Tahtoisin tietoa kolmannesta iästä ja ikäihmisten koulutuksesta ja opiskelusta.

Kysytty
14.11.2000

Tahtoisin tietoa kolmannesta iästä ja ikäihmisten koulutuksesta ja opiskelusta.

Vastaus

Vastattu
17.11.2000
Päivitetty
17.11.2000

Aiheesta löytyy runsaasti kirjoja ja Internet-sivuja.

Suomen YK-liiton sivuilla Internetissä on julkaisu Ikäihmiset kehityksen kantajina (http://www.ykliitto.fi/maakansa/ikaihm). Sivut perustuvat samannimiseen kirjaan, jonka on toimittanut Helena Allahwerdi ja joka julkaistiin YK:n ikäihmisten vuonna keväällä 1999. Näillä nettisivuilla käsitellään myös vanhusten koulutusta.

Stakesin sivuilta löytyy Itsenäisen suoriutumisen edistämisen yksikkö ITSE (http://www.stakes.fi/itse/index.html), jonka tehtävänä on edistää ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää ja kotona asumista. ITSEn sivuilla on varmasti Sinua hyödyttäviä asioita, mm. Silta-projektin loppuraportti (suoraan http://www.stakes.fi/itse/silta/loppura/raportti.htm). Silta-projektin avulla pyrittiin valmentamaan vanhuksia tietoyhteiskuntaan mm. tietotekniikkakoulutuksella.

Kansalaisen käsikirja, valtioneuvoston julkaisema kaikkien suomalaisten kansalaisopas (http://www.opas.vn.fi) on tässäkin hyödyllinen.

Helsingin kaupungin Seniori-infosivua (http://www.hel.fi/seniorinfo) kannattaa varmaankin tutkia.

Voit itse tehdä Evreka-haun, anna hakutermiksi kaksi sanaa: seniorit koulutus. Hakutermillä vanhukset koulutus tulee enemmän linkkejä, mutta ne eivät ole niin hyviä.

Vanhojen ihmisten opiskelusta ja oppimisesta on kaksi kirjaa:
Ikääntyminen ja oppiminen / toim. Päivi Heino, Harri Westermarck. Kust.. Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta 1999. 187 s.
Viisas vanhuus : seniorikoulutuksen käsikirja / Pirkko-Leena Koponen ym. Julk. Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus Kuntokallio. Kust. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 1994. 80 s.

Vanhuudesta yleensä on paljon kirjoja. Tässä muutamia:
Vanhuusbarometri 1994 / julk. ja kust. Sosiaali- ja terveysministeriö 1994. 100 s.
Muuttuva vanhuus / toim. Antti Uutela ja Jan-Erik Ruth. Kust. Gaudeamus 1994. 288 s.
Kunnanvaivaisesta harmaaksi pantteriksi : tutkielmia suomalaisen vanhuuden historiasta / toim. Riitta Oittinen ja Kari Pitkänen. Julk. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitos. Kust. Helsingin yliopisto 1991. 143 s. TÄMÄ LIENEE AIKA OLENNAINEN KIRJA TAUSTATIEDON SAAMISEKSI
Vanheneminen entisessä ja nyky-Suomessa : elämänkulkutarkastelu / Riitta Oittinen. Kust. Helsingin yliopisto 1989. 134 s.
Vanheneminen ja elämänkulku : sosiaaligerontologian perusteita / toim. Pertti Pohjolainen, Marja Jylhä. Kust. Weilin + Göös 1990. 228 s.
Vanhuus ja mielenterveys. Kust. WSOY 1993. 336 s.

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.