Lanu-neuvoston muistiot

PÖYTÄKIRJA               

Valtakunnallisen Lanu-neuvoston kokous

Tiistaina 8.12.2020 klo 13-15
Etäkokous Microsoft Teamsin välityksellä

Läsnä:
Mervi Heikkilä, Seinäjoen erityistehtävä
Lena Sågfors, Seinäjoen erityistehtävä
Anna-Maija Koskimies, Seinäjoen erityistehtävä
Mari Luolamaa, Helsingin kaupunginkirjasto
Niina Salmenkangas, Tampereen kaupunginkirjasto
Hanna-Leena Majuri-Jantunen, Jyväskylä kaupunginkirjasto
Sari Seitajärvi, Haapaveden kaupunginkirjasto
Laura Liikavainio, Oulun kaupunginkirjasto
Minna Rinta-Valkama, Vaasan kaupunginkirjasto
Kati Koivisto, Lapuan kaupunginkirjasto
Sanna Haakana, Rovaniemen kaupunginkirjasto
Suvi Seppälä, Sallan kunnankirjasto
Leena Pylkkö, Turun kaupunginkirjasto
Anna Hokkanen, Ulvilan kaupunginkirjasto
Catharina Latvala, Porvoon kaupunginkirjasto
Camilla Koskinen, Joensuun kaupunginkirjasto
Anna Heikkinen, Nurmeksen kaupunginkirjasto
Tiina Kauppinen, Kuopion kaupunginkirjasto
Päivi Oikkonen, Lappeenrannan kaupunginkirjasto
Noora Oluikpe, Tammelan kunnankirjasto  
Mari Karvonen, Mikkelin kaupunginkirjasto

                   
1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi kehityspäällikkö Mervi Heikkilä klo 13.06

2. Kokouksen kokoonpano
Teams-kokous on kutsuttu koolle 30.11.2020. Kutsuttuja ovat Helsingin kaupunginkirjaston edustaja, AKE-kirjastojen edustajat sekä yksi edustaja kultakin AKE-alueelta. AKE-kirjastot ovat valinneet alueiltaan edustajat ja heille varajäsenet vuosiksi 2020-2022.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Mervi Heikkilä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

4. Kokouksen sihteerin valinta
Anna-Maija Koskimies valittiin kokouksen sihteeriksi.

5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anna Heikkinen ja Tiina Kauppinen.

7. Kirjaston ja koulun yhteistyön mallisopimuksen jalkauttaminen
Keskusteltiin mallisopimuksen jalkauttamisen ja juurruttamisen tavoista sekä neuvoston roolista siinä. Käytiin läpi, missä kunnissa sopimusta ollaan jo ottamassa käyttöön ja missä on jotain vastaavaa käytössä.
Keskusteltiin myös ongelmakohdista, joista kuljetukset koulun ja kirjaston välillä on yksi. Jos sopimukseen on kirjattu kirjastokäynti, niin silloin periaatteessa kuljetus on järjestettävä.
Päättäjien vakuuttamisessa tarvitaan painavia argumentteja: lasten oikeudet, valtakunnallisuus, yhdenvertaisuus ovat tärkeitä kohtia.
Pohdittiin, voiko AKE-työntekijöitä hyödyntää jalkauttamistyössä. Tätä voisi tarjota aiheeksi AKE-kahveille.
Painettu tiedote, vihko tai kirje jakoon kirjastoille, jossa ohjeet sopimusmallin käyttöönottoon kunnissa.
Markkinointia mahdollisesti myös koulujen teso- ja veso-päivillä, äidinkielenopettajien valtakunnallisilla päivillä.
Sopimusmallia esitellään keväällä myös yleisten kirjastojen neuvostossa.

