Minkä ikäisenä alkoi ala-aste 1990 luvulla?

Kysytty

Minkä ikäisenä alkoi ala-aste 1990 luvulla?

Vastaus

Vastattu

Suomessa koulu on alkanut melko pitkään sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Alkuvuonna syntyneet ovat siis melkein 8 vuotiaita, kun syyslukukausi loppuu. Osa taas on 6 vuotiaita, kun koulu alkaa. He täyttävät 8 syyslukukauden aikana. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus

Perusopetuslaki vuodelta 1998 sanoo:"Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta." https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980628#Pidm45237816017040

8.8.2018 YLE uutiset on toimittanut koosteen koulunkäynnistä eri vuosikymmeninä. Artikkelin avulla voi vertailla esim. eri vuosikymmenien muotia ja koulukuria. https://yle.fi/uutiset/3-10333061

1 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentit

Ohjattiinkohan espoolaisessa perusopetuksessa (ja myöhemmässä kirjastonhoitajien korkeakoulutuksessa) kirjoittamaan "8 vuotiaita" ja "6 vuotiaita"? Muuten sivuseikka, mutta paljastaa jotakin asiaan paneutumisesta.

"Suomessa koulu on alkanut melko pitkään sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta." Melko pitkään on runsaasti yli puoli vuosisataa. Meidän mummo vm -47 ikätovereineen aloitti koulun juuri ennen kuin täytti syyskuussa seitsemän. Täyttäessään kahdeksan hän oli jo toisella luokalla.

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oppivelvollisuus/laajemp…
Vastuu oppivelvollisuuden suorittamisesta on lapsen huoltajalla. Kunnalla on velvollisuus valvoa oppivelvollisuuden suorittamista - - Jos - - kotiopetuksessa, tulee kunnan valvoa oppivelvollisuuden suorittamista. Kun Suomessa ei ole koulupakkoa, on kyseessä opetuksen tulosten valvonta, ei opetuksen muodon tai sen antamistavan valvonta.

Ei ollut koulupakkoa, vaan oppivelvollisuus eli "sen tieto- ja taitomäärän suorittaminen joka annetaan kuusivuotisessa kansakoulussa". Tosin kotiopetus oli harvinaista, mutta ei lainvastaista.
Presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain vuonna 1921. Lain toimeenpanemisella oli pitkä siirtymäaika, joka harvimmin asutuilla seuduilla venyi vähitellen sotavuosien yli 1940-luvun lopulle.

Jari Salminen, lehtori, Hgin yliopiston kasvatust. tiedekunta
Mitä missä milloin 2022 s. 203 - 209

Kysyttiin ala-asteen aloitusikää 1990-luvulla. Vastaukseksi saatiin linkin kera sitaatti laista, joka tuli voimaan vuonna 1999.

Lähes koko 1990-luvun oli voimassa Peruskoululaki (476/1983)
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1983/19830476#Pidm45053758177936
Ikäraja "seitsemän vuotta" on pykälän 32 ensimmäisessä momentissa.

Oppivelvollisuusikä mainittiin sitä ennen laissa koulujärjestelmän perusteista (467/1968), jonka 7. pykälän mukaan "oppivelvollisuudesta on voimassa mitä siitä kansakoululaissa (247/57) on säädetty - - oppivelvollisuusikäisen lapsen on käytävä peruskoulu, jollei hän saa vastaavaa opetusta muulla tavoin".
https://www.eduskunta.fi/pdf/saadokset/467-1968.pdf

Ja se vuoden 1957 kansakoululaki (247/57)...
https://www.eduskunta.fi/pdf/saadokset/247-1957.pdf

Pykälä 41: Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa syyslukukauden alussa sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Pykälä 43: Oppivelvollisuuden täyttämiseksi lapsen on käytävä kansakoulua taikka saatava vastaavaa opetusta muussa oppilaitoksessa tai kotona.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.