiryhmä saa yhden Kultis-kuljetuksen/lukuvuosi.

Olemme dokumentoineet kaikki satuviikot, joten voimme mielellämme jakaa ideoita, kuvia, kirjalistoja, musiikkivinkkejä jne.

Lisätietoja: Porvoon kaupunginkirjasto, Catharina Latvala, catharina.latvala@porvoo.fi

 

MEDIAKASVATUS

Kirjan käytön opetus lapsiryhmissä

Monet lapset eivät enää tiedä kuinka kirjoja käytetään ja kohdellaan. Kirjastonhoitaja vierailee lapsiryhmässä, esittelee erilaisia kirjastomateriaaleja leikkien ja lukemisen lomassa sekä kertoo niiden käyttämisestä positiiviseen ja kivaan sävyyn. Voi yhdistää kirjavinkkaamiseen.

Lisätietoja: Lempäälän kunta/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Mediakasvatusta esikoululuokille 

Käydään läpi median peruskäsitteitä pelaamalla joko Kirjatin mediamatka- tai Aparaattisaari-peliä yhdessä eskariluokan kanssa. Peliä voi katkaista lyhyiden keskusteluhetkien verran.

Lisätietoja: Lempäälän kunta/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Mediakasvatuskeskus Metka

Mediakasvatuskeskus Metkan materiaalit tarjoavat konkreettisia vinkkejä käytännön mediakasvatustyöhön: https://mediametka.fi/materiaalit/

 

NEUVOLA- JA PERHEYHTEISTYÖ

Kirjalahja 2-vuotiaille

Kirjaston ja neuvolan yhteistyönä syntyi idea perheiden kannustamisesta yhteisen lukemisen pariin. Tämä päätettiin toteuttaa antamalla kaikille 2-vuotiaille ikätasolle sopiva kirjalahja. Lapsi saa 2-vuotisneuvolassa kutsun, jossa toivotetaan tervetulleeksi kirjastoon lainaamaan ja noutamaan kirjalahja. Tätä kutsua vastaan lahja on lunastettavissa Euran jokaisesta kirjastosta. Kirjoja on saatu lahjoituksena mm. kustantajilta. Kirjalahjan jakaminen aloitettiin vuonna 2019 ja on otettu kirjaston vakinaiseksi toiminnaksi. Lisäksi neuvolassa on ollut kirjastolta vaihtuva siirtokokoelma ensikirjoja, joita perheet ovat voineet odotellessaan lukea. Kirjaston esitteitä ja mainoksia löytyy neuvoloista.

Lisätietoja: Euran kirjasto/Heli Koski, heli.koski@eura.fi

Kirjalahjakortti 1-vuotisneuvolasta

Kaikki vuoden täyttävät lapset saavat neuvolasta lahjakortin, jolla saa noutaa kirjastosta kirjan.

Kolmen illan kokonaisuus lapsille ja heidän vanhemmilleen

Ensimmäisenä iltana kirjaston työntekijä tapaa vanhemmat ilman lapsia ja kertoo lukemisen tärkeydestä. Toisena ja kolmantena iltana mukana ovat myös lapset. Näinä iltoina esitellään käytännön malleja lukemiseen. Aiheeseen liittyy myös opas Perheessä lukeminen, jonka voit lukea ja ladata täältä.

Lisätietoja: Hangon kaupunginkirjasto, Agneta Möller-Salmela, agneta.moller-salmela@hanko.fi

Lukemista vanhemmille -esite

Vuosittain neuvolaan toimitettavat esitteet, joissa vanhemmille annetaan kirjallisuusvinkkejä vauvan odotuksesta, lapsen hoidosta, terveydestä, kehityksestä ja kasvatuksesta. Lisäksi mukana on myös kirjavinkkejä yhteisiin luku- ja toimintatuokioihin. Äidin ja isän arjessa jaksamiseen on oppaita ja sisaruksille sekä isovanhemmille omat osionsa. Myös erilaiset perheet on otettu huomioon. Kipeistäkin asioista, kuten lapsen menetyksestä, lapsettomuudesta ja vanhempien erosta on esitteessä kirjavinkkejä.

Lisätietoja: Kaustisen kunnankirjasto, kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi

Neuvolayhteistyö

Neuvolassa jaettava opas Lukijaksi kasvaminen (tekijä OAMK:n oppilastyönä Linda Koskela), neuvolassa jaettavat satutuokioesitteet sekä kirjavinkkilistat, Pop Up -kirjasto neuvoloissa rokotuspäivänä: lainattavia kirjoja, kirjakasseja, puuhaa ja hulluttelua.

Lisätietoja: Lempäälän kirjasto/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi 

Perhetupavierailut

Kirjastonhoitaja on vieraillut perhetuvissa satutätinä, kirjavinkkaajana ja keskustelijana eri teemoista, sekä livenä että virtuaalisesti.

Lisätietoja: Lempäälän kunta/Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi 


PALVELUMALLIT

Lukumetka - lukuiloa lapsille ja perheille

Lukumetka on Oulun kaupunginkirjaston, neuvolapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen yhteistyössä suunnittelema palvelumalli, jonka tavoitteena on jokaisen Oulussa syntyvän lapsen ja hänen perheensä tavoittaminen, alle kouluikäisten lasten ja perheiden lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen lisääminen perheissä, sekä kirjaston palveluista ja tapahtumista tiedottaminen lapsiperheille. Lukumetka-materiaalit on kuvittanut Mira Mallius. Lukumetka on luotu Meidän perhe lukee - yhdessä tarinan äärellä -hankkeessa, jonka rahoitti aluehallintovirasto.

Lukumetka-palvelumalli:

Odotusaika

 • Kirjasto mukana alueellisilla perhevalmennusmessuilla
 • Neuvolan Omavalmennus-sivuilla linkit kirjaston kotisivuille ja tietoa lukemisen merkityksestä
 • Kirjasto mukana Vauvaperhetapahtumassa syyskuussa
 • Kirjasto mukana Vauvan päivä -tapahtumassa neuvoloissa syyskuussa

0-2 -vuotiaat

 • Neuvolasta Lukulahja lapselle -kassi perheille
 • Neuvolasta perheille vauvan virikekuva ja tietoa kirjaston palveluista
 • Neuvoloissa kirjaston esittelypisteet
 • Kirjasto vierailee esikkoryhmissä 1 krt/ syksy ja kevät
 • Kirjasto vierailee ensi- ja turvakodissa 1 krt/ syksy ja kevät
 • Kirjasto mukana Vauvaperhetapahtumassa syyskuussa
 • Kirjasto mukana Vauvan päivä -tapahtumassa neuvoloissa syyskuussa
 • Vauvaloruttelutuokiot kirjastoissa
 • Vauvakinot kirjastoissa

2-6 -vuotiaat

 • Jokaisesta varhaiskasvatusryhmästä on mahdollista käydä lähikirjastossa tai kirjastoautossa
 • Kirjaston videoterveiset päiväkotien vanhempainiltoihin ja perhekerhoihin
 • Viskarit vierailevat lähikirjastossa tai kirjastoauto Onnelissa
 • Lukuhöperö-diplomi eskareille
 • Kirjaston uutiskirje varhaiskasvattajille 1 krt/ syksy ja kevät
 • Kirjasto mukana Perhekuperkeikoissa 1 krt/ syksy ja kevät
 • Kirjastoauto Onneli mukana Lasten oikeuksien tapahtumassa ja Joulupolulla
 • Satutuokiot kirjastoissa

 

HANKKEET JA PROJEKTIT

Lukijaksi-projekti

Tehostetun lukemisen projekti, jossa palkattu satutäti tapaa kolme pien-lapsiryhmää kerran viikossa elämyksellisen lukemisen merkeissä. Odotamme että tehostetulla lukemisella saamme lukuintoa kasvamaan niilläkin lapsilla, joiden elämään lukeminen ja kirjat eivät toistaiseksi ole ihmeemmin kuuluneet. Mikäli tehostetulla lukemisella on vaikutuksia, tuodaan käytäntöjä laajemminkin varhaiskasvatukseen.

Lisätietoja: Lempäälän kirjasto/ Sari Musakka, sari.musakka@lempaala.fi

Lukutaitohanke

Lukutaitohankkeen puitteissa on toteutettu monipuolisia tapahtumia, toimintamuotoja sekä lukutaitoa ja -intoa lapsiperheiden arkeen: satudiplomi, kirjavinkkauksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle, tilaisuuksia kirjastoilla lapsiperheille (esimerkiksi Prinsessat, prinssit ja ritarit -tapahtuma ja kirjastoilta maahanmuuttajaperheille), liikunnallisia lorurasteja kunnan lenkkipolkujen varrella, lorutuokioita MLL:n ja seurakunnan perhekerhoissa, sanataidetuokioita päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa sekä räätälöityjä sanataide- ja luovuusharjoituspaketteja.

Lisätietoja: Pöytyän kunnan sivistystoimi, Lukutaitohankkeen lukukoordinaattori Veera Ruohomäki, veera.ruohomaki@poytya.fi