Hankkeita ja tutkimuksia

Hankkeita

Isoja hankkeita on listattu sisältöjen ja materiaalien puolesta myös muissa osioissa. Hankkeisiin liittyvää materiaalia löytyy myös Materiaalit-sivulta.

Lukihanke Pohjoinen on Oulun ja Lapin yliopistojen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa hyviä pedagogisia ja ohjauksellisia toimia nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen vahvistamiseksi koulu-, luokka-, ryhmä- ja yksilötasolla. Hankkeen aikana tuotettiin mm. Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun -teos. Saatavilla sekä painettuna että verkkojulkaisuna.

Niilo Mäki Instituutin Lukino-hanke, jossa kehitetään uusia menetelmiä lukemisen, kirjoittamisen ja nopean nimeämisen arviointiin. 2020

Monilukutaitoa sanataiteella -hanke Lahden AKE-alueella 2019-2020. 

Kuopion kaupunginkirjaston ja Nuorten palvelut ry:n yhteistyönä osana Nuoret ja omatoimikirjastot -hanketta tuotettu Nuoret ja omatoimikirjasto, opas kohtaamiseen.

Rinnalla-hanke, kirjastojen ja päiväkodin yhteistyötä.

Rauman, Turun ja Joensuun normaalikoulujen hanke Ytimessä, Kirja kaiken oppimisen keskiöön.

 

Tutkimuksia 

Tähän valitut tutkimukset ovat vapaasti verkossa saatavilla.

Lukemisen tukeminen ja lukutaito

Dahlman, Riina
Lasten lukemista edistämässä: Tietopaketti Kangasalan kirjastolle. AMK opinnäytetyö. Oulun AMK, 2017.

Harju, Juuso
Lukusujuvuus ja kirjoittaminen kohonneen lukivaikeusriskin oppilailla 1. ja 2. luokilla kaksoisvaikeushypoteesin näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, 2020.

Helkala, Arja
2.─6. luokan hitaiden lukijoiden lukuharrastuneisuus ja kodin antama tuki lasten ja vanhempien arvioimana. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, 2015.

Henriksson, Kaisa
Alkukasvatusikäisten lasten lukeminen. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, 2020.

Ingman, Niina
Luokanopettajien ajatuksia lukemisen merkityksestä oppilaiden kognitiiviseen toimintakykyyn. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, 2020.

Jyväskylän yliopisto
Lukutaito luodaan yhdessä, kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016).

Kaartinen, Lotta
Omaehtoinen lukeminen 5-6-luokkalaisten kokemana. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, 2019.

Kauppinen, Kati
Ujous lasten kuvakirjoissa. Kandidaatin tutkielma. Oulun yliopisto, 2020.

Kauppinen, Merja & Marjanen, Jukka
Millaista on yhdeksäsluokkalaisten kielellinen osaaminen? Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2019. Karvi, 2020.

Kohtala, Jasmin & Leino, Annika
Lukemisen rooli varhaiskasvatuksessa. AMK opinnäytetyö, Seinäjoen AMK, 2018.

Koskela, Linda
Tietoisuuden lisääminen lapselle lukemisen merkityksestä. AMK opinnäytetyö, Oulun AMK, 2018.

Lastenkirjainstituutti
Lastenkirjainstituutin kooste lukutaitotutkimuksista vuosilta 2010-2020.

Maalismaa, Jenni
Vanhempien koulutustaustan ja lukuharrastuksen korrelaatio lukiolaisten oikeinkirjoituksessa. Kandidaatintyö, Oulun yliopisto, 2019.

Melvaskoksi, Anne-Leena & Sieppi, Sallariina
Lapsen suru ja surun ilmentyminen lastenkirjallisuuden kuvissa. Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, 2018.

Puuperä, Sanni; Sankila, Noora & Seppälä, Minerva
Lantun ja Ruutin lukuseikkailu – Lukemista edistävä tehtäväkokonaisuus varhaiskasvatukseen
AMK opinnäytetyö, Metropolia AMK, 2021.

Ruotsalainen, Päivi
Interventiotutkimus oppilaiden motorististen taitojen ja lukutaidon kehittymisestä sekä niiden välisistä yhteyksistä ensimmäisen kouluvuoden aikana. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, 2017

Siira, Taru
"Ja sitten lukeminen veikin mennessään!": Yleisten kirjastojen lukuhaasteet aikuisten lukemisen edistämisen välineenä. AMK opinnäytetyö, Seinäjoen AMK, 2020.

Sumuvirta, Laura
"Muistettu sen myötä lukemisen tärkeys": Lukemaan-hankkeen käytännön  toteutus ja vaikutukset Hyvinkään päiväkotien kasvattajien näkökulmasta. AMK opinnäytetyö, Hämeen AMK, 2021.

