Haluaisin tietoa ukrainataustaisten ja venäjätaustaisten sijoittumisesta Suomen kuntiin sekä Ukrainan kielisuhteista? 1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan…

Kysytty

Haluaisin tietoa ukrainataustaisten ja venäjätaustaisten sijoittumisesta Suomen kuntiin sekä Ukrainan kielisuhteista?

1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan mukaan Suomen kunnissa ukrainataustaisten (kansalainen tai 1. polven jälkeläinen) sijoittuminen: kunnat ja määrät.

2.) Mikä on viimeisen väestölaskennan mukaan Suomen kunnissa venäjätaustaisten (kansalainen tai 1. polven jälkeläinen) sijoittuminen: kunnat ja määrät.

3.) Mitkä ovat virallisten tilastojen mukaan Ukrainan kielisuhteet äidinkielen mukaan sekä kuinka yleistä Ukrainassa on venäjänkielen hyvä osaaminen?

4.) Paljonko Suomessa oli ennen korona-aikaa ukrainalaisille myönnettyjä kausityölupia, eli minkä verran väkeä työskenteli maatiloilla, rakennuksilla ym. väliaikaisilla oleskeluluvilla tms.

Löytyisikö tuollaisia tietoja? Jos ei eksaktisti juuri