Mistä saa tutkimustietoa psykiatristen potilaiden omaisten kokemuksista, mielipiteistä psykiatristen avohoidon palvelujärjestelmistä 1990- luvulla?

Kysytty
19.10.2000

Mistä saa tutkimustietoa psykiatristen potilaiden omaisten kokemuksista, mielipiteistä psykiatristen avohoidon palvelujärjestelmistä 1990- luvulla?

Vastaus

Vastattu
19.10.2000
Päivitetty
19.10.2000

Tutkimustietoa aiheesta voi hakea esim. yliopistojen kirjastojen kokoelmatietokannoista. Yhdistelmähaulla voi hakea vaikkapa asiasanoilla avohoito potilaat tai avohoito omaiset. Kokoelmatietokantoihin pääsee http://www.kirjastot.fi sivulta valitsemalla sisällysluettelosta tieteelliset kirjastot. Helsingin yliopiston kirjaston Helka tietokannan osoite on http://wwls.lib.helsinki.fi/ Edellämainitut sisältävät myös graduja. Suomen kansallisbibliografiatietokantaan Fennicaan pääsee myös kirjastot.fi -sivulta valitsemalla sisällysluettelosta tietokannat ja edelleen Fennica. Fennicassa ei ole graduja. Tieteellisten kirjastojen yhteisluettelo Linda on asiakkaiden käytettävissä monien oppilaitosten kirjastoissa. Myös yleisten kirjastojen, kuten maakuntakirjastojen, kokoelmaluetteloista on mahdollista löytää tutkimustietoakin. Ne löytyvät kirjastot.fi sivulta valitsemalla sisällysluettelosta Monihaku. Tässä joitakin em. tietokannoista löytyneitä julkaisuja:

Sairaalasta yhteiskuntaan : seurantatutkimus sairaalasta kotiuttamisen vaikutuksista skitsofreniapotilaan elämään ja hoitotilanteeseen / Raimo K. R. Salokangas ... [et al.] Helsinki : Stakes, 2000, Gummerus

Salokangas. Raimo. K.: Omaisen arkipäivää. Tutkimus psykiatristen potilaiden omaisista ja heidän kokemuksistaan. 1991

Nuutinen, Kaija: Omaistutkimus : osatutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumalliin siirtymisen vaikutuksista. Joensuu : Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 1995

Kotavuopio, Tuija: Skitsofreniapotilaiden läheisten myönteiset ja kielteiset
kokemukset sairaudesta ja sen aiheuttamasta huolenpidosta sekä niihin yhteydessä olevat tekijät : tutkimus Jorvin sairaalan psykiatrian kuntoutusyksikön potilaista ja heidän läheisistään. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1998

Niskanen, Mika: "Onko hoidosta ollut sinulle apua?" : tutkimus Jyväskylän
mielenterveystoimistojen työkykyisistä potilaista. Jyväskylä : Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 1994

Pitkänen, Anja: Psykiatrisen päiväosaston palvelukyky ja palvelun laatu
potilaiden ja hoitoon lähetettävien avohoitoyksikköjen arvioimana. Kuopio, 1993
Opinnäyte : Kuopion yliopisto, Terveyshallinnon ja -talouden laitos

Korhonen, Raili: Imatran psykiatrisen hoitosysteemin ja hoito-organisaation
muutos psykiatrisen potilaan kokemana vuonna 1998. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1999. Pro gradu, Sosiaalipsykologia

Virho, Pekka: Psykiatristen avohoitopotilaiden käsityksiä
tiedonsaannistaan sairaudestaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan omaan hoitoonsa. : Turun ammattikorkeakoulu, 2000

Nikkonen, Merja: Piiriltä siviiliin : etnografinen tutkimus hoitamisesta psykiatristen pitkäaikaispotilaiden avohoitovalmennuksessaja valmennettujen potilaiden elämäntavasta mielisairaalan ulkopuolella. Väitöskirja. Oulu Oulun yliopisto 1996

Tiri, Helmi: Psykiatrisen hoidon tuloksellisuus. Potilaiden, omaisten,
työntekijöiden ja päättäjien käsityksiä psykiatrisen hoidon
tuloksellisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Oulu : , 1998. Lisensiaatintyö : Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos

Stengård, Eija: Skitsofreniapotilaan selviytyminen omaisen näkökulmasta :
SKS- ja USP-projektin tuloksia. Helsinki : Psykiatrian tutkimussäätiö, 1993

Psykiatrinen avohoito palvelujen käyttäjien näkökulmasta. (Mielenterveyden keskusliiton tekemä avohoidon palveluja koskeva kysely), 1993

Kekki, Sirpa: Elämän askelmia : mielenterveyskuntoutujan kokemuksia
selviytymisestä sairauden ja säästöjen kurimuksessa. Kotka : Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ky, 2000

Nikkonen, Aarne: Omaisnäkökulma Visalan sairaalan ja avohoidon
mielenterveyspalvelujen laatuun. Visalan sairaala Oulu : Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2000

Kumpulainen, Aila: Psykiatrian asiakastyytyväisyysmittaus 1998-1999. Helsinki : Helsingin kaupunki, 1999

Kaukolainaukseen liittyvistä asioista kannattaa kysyä lähimmästä kirjastosta.

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.