Laitoskirjastot

Laitoskirjastot Suomessa: yhteystiedot, aukioloajat, kartat


Laitoskirjastojen viisi käskyä

Suomen Kirjastoseuran sairaalakirjastojaosto järjesti 20.10.1959 Laakson sairaalassa tiedotustilaisuuden, jossa selostettiin sairaalakirjastokysymystä ja niitä toimenpiteitä, joilla siinä vielä nykyisin vallitsevat puutteellisuuden ja haitat olisi voitettavissa.
Voidakseen olla varteenotettava tekijä potilaiden henkisen kuntoutumisen edistäjänä täytyy sairaalakirjaston täyttää eräät määrätyt edellytykset: 

1. Potilaiden käytössä olevan kirjaston täytyy olla asiantuntevasti ja harkiten valittu, ei lahjakirjoista sattumanvaraisesti koostunut.
 
2. Kirjasto vaatii jatkuvaa hoitoa. Kirjojen pitää aina olla ulkoasultaan puhtaita ja siistejä.

3. Koska vuoteeseen sidottu potilas ei voi itse mennä kirjastoon luettavaansa valitsemaan, on kirjaston tultava hänen luokseen.

4. Sairaalakirjastonhoitajan pitäisi olla yhtä hyvin ja huolella ammattiinsa valmistautunut kuin muunkin potilaiden hyvinvoinnista huolehtivan henkilökunnan.

Eräs ratkaisu yllämainitut edellytykset täyttävän sairaalakirjastotoiminnan aikaansaamiseksi on se, että kunnalliset kirjastot ottaisivat hoitaakseen paikkakuntansa sairaaloiden kirjastotoiminnan.

Helsingin Sanomat 21.10.1959