Tarvainen, Sonja
Lukemisessa tukea tarvitsevien lasten lukemisen edistäminen Suomen yleisissä kirjastoissa. AMK opinnäytetyö. Seinäjoen AMK, 2020.

Sundholm, Päivi
Lastenkirjallisuus ja sen vaikutukset lapsen kuvalliseen ilmaisuun ja kehitykseen. Pro gradu -tutkielma,  Lapin yliopisto 2019.

Toivonen, Maria
Lapselle lukemisen merkitys. AMK opinnäytetyö, Tampereen AMK, 2018.

Turunen, Inka
Tietokoneavusteisen Lukemaan oppiminen kirjoittamalla -menetelmän käytön yhteys 1. ja 2. luokan oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoon sekä lukemismotivaatioon. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, 2018

Vallimäki, Suvi
Luokanopettaja ääneenlukijana. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, 2020.

 

Lukemaan innostamisen keinot, satujen merkitys, kirjaston ja koulun yhteistyö jne.

Ahola, Maria
”Lue minulle satu!” Yhteiset lukuhetket tukemassa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Kandidaatintyö. Oulun yliopisto, 2020.

Hakala, Noora
Sadutus tuo mielikuvituksen esiin: Lapsen maailman ja tarinallisuuden ymmärtäminen sadutusmenetelmän avullaAMK opinnäytetyö. Seinäjoen AMK, 2021.

Hartikainen, Pauliina
Satupassi ja ohjattuja kirjastokäyntejä: Kirjastopalveluja 3–6-vuotiaille päiväkotilapsille Jokioisilla. AMK opinnäytetyö. Seinäjoen AMK, 2014.

Humalainen, Pirjo
Apila-leiriltä lukumotivaatiota ja -sujuvuutta. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, 2020.

Härkönen, Saija
Koulukirjasto oppilaiden osallisuuden edistäjänä - Tapaustutkimus Linnanmaan alakoulun koulukirjastosta. Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, 2017.

Juntunen, Katja
Lukuintoa etsimässä: yksilötyöskentelystä yhteistoiminnallisuuteen. Kirjallisuudenopetuksen työtapoja 3.–6. luokilla ja opettajien arvioita työtavoista. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, 2019.

Järvinen, Rosanna & Raninen, Riina
Luokanopettajan ääneen lukemisen merkitys lukuinnon ja lukutaidon vahvistamisessa. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 2020.

Kaerla, Nina
Suomen yleisten kirjastojen satutunnit: Nykytila ja tulevaisuus. AMK-opinnäytetyö,. Seinäjoen AMK, 2020.

Karhu, Heidi
Kirjasto mukana elämäsi jokaisessa vaiheessa. YAMK opinnäytetyö, Turun AMK, 2015.

Karjalahti, Satu
Satu kotien arjessa. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, 2015.

Kotoneva, Outi
Sadut varhaiskasvatuksen tukena. AMK opinnäytetyö, Seinäjoen AMK, 2015.

Kunnari, Katja
Toiminnallinen satutunti Rovaniemen kaupungin pääkirjastossa. AMK opinnäytetyö, Oulun AMK, 2019.

Laakkonen, Marjo
Selvitys yleisten kirjastojen ja peruskoulujen yhteistyöstä Pohjanmaan maakuntakirjasto -alueella. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 2015.

Lahti, Juuli
Lukuboksitoiminta lasten lukemisen tukena – kokemuksia lukuboksitoiminnasta. Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto, 2020. 

Lehtinen-Grönberg, Anne
Lukemisen iloa ja yhdessäoloa satutuokio-opas vapaaehtoisille sadunkertojille. AMK opinnäytetyö, Satakunnan AMK, 2016.

Leinonen, Jenna
Laiva on lastattu saduilla. AMK opinnäytetyö, Turun AMK, 2012.

Lento, Teija
”Me jäätiin kirjaan, virkkoi Myy"– ääneen lukemisen pedagogiset mahdollisuudet varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. AMK Opinnäytetyö, Turun AMK, 2018.

Liljeqvist, Anna
Katsaus Pyhtään kirjaston ja Huutjärven koulun yhteistyöhön. 
AMK Opinnäytetyö, Turun AMK, 2021.

Lindvall, Nea & Vainionpää, Hanna
Oppilaan lukuharrastuksen vahvistaminen koulussa. Kandidaatintyö, Oulun yliopisto, 2020.

Meriläinen, Elina
Autonomiallako autuaaksi? Opettajien perustelut luettavien teosten valintatavoille Lukuklaani-hankkeen aineistossa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, 2020.

Määttä, Sirpa & Pelttari, Jaana
Yhteiset lukuhetket tukemassa lapsen kielellistä kehitystä. Kandidaatintyö, Oulun yliopisto 2019.

