Tehtävät

Seinäjoen kaupunginkirjastolla on valtakunnallinen erityistehtävä lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi kirjastossa. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 2.4.2019 antaman päätöksen mukaan erityistehtävää hoitavan kirjaston tehtäviä ovat:

  1. lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen kehittämisen valtakunnallinen koordinaatio ja tuki
  2. lasten ja nuorten lukemista edistävän yleisten kirjastojen valtakunnallisen toimijaverkoston luominen ja johtaminen sekä verkoston yhteistoiminnan aktiivinen kehittäminen
  3. kirjastojen ja varhaiskasvatuksen, koulun sekä muiden lukemista edistävien toimijoiden yhteistyörakenteiden ja yhteistyömallien kehittäminen ja juurruttaminen
  4. yleisten kirjastojen yhteistyötahona toimiminen muun muassa opetushallituksen (Lukuliike-koordinaatio), Lukukeskuksen sekä muiden lukemista edistävien kirjastoalan ulkopuolisten toimijoiden kanssa
  5. lasten ja nuorten lukemista edistävien valtakunnallisten kokeilujen ja kehittämishankkeiden suunnittelu, toimeenpano ja seuranta sekä saatujen tulosten levittäminen ja jalkauttaminen
  6. lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävän osaamisen kehittäminen kirjastoissa
  7. kansallisen ja kansainvälisen tutkimustiedon seuranta ja levittäminen

Tehtävien hoitamiseksi mm. tiedotamme, koulutamme, jaamme hyviä käytänteitä ja toimimme monissa verkostoissa. Tältä sivustolta löydät paljon tietoa siitä, mitä on meneillään.