Mitä tapahtuisi, jos joku presidentinvaalin ehdokkaista kuolisi? Siis jos hän kuolisi ennen vaalipäivää tai vaalipäivänä joko ennen kuin tulos on selvillä tai…

Kysytty

Mitä tapahtuisi, jos joku presidentinvaalin ehdokkaista kuolisi? Siis jos hän kuolisi ennen vaalipäivää tai vaalipäivänä joko ennen kuin tulos on selvillä tai sen jälkeen? Tai jos kävisi niin, että tulisi toinen kierros ja jompikumpi sinne päässeistä kuolisikin ennen toista kierrosta tai sen aikana? Ja jos kävisi niin että kuollut ehdokas olisi uusi presidentti, tulisiko uudeksi presidentiksi se, joka sai vaalissa toiseksi eniten ääniä vai järjestettäisiinkö kokonaan uudet vaalit?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Vaalilaissa 2.10.1998/714 todetaan seuraavaa

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714

 

Vaalimenettelyn uudelleen aloittaminen

 

143 § Presidenttiehdokkaan tai presidentiksi valitun pysyvä estyneisyys tai kuolema

 

Presidentin valitsemiseen on ryhdyttävä uudelleen niin pian kuin mahdollista, jos:

 

1) säädetyssä järjestyksessä asetettu ehdokas tulee pysyvästi estyneeksi tai kuolee ennen ensimmäisen vaalin vaalitoimituksen päättymistä;

 

2) toisessa vaalissa oleva ehdokas tulee pysyvästi estyneeksi tai kuolee ennen toisen vaalin vaalitoimituksen päättymistä; taikka

 

3) presidentiksi valittu tulee pysyvästi estyneeksi tai kuolee ennen kuin hän on ryhtynyt toimeensa.

 

Valtioneuvosto määrää vaalipäivän sen mukaisesti kuin 127 §:n 3 momentissa säädetään.

 

Oikeusministeriön on kiireellisesti ilmoitettava valtioneuvoston päätöksestä ulkoasiainministeriölle, vaalipiirilautakunnille ja Väestörekisterikeskukselle, joiden on huolehdittava siitä, että tieto välitetään edelleen muille vaaliviranomaisille. Vaaliviranomaisten on keskeytettävä valmistavat toimenpiteet vaalia varten. Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet valtioneuvoston päätöksestä aiheutuvista viranomaisten toimenpiteistä.

 Ehdokkaan asettamisesta ja ehdokashakemuksen jättämisestä tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa on voimassa, mitä 129–134 §:ssä säädetään. Ehdokasta, jonka puolue tai valitsijayhdistys oli aikaisemmin säädetyssä järjestyksessä asettanut, pidetään kuitenkin ilman uutta hakemusta edelleen puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaana, jollei puolue tai valitsijayhdistys ole peruuttanut aikaisempaa hakemustaan tai ehdokkaaksi asetettu 133 tai 134 §:ssä tarkoitettua suostumustaan. Hakemuksen tai suostumuksen peruutus on tehtävä Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16.

 

4 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.