Kirjaston ja perusopetuksen yhteistyön mallipohja

Näin käytät mallipohjaa

Periaatesopimusmalli 

Muokatkaa yhdessä peruskoulun ja kirjaston kanssa sopimus tämän tekstin pohjalta kuntaanne sopivaksi tai käyttäkää sellaisenaan.

Sopimus yhteistyöstä on hyvä viedä kirjasto- ja kouluasioista päättäviin elimiin, kuten lautakuntiin ja johtokuntiin.

Pohja yhteistyösuunnitelman laatimiseen

Käytännön yhteistyöstä on hyvä sopia vuosittain koulujen ja kirjaston kesken.
Keskeiset toiminnat ja tavoitteet kannattaa kirjata lukuvuosisuunnitelmiin, paikallisiin opetussuunnitelmiin, vuosisuunnitelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin.

Laatimaamme mallipohjaa ja esimerkkitoteutuksia saa kunnissa hyödyntää vapaasti, muokata tai käyttää sellaisenaan.

Huomaathan, että olemme määritelleet yhteistyölle myös minimitason.
Suositeltavaa olisi, että ainakin sillä tasolla yhteistyötä pystyttäisiin kunnissa tekemään.

 

Lataa mallipohja alla olevasta linkistä (word-tiedosto).