Tarvitsisin kuntoutuksen alalta tehtyjä uusimpia pro gradu -töitä. Mistä löydän? Tarvitsen aineistoa opiskelua varten. En ole etsinyt tietoa tähän mennessä…

Kysytty
1.8.2000

Tarvitsisin kuntoutuksen alalta tehtyjä uusimpia pro gradu -töitä. Mistä löydän?
Tarvitsen aineistoa opiskelua varten. En ole etsinyt tietoa tähän mennessä muualta.

Vastaus

Vastattu
2.8.2000
Päivitetty
2.8.2000

Yliopistokirjastojen yhteisluettelosta Lindasta voit selata kirjastojen aineistoa, johon myös pro gradut sisältyvät, tätä järjestelmää voit selata lähimmässä yliopiston kirjastossasi. Hakusanaksi voit laittaa kuntoutus ja ehkä täsmentää aiheeseesi sopivalla toisella hakusanalla esim. vanhukset.

Seuraavat teokset ovat kuntoutuksesta tehtyjä pro graduja, ne ovat poimintoja Lindasta, kuntoutuksesta on tehty lukuisia pro gradu töitä. Voit tarkistaa alla olevien teosten saatavuuden vaikkapa Terveystieteiden keskuskirjaston Terkon kotisuvuilta http://www.terkko.helsinki.fi/ sivuilla olevasta Helkasta, Helsingin yliopiston kirjastojärjestelmästä. Teokset, joita ei tätä kautta löydy, voit pyytää kaukolainaksi. Kokeile myös muita Terkon sivuilla olevia hakujärjestelmiä.

Asiantuntijuus työkokeilussa : diskurssianalyyttinen tutkimus työkokeilun työntekijöiden professionaalisista puhe- ja tulkintatavoista / Ståhlberg, Sanna, Pro gradu -työ : Turun yliopisto, sosiologia 1998.
Astman hoidon ja kuntoutuksen alueellinen vaihtelu sekä poliittishallinnollinen ohjaus / Hakola, Riina Pro gradu -työ : Vaasan yliopisto 1999.
Yhteistyö lihasdystrofialapsen kuntoutuksessa / Väliranta, Jari Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 1999.
Täyttä elämää, tutkielma ikäihmisten kuntoutuksen merkityksestä ja erityisyyksistä Niskala, Kristiina. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta 1999.
Mielekkyyttä ja sisältöä elämään -projekti : työ tukee kokonaisvaltaista selviytymistä / Laukkanen, Kyllikki Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta 1999.
Ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuus : seurantatutkimus Kuntien Eläkevakuutuksessa vuosina 1989-91 ammatillista uudelleenkoulutusta hakeneiden tilanteesta vuonna 1997 / Harkonmäki, Karoliina pro gradu, Sosiologia Helsingin yliopisto 1998.
Down by Elsa (Mikrotallenne) : tutkimus pienen Downin syndrooma -lapsen kielenkuntoutusprosessista / Halonen, Leena Pro gradu -työ : Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta 1998.
"Tarkkaavaiseksi oppiminen" -ohjelman käyttö tarkkaavaisuushäiriöisten lasten kuntoutuksessa / Juntunen, Virpi Pro gradu -työ : Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta 1998
Itseohjautuvuus kuntoutusalan koulutuksessa : haaste opiskelijoille ja opettajille / Putkinen, Marjut Pro gradu -työ : Turun yliopisto, kasvatustiede 1999.
Muutokset iäkkään potilaan päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä ja liikkumiskyvyssä kolmen viikon sairaalakuntoutumisjakson jälkeen: viiden potilaan kokeellinen tapaustutkimus (Elektroninen aineisto) / Ritala, Seija, Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos 1999.
Tapaus Heikki (Mikrotallenne) : neuropsykologisen kuntoutuksen huomioiminen käytännön opetustyössä sekä opettajan työn kehittyminen / Komulainen, Terttu Pro gradu -työ : Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta 1999.
Neurokognitiivinen kuntoutus lievemmin lukemishäiriöisten lasten opetuksessa / Lehti, Sanna Pro gradu -työ : Turun yliopisto 1997.
Vanhempien kokemuksia lapsensa Downin syndroomasta ja puheterapeutista varhaiskuntouttajana. Framework-metodin kokeilu aineiston analysoinnissa / Auvinen, Heli Pro gradu -työ : Oulun yliopisto 1999.
Erityisopettajat kielellisinä kuntouttajina / Talman-Kettunen, Hannele Pro gradu -työ : Oulun yliopisto 1999.
Lasten psykomotorinen ryhmäkuntoutus päiväkodissa (Mikrotallenne) / Salminen, Anne Pro gradu -työ : Joensuun yliopisto 1999.
Autistisesti käyttäytyvän lapsen oppimisprosessin tukeminen ekvivalenssin avulla / Vellonen, Virpi Pro gradu -työ : Joensuun yliopisto 2000.
Afaatikon nimeämisvaikeuden tietokoneavusteinen kuntoutus / Korva, Asta Pro gradu-työ : Helsingin yliopisto 2000.
"Sain osan itseäni takaisin" : asiakkaiden kokemuksia kuntoutushoidosta Kiviharjun kuntoutumisklinikalla / Laitila-Ukkola, Merja Pro gradu -työ : Lapin yliopisto 2000.
Kaupungista rajaseuduille : kaksi tarinaa autismikuntoutuksesta TEACCH-perustaisella harjaantumisluokalla / Heikkinen, Olli Pro gradu -työ : Lapin yliopisto 2000.
Ammatillisen kuntoutuksenhenkilöllinen ja asiallinen kattavuus eri järjestelmissä / Sarilo, Pauliina Pro gradu -työ : Turun yliopisto 2000.
Ohjaavalla koulutuksella elämänhallintaa ja kokonaisvaltaista kuntoutumista : tapaustutkimus pitkäaikaistyöttömille suunnatusta projektista / Tyni, Sanna Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto 1999.
Suojatyöjakson psykososiaalinen kuntouttavuus / Kuokkanen, Marjatta Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto 1999.

Helsingin yliopiston uusimmista julkaisuista on julkaisutietokanta
http://www-db.helsinki.fi/julki/

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.