Eri ikä- ja taitotasoille

Alle kouluikäiset ja perhelukemien

Eepos-kirjastojen iltasatuvinkkejä eri aiheista ikäryhmittäin jaoteltuina.

Esite alle kouluikäisten ja jo itse lukevien lasten lukemisesta. Sisältää vinkkilistoja, tietoa perheille ja pieniä sanataidetehtäviä. Esitteen on toimittanut Tittamari Marttinen ja artikkelit on kirjoittanut Päivi Heikkilä-Halttunen.

Helsingin kaupunginkirjaston opas mediasatutuokioista varhaiskasvatuksen ja kirjastojen käyttöön. Suunnattu 3–8 -vuotiaille.

Kulttuuriosuuskunta Uulun materiaalipaketti kehto- ja leikkilauluista. Paketti sisältää videoita, loruja ja ohjeita.

Kuuloalan yhteistyö- ja verkosto-ohjelma Satakielen blogiBlogissa puheterapeutti kertoo 10 syytä lukea lapselle.

Lapsemme-lehden artikkeli "Kuka päättää, mitä lapselle luetaan?"Artikkelissa on haastateltu Juli-Anna Aerilaa ja siinä kerrotaan lapselle lukemisesta ja lukemisen valinnasta.

Lue lapselle -hankkeen sivustoSivustolle on koottu tietoa ja vinkkejä lukemisesta erityisesti alle kouluikäisiin lapsiin liittyen.

Mannerheimin lastensuojeluliiton leikkipankki, josta löytyy paljon myös loruleikkejä.

Opetushallituksen Kielten rikas maailma -materiaalipakettiin on koottu monipuolisesti tietoa mm. lapsen kielen kehityksestä ja sen tukemisesta.

Perheessä lukeminen  - lukemaan innostaminen perheissä -esite. Kirjoittanut Agneta Möller-Salmela, lukuinnostaja Hangon kirjastosta.

Puheterapeutin vinkkejä lapsen kanssa lukemiseen Helmet-kirjastojen sivulla.

Satukielet-hankkeen blogi. Seinäjoen kaupungin esi- ja alkuopetukseen suunnatun hankkeen blogi.

Tartu tarinaan- hankkeen sivusto. Tietoa ja materiaaleja sekä muun muassa isien iltasatuvideoita.

Vantaan kaupungin lastenkulttuuri-yksikön julkaisema sanataidekasvatuksen menetelmäopas varhaiskasvatukseen.

Vinkkivakka-ideapankki. Ideapankkiin on koottu toimintamuotoja, joita kirjasto voi toteuttaa yhdessä neuvolan, perheiden, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa.

Alakouluikäiset

IKI-TARU -hankkeen sivusto. Hankkeen tavoitteena on kehittää kirjallisuuslähtöistä kielenopetusta fiktiivisten tekstien ominaisluonnetta kunnioittaen.

Lukuinto-hankkaan tuottama Lukuinto-opas.

Lukuklaani-hankkeen tuottama käsikirja lukupiirien pitämiseen.

Lukuinto-hankkeen sivustoSisältää paljon materiaalia mm. koulun ja kirjaston yhteistyöstä ja lukemaaninnostamisesta.

Piki-kirjastojen vinkkejä ja tietoa lapsille ja vanhemmille. Sisältää myös videotallenteita.

Suoraan lapsille suunnattuja treeniohjeita lukutaidon parantamiseen. Tekijä Väinö Rikkilä seura ry.

Taru-hankkeen tuottama havainnollinen video tavoista käsitellä kirjallisuutta alakouluissa osallistavasti ja luovasti.

Yläkoululaiset

(Lukudiplomit ja kampanjat löytyvät omalta sivultaan.)

Elisa Marttinen, Yläkoululaisten lukemaan innostaminen yleisen kirjaston näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 2017.

Lukuklaani-hankkeen sivustolla on Lukuklaani-käsikirja sekä tehtävämateriaaleja yläkouluille.