Nieminen, Riikka
Kuullun ymmärtämisen kehitys tehostetun satujen lukemisen kontekstissa. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto 2018.

Niinistö, Milla
”Onnellinen loppu, semmonen kuin Aku Ankassa”: Lasten kokemukset satujen monipuolisesta käytöstä. 
AMK Opinnäytetyö, Seinäjoen AMK, 2021.

Norr, Ida
Yleisen kirjaston ja alakoulun yhteistyö - Kirjasto oppilaan oppimisympäristön laajentajana ja toimijuuden tukijana. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto, 2016.

Pellinen, Krista-Maria
”Koska lukeminen kannattaa aina.” Varhaiskasvattajien näkemyksiä lapsille ääneen lukemisesta. Kanditaatintutkimus, Jyväskylän yliopisto, 2019.

Soikkeli, Eevi & Nissilä, Satu
Satukirja lasten säätelytaitojen tueksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 
AMK opinnäytetyö, Diakonia-AMK, 2021.

Tunturi, Elina
Satujen vaikutus lasten kielelliseen kehitykseen. AMK opinnäytetyö, Satakunnan AMK, 2015.

Väyrynen, Jutta
0-3-vuotiaiden ja heidän vanhempiensa kirjastoasiakkuus: Kirjaston ja neuvolan yhteistyö Jyväskylässä. 
AMK opinnäytetyö, Seinäjoen AMK, 2020.

 

Nuoret ja lukeminen

Backlund, Marita
”Tiden räcker oftast inte till tyvärr! Fast jag gärna skulle läsa hela tiden.” Läsvanor bland finlandssvenska studerande på andra stadiet. Pro gradu -tutkielma. Vaasan yliopisto, 2009.

Hakkarainen, Airi
Matematiikan ja lukemisen vaikeuksien yhteys toisen asteen koulutuspolkuun ja jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumiseen. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, 2016.

Hansén-Haug, Greta
Laadukasta nuortenkirjastotyötä: Mitä on laatu ja miten sitä arvioidaan? Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 2013

Keskinen, Minna
Tamperelaisten kuudesluokkalaisten kirjastokäyttö. Kandidaatintyö. Tampereen yliopisto, 2020.

Laakkonen, Sini
Nuorten lukutottumukset ja kirjastonkäyttö. 
AMK Opinnäytetyö, Turun AMK, 2020.

Majonen, Virva
Nuorten lukemistottumukset ja lukemismotivaatio erityisesti heikkojen lukijoiden kannalta tarkasteltuna. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, 2020.

Marttinen, Elisa
Yläkoululaisten lukemaan innostaminen yleisen kirjaston näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 2017.

Perttula, Maria
Kirjaston henkilökunnan näkemyksiä nuorille kohdennetuista palveluista - tapaustutkimus Jyväskylän kaupunginkirjastosta. Kandidaatintutkielma, Oulun yliopisto, 2016.

Rulja, Piatta
Helsinkiläisten yhdeksäsluokkalaisten lukumotivaatio ja sitoutuminen kaunokirjallisuuden lukemiseen. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, 2017

Tornio, Johanna
Kirjasto- ja nuorisotyöntekijöiden moniammatillinen yhteistyö: Kirjaston ja nuorisotilan toiminnan kehittäminen Oulun lähikirjastoissa. AMK Opinnäytetyö, Seinäjoen AMK, 2020.

 

Mediakasvatus ja pelaaminen

Alatalo-Abubakar, Sini & Mantere, Heidi
Mediakasvatus vuorovaikutuksen tukena päiväkoti Viekossa
AMK Opinnäytetyö, Diakonia-AMK, 2021.

Heinonen, Anne
Yleisten kirjastojen ja mediakasvatuksen yhteinen tulevaisuus: Mediakasvatustyön rooli yleisissä kirjastoissa. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 2019.

Helminen, Milla
Mediakasvatusta kirjastossa - Satumainen mediamatka. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 2016.

Rekilä, Leea
Pelit kirjastossa: Yleisten kirjastojen pelitapahtumien kartoitus. AMK Opinnäytetyö, Oulun AMK, 2016.

Sallmén, Pirjo
Kirjasto mediakasvatuksen kolmantena tilana. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 2016.

Tolppanen, Salla
“Vau mikä kuva!” - mediasatutuokiot Kestilän kirjastossa esiopetusikäisille lapsille. AMK opinnäytetyö, Oulun AMK, 2013.

 

Kirjasto tilana

Mannila, Marjo
Kirjaston uudistus palvelumuotoilun keinoin - Case Lumon kirjasto. YAMK Opinnäytetyö, Turun AMK, 2020.

 

Kansainvälisiä tutkimuksia

Duursman, Elisabeth
The effects of fathers' and mothers' reading to their children on language outcomes of children participating in Early Head Start in the United States. Vaatii kirjautumisen.