Lukemisen edistämistä Isossa-Britanniassa: Varhaiset vuodet

Jake Hope on englantilainen lukemisen ja lastenkirjojen asiantuntija, joka bloggaa meille maansa kirjastojen lukemisenedistämiskäytännöistä.

Lapsen hyvien oppimis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen varhaisina vuosina, ennen kuudetta ikävuotta, vahvistaa hänen luottamustaan ja valmiuttaan kehittyä oppijana ja sosiaalisena toimijana myös myöhempinä vuosina. Ei siis ihme, että juuri tämä ikäryhmä muodostaa kirjastojen avainasiakasryhmän. Pienimpiin kohdistetut, onnistuneet projektit ja kampanjat voivat vaikuttaa merkittävästi lapsen tulevaisuuteen ja tulevaisuuden saavutuksiin. Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD:n Reading for Change -raportissa korostetaan voimakkaasti kulttuuritoiminnan ja perheen kommunikaation merkitystä lukutaidon motivaattorina. 

Lukemishalukkuus kytkeytyy vahvasti myös opiskelijan kulttuuritoimintaan osallistumiseen ja perheen kulttuuriseen kommunikaatioon. Nämä kytkökset ovat suunnilleen kaksi kertaa vahvempia kuin lukuinnon ja vanhempien koulutuksen tai ammattiaseman kytkös.1

Myönteisillä mielikuvilla kirjastoista, kirjoista ja lukemisesta edistetään uusien yleisöjen muodostumista samalla, kun lapset saavat elintärkeitä elämäntaitoja. Tämä on suora ja laajasti vaikuttava investointi kirjastojen ja yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Koronapandemialla on ollut syvät vaikutukset pienimpiin lapsiin. Pandemia kaikkineen on rajoittanut lasten tilaisuuksia sosiaalistua ja kuulla kieltä ja tarinoita siinä määrin ja sillä skaalalla kuin normaaliolosuhteissa olisi ollut mahdollista. Sama hahmottuu myös Britannian koulutusta ja varhaiskasvatusta valvovan viranomaisen OFSTEDin havainnoissa.

Ofstedin äskettäinen raportti koulutuksen normaaliin palauttamisesta korosti pandemian vakavia vaikutuksia pienimpiin lapsiin. Monille oli puheeseen ja kielitaitoon syntynyt selvä vaje siihen normaaliin kehitystasoon nähden, jossa lapsen henkilökohtaisesti, sosiaalisesti, emotionaalisesti ja psyykkisesti pitäisi olla.2

Kirjastot ovat avainasemassa, kun lapsen vuorovaikutustaitojen ja kielitaidon vajetta halutaan kuroa umpeen. Kirjastolla on monia sosiaalisia tilaisuuksia saada perheet kokoontumaan ja osallistumaan erilaisiin toimintoihin ja lainaamaan huolella valikoituja kirjoja ja opetusresursseja. Kirjastot kannustavat luovaan oppimiseen ja lukemisen iloon. Tällaisia toimintoja Isossa-Britanniassa ovat

Bounce and Rhyme

eli ”pomppu ja loru”, vuorovaikutteinen pienten lasten sekä vanhempien tai hoitajien yhteinen runohetki, jossa yhdessä lausutaan tuttuja loruja ja uusia runoja motorisia taitoja tukevalla liikunnalla.

Satuhetket

eli Storytime kutsuu kaikki mukaan osallistumaan satujen maailmaan ja uppoutumaan kiehtoviin tarinoihin, jotka on huolella valittu ääneen yhdessä luettavaksi ja joihin liittyy usein jotakin toimintaa, piirtämistä, värittämistä tai leikkimistä.

Exploration Stations

eli erityiset ”tutkimusmatka-asemat” ovat pienokaisille tarkoitettuja tietopisteitä, joissa kerrotaan maailmasta lapselle ymmärrettävällä tavalla. Kirjalokerikot ja paksusivuiset kirjat pienimmille ja kuvakirjat isommille tutustuttavat lapset lukemisen muotoihin ja tiedon hankkimiseen sekä erityyppiseen aineistoon. Lapset saavat kokea erilaisia tarinankerrontatapoja, kielimuotoja, kuvia ja kirjallisuuden lajeja, kirjojen selailua sekä oppia lisää omasta valinnasta.

Tulokset ja seuraukset

Kaikesta edellä mainitusta on monenlaista hyötyä. Toiminnot tukevat tunnetaitoja sekä empatian ja sosiaalistumisen kehitystä, kasvattavat aktiivista ja passiivista sanavarastoa (eli sanoja joita lapsi käyttää itse ja jotka hän ymmärtää). Yhdessä lukeminen ja tähän liittyvä yhteinen toiminta tukee lapsen ja aikuisen välisen turvallisen suhteen kehittymistä.