Sanataiteeseen ja lukemiseen liittyvä tehtäväpaketti yläkoulujen käyttöön. Helppo soveltaa ja poimia tehtäviä esim. kirjaston mediakasvatustuokioon. Tekijä Lasten ja nuorten säätiö.

Ylen artikkeli lukutunneista yläkoulussa. Haastateltavana on äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Sissi Yli-Hukkala.

Toinen aste

(Toisen asteen lukudiplomit löytyvät Lukudiplomit-osiosta.)

Celia-oppikirjat lukemisesteisille.

Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa kehitetään menetelmiä nuorten, lukemattomien aikuisten lukemisen edistämiseen.

Sanat haltuun -hanke vei lukutaitoa ammattikouluihin.

Tietoa lukivaikeuksista

Artikkeli: LukiMat-palvelu tukemassa lukemisen ja matematiikan taitojen oppimista ja oppimisen arviointia
Tekijät Juha-Matti Latvala, Tuire Koponen, Paula Salmi ja Riikka Heikkilä.

Celia Kirjaston palvelut kirjastoille.

Celia Kirjaston Trio-kirjat niille, joilla on haasteita lukemisessa.

Elektra: Lukivaikeusriskin arviointi. Huom. tähän aineistoon ei ole pääsyä kotikoneelta!

Lehtori Irmeli Lignellin esitys dysleksiasta ja oppijoiden tukemisesta.

Niilo Mäki Instituutin Lukimat-sivusto
Tietoa lasten lukivaikeuksista sekä Ekapeli, lukutaidon perusteita harjoittava tietokonepeli.

Niilo Mäki instituutin tuottama Opas lukivaikeuksista lasten vanhemmille.

Video: Heikkeneekö suomalaisten lukutaito – ja mikä lukutaito?
Livestream-tallenne 14.5.2018 järjestetystä Lukemisen tasa-arvoa -seminaarista. Videossa yliopistonlehtori Sari Sulkunen ja lehtori Merja Kauppinen Jyväskylän yliopistosta pitävät esityksen ”Heikkeneekö suomalaisten lukutaito – ja mikä lukutaito?”.

Video: Kirjasto kaikille: Lukivaikeuksien moninaiset taustat
Videotallenne, jossa tutkija Johanna Korkeamäki Kuntoutussäätiöstä kertoo, miksi painetun tekstin lukeminen on osalle ihmisiä mahdotonta ja avaa lukivaikeuksien taustaa ja faktoja.

Video: Lukeminen ja aivotutkimus
Videotallenne, jossa aivotutkija Soila Kuuluvainen Helsingin yliopistosta pitää esityksen ”Lukemisen psykologiaa ja vähän aivotutkimustakin”

Materiaaleja ja tietoa muista erityisryhmistä

Celia Kirjasto, koskettelu- ja kuvakirjat

Celia Kirjasto, kohokuvat ja -kartat

Henrik Puttonen, Tietoteknologia erityisoppilaiden lukemaan oppimisen tukena. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto 2019

Kuurojen liiton Viittomakielisen kirjaston kotisivut.

Erityisesti sinun -hankkeen seminaarin (30.8.2019) esitysten videostriimaukset.
Vantaan ja Espoon kaupunginkirjastojen hanke Erityisesti sinun keskittyi erityisen tuen oppilaille tarjottaviin kirjastopalveluihin.

Maahanmuuttajat

Lukimat tietopalvelun Ekapeli Maahanmuuttaja on erityisesti maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun tarkoitettu oppimisympäristö.

Luksia maahanmuuttajakoulutus
Suomenkielen verkkomateriaaleja maahanmuuttajille

Monikielinen kirjasto
Monikielisen kirjaston palvelujen esittely.

Piki-kirjastot: Maahanmuuttajan kirjasto
Pirkanmaan kirjastojen sivuilta kirjastotietoa maahanmuuttajille.