8. Vuoden 2021 toiminnan suunnittelu
Erten vuoden 2021 toiminnan painopisteitä ja tavoitteita esiteltiin sekä keskusteltiin Lanu-neuvoston tavoitteista ja toiminnasta.
Tulossa vinkkausvideoita 8.-luokkalaisille: kaksi 17 minuutin videota, joissa Sini Helminen ja Matti Karjalainen vinkkaavat eri genrejä. Lisäksi tehdään opettajille lähtevä saate ja ohjeet, miten videoita käytetään. Kirjastot voivat jakaa opettajille ja kerätä kirjapaketit vinkkausten kirjalistojen pohjalta. Julkaistaan tammikuun aikana.
Pienten kirjastojen pilotti alkamassa vuonna 2021.
Varhaiskasvatuksen sopimusmallia aletaan työstää keväällä. Kootaan työryhmä tätä varten, työryhmään jäseniä BU-gruppenista, Lanu-neuvostosta, AVIsta ja varhaiskasvatuksen puolelta. Lanu-neuvostosta mukana: Sanna Haakana (Rovaniemi), Anna Hokkanen (Ulvila), Camilla Koskinen (Joensuu), Anna Heikkinen (Nurmes).
Valtakunnallisten e-aineistojen hankintaan on koottu valintaryhmä Erten johdolla. Hankintaan on myönnetty 800 000 euroa kolmeksi vuodeksi. Työryhmässä ovat Lena Sågfors, Cecilia Eriksson, Sari Seitajärvi, Hanna-Leena Majuri-Juntunen, Tuija Mäki ja Pirita Rautavuo. Kokoonkutsujana toimii Mervi Heikkilä.
Kysy kirjastonhoitajalta-palvelun Lanu-ryhmässä on nyt noin 40 vastaajaa, joista monet uusia. Koulutukset ovat käynnissä.
Digitaalinen kesälukukampanja on suunnitteilla Erten johdolla. Inspiraatiota on haettu Norjasta, ensimmäiseksi kesäksi tulossa perinteistä ja digitaalista lukukampanjaa yhdistävä, pelillisiä elementtejä yhdistävä kampanja, jonka kirjastot voivat halutessaan ottaa käyttöön. ThingLink-ohjelma on hankittu Ertelle tätä tarkoitusta varten. Tänne luodaan kaksi maailmaa, toinen lapsille ja toinen nuorille (kielivaihtoehdot suomi ja ruotsi, muilla kielillä rajatumpi tarjonta). Kootaan työryhmä tämän toteuttamiseen. Mukaan otetaan myös Celia, Lukuliike ja Lastenkirjainstituutti. Työryhmässä jo Helsingistä Minna Rimpilä. Ryhmään lupautuivat Camilla Koskinen ja Susanna Harle, ehdotettiin myös Satu Aaltoa Turusta.
Keskusteltiin myös vinkkauspiirin tarvetta suomenkielisellä puolella. Ruotsinkielinen Bokpratarna-vinkkauspiiri aloittaa lukulähettiläiden ja Erten yhteistyönä tammikuussa. Moni AKE-alue järjestää vinkkauskahveja tai -tapahtumia, joihin voi osallistua myös alueen ulkopuolelta. Lisäksi mainittiin LaNu-topit ja flopit, Tarinatornado, Kirjakutsut ja Kirjareppu, jotka striimataan. Pohdittiin, tarvitaanko epämodollisia Erte-kahveja, asia jää mietintään.
Podcastit jatkuvat tammikuussa. Kiinnostavia vieraita saa ehdottaa Ertelle.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

10. Seuraava kokous
16.2.2021 klo 13-15 Teamsin välityksellä.

11. Palautekysely koskien vuoden 2020 toimintaa
Kokouksen lopuksi jaettiin lyhyt palautekysely Erten toiminnasta.

12. Kokouksen päättäminen
Mervi Heikkilä päätti kokouksen klo 14.55.


___________________________________    ____________________________________
Mervi Heikkilä, puheenjohtaja        Anna-Maija Koskimies, sihteeri

____________________________________    ____________________________________
Anna Heikkinen, pöytäkirjantarkastaja        Tiina Kauppinen, pöytäkirjantarkastaja