Olisin kysynyt kirjastoalan pätevyyksistä yliopistokoulutuksella. Tiedän, että kirjastohoitajan pätevyyden saa informaatiotieteen/tutkimuksen perus +…

Kysytty
17.7.2015

Olisin kysynyt kirjastoalan pätevyyksistä yliopistokoulutuksella. Tiedän, että kirjastohoitajan pätevyyden saa informaatiotieteen/tutkimuksen perus + aineopinnoilla (+ maisterintutkinto), mutta saako pelkillä perusopinnoilla mitään pätevyyttä? Entä onko tieteellisiin kirjastoihin joitain ylimääräisiä erityisvaatimuksia?

Vastaus

Vastattu
22.7.2015
Päivitetty
22.7.2015

Tällä hetkellä voimassa olevan kirjastolain http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980904#a904-1998 mukaan yleisen kirjaston henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella, mutta asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden. Kirjastolakia ollaan uudistamassa vuoteen 2016 mennessä.
Kysymyksessä mainitut korkeakoulututkintoa edellyttävät kelpoisuusehdot koskevat 45 prosenttia yleisten kirjastojen henkilöstöstä. Lisäksi kirjastoasetuksen 4 §:ssä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130406#a406-2013 säädetään, että kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla joko edellä mainittu koulutus tai ammatillinen tutkinto 35 viikkotunnin kirjastoalan opintoineen tai tieto- ja kirjastoalan ammattitutkinto.
Entä sitten koulutus sillä henkilöstön 30 prosentin osuudella, joiden kelpoisuudesta asetuksessa ei säädetä. Kulttuuriasiainneuvos Kirsti Kekki toteaa yleisten kirjastojen rekrytointia koskevassa verkkojulkaisussa Kelpoisuusvaatimukset ja henkilöstön rekrytointi http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_… (2010) http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_… (uud. p. 2011), että isoimmissa kaupunginkirjastoissa voi olla erikoisosaajia, kuten esimerkiksi atk-, tietoverkko-, logistiikka- ja tiedotusosaamista omaavaa henkilöstöä. Heidän kelpoisuusvaatimuksistaan voidaan päättää kussakin kirjastossa tilanteen ja tarpeen mukaan. Käytännössä kirjastonhoitajien ja kirjastovirkailijoiden toimiin kuitenkin edellytetään asetuksessa mainittuja kelpoisuuksia. Jos kelpoisuusvaatimukset ovat jotain muuta, nimikekin on jokin muu, esim. järjestelmänkehittäjä. Näyttää siis siltä, että pelkillä kirjastoalan perusopinnoilla ei pätevöidy yleisiin kirjastoihin, mutta sijaisuuksien saaminen on mahdollista.
Yliopistokirjastojen henkilöstöä koskeva Yliopistolaki edellyttää, että henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja valintamenettelystä määrätään tarkemmin johtosäännössä. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558#L4P31 Itä-Suomen yliopiston kirjastosta kerrottiin, että siellä ei ole ehdotonta vaatimusta kirjastoalan opinnoista, vaan tehtävää täytettäessä ratkaisee siinä tarvittava osaaminen. Esimerkiksi tietyn alan tietoasiantuntijaa haettaessa painotetaan k.o. alan koulutusta. Yleensä kuitenkin valituilla on muiden opintojen lisäksi myös kirjastoalan yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnot . Pelkkien perusopintojen suorittaminen ei anna pätevyyttä.
Kelpoisuusvaatimukset muiden tieteellisten kirjastojen osalta noudattanevat samantyyppistä käytäntöä, joten kannattaa ottaa yhteyttä yksittäisiin kirjastoihin.
Suomalaiset kirjastot: http://www.kirjastot.fi/fi/kirjastot/#.Va88A6TtlHx
Helsingin kaupunginkirjaston Kysy.fi –palvelussa on annettu v. 2011 seuraavanlainen vastaus kirjastoalan pätevyysvaatimuksia koskevaan kysymykseen:
http://www.kysy.fi/kysymys/olen-alkanut-kiinnostua-tyosta-kirjastossa-m…

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.