Kirjaston, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyön mallipohja

Yhteistyön mallipohja on kaksiosainen. Periaatesopimusmallissa sovitaan sopimuksen tavoitteista, vastuista, viestinnästä, kustannuksista ja resursseista.

Yhteistyösuunnitelmaan kirjataan tavoitteet eri ikäryhmille ja valitaan sopivat yhteistyömuodot.

Ideoita ja esimerkkejä yhteistyömuodoista, joita kirjasto, varhaiskasvatus ja esiopetus voivat yhdessä toteuttaa, löydät Seinäjoen erityistehtävän sivujen Vinkkivakasta.

Näin käytät mallipohjaa

1. Periaatesopimusmalli

  • Muokkaa periaatesopimus tämän tekstin pohjalta kuntaasi sopivaksi tai käytä sellaisenaan.
  • Sopimus yhteistyöstä on hyvä viedä kirjasto-, esiopetus- ja varhaiskasvatusasioista päättäviin elimiin, kuten lautakuntiin ja johtokuntiin.

2. Yhteistyösuunnitelma

  • Käytännön yhteistyöstä on hyvä sopia vuosittain varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja kirjaston kesken.
  • Keskeiset toiminnat ja tavoitteet kannattaa kirjata paikallisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin, esiopetussuunnitelmiin, vuosisuunnitelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin.
  • Laatimaamme mallipohjaa ja esimerkkitoteutuksia saa kunnissa hyödyntää vapaasti, muokata tai käyttää sellaisenaan.

 

Lataa mallipohja alla olevasta linkistä (word-tiedosto).