Yksilöllisemmällä tasolla lukemisesta on myös neurologisia hyötyjä. Varhaislapsuudessa luodaan aivojen kehityksen ja toiminnan perusta. Tutkimukset osoittavat, että lapselle lukeminen varhaisina vuosina tukee semanttista prosessointia ja merkitysten tajuamista. Lukemiselle altistuminen aktivoi mielikuvitukseen ja kuvitteluun liittyviä aivoalueita, niin että pieni kuulija näkee mielessään kuulemansa tarinan3.

StoryTime Prize

Satuhetki-palkinto on perustettu kannustamaan varhaiseen lukemiseen ja lisäämään sen tarjoamia assosiaatioita ja elämyksiä. Palkinnon on perustanut brittiläinen ”lukemisen hyväntekeväisyysjärjestö” BookTrust yhteistyössä Youth Libraries Group -järjestön kanssa.  Palkinto kannustaa kirjojen ja tarinoiden jakamiseen luomalla varhaisia kirjastokokemuksia, parantamalla mielikuvia kirjastosta koko perheen käyntipaikkana, lisäämällä lukukokemuksia tuomalla lapset ja aikuiset kirjastohenkilökunnan osaamisen ja asiantuntijuuden piiriin.

Alueelliset Youth Libraries Groupin ja BookTrustin asiantuntijat sekä lapset ja kirjastonhoitajat valitsevat kirjoja erityisille rankinglistoille (Short-list). Tavoitteena on lisätä kirjojen lukemisen suosiota ja rohkaista vuorovaikutukseen satuhetkien muodossa. Voittajakirjat julkaistaan juhlallisesti vuosittain. Ohjelmaan kuuluu verkkosivulle koottuja vinkkejä satuhetkiin, aktivointi-ideoita sekä videoita kirjailijoiden ja kuvittajien kanssa, niin että yleisöllä on mahdollisuus päästä kurkistamaan kirjojen syntyprosessiin.

Orpingtonin kirjaston lastenosaston kirjastonhoitaja sekä Youth Libraries Groupin palkinnon voittaja, Storytime Prizen tuomari Jenny Hawke kertoo kokemuksistaan näin:

”BookTrustin Satupalkinto mahdollisti pientenkin lasten ja heidän perheidensä pääsyn mukaan valitsemaan ehdokkuuslistan mahtavien kirjojen joukosta voittajaa. Se kohensi meidän kirjastomme satuhetkiä ja sai lapset mukaan jokaviikkoiseen tarinaan ja kirjaan liittyvään toimintaan. Kirjoihin fokusointi auttoi painottamaan tarinoiden jakamisen tärkeyttä säännöllisesti ja sitä, miten arvokas asia se on pienimmille ja miten se kestää läpi elämän.”

Jenny Hawke istuu kultaisessa nojatuolissa ja pitää käsissään kolme kirjaa.
Storytime Prizen tuomari Jenny Hawke.

Kirjalista ja voittajan valinta ovat paras käytäntö, jolla satuhetkien kautta kannustetaan lapsia osallistumaan. Kirjalistat tuovat kiinnostavimmat ja jännimmät kirjat valokeilaan näitä satuhetkiä varten. Tähän mennessä voittajia on ollut kolme:

2021 Katrina Charmanin kirjoittama ja Nick Sharrattin kuvittama The Whales on the Bus, hauskasti perinteiset lastenlorut haastava teos täynnä leikittelyä sekä sanoilla että kuvilla

2020 Libby Waldenin ja Jacqui Leen Little Owl rohkaisee käyttämään kirjaa osana tarinaa: räpyttämällä sivuja lukija saa pöllön lentoon, kutittaa sen masua ja pääsee mukaan pöllöjen huhuukuoroon

2019 Emily Gravettin Cyril and Pat, ensimmäinen voittajakirja, pähkähullu tarina täynnä pieniä yksityiskohtia ylistää yksilöllisyyttä ja ystävyyttä. 

Kolmen vuoden toiminta-aikanaan Storytime Prizea on sovellettu niin, että se palvelisi myös syrjäytyneempiä ryhmiä. Lasten kanssa lukeminen voi olla voimakas motivaattori auttaa elämäntaitojen hankinnassa ja tarjota keinoja katkaista kielteinen kierre. Näin yhdistetään kirjastot ja niiden asiakkaat uudelleen niiden alkuperäisille tasa-arvoisille juurille.

Jake Hope, UK

Lähteet

Organisation for Economic Co-Operation and Development.  Reading for Change: Performance and Engagement Across Countries.  [Verkkojulkaisu]. [Viitattu: 11.5.2022]. Osoite: https://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudenta…

UK Government website. [Verkkojulkaisu] [Viitattu: 11.5.2022]. Osoite: https://www.gov.uk/government/news/every-child-deserves-the-best-start-…

Neuroscience News.  Reading to Children Promotes Brain Development. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu: 11.5.2022]. Osoite: https://neurosciencenews.com/mri-early-reading-brain-activity-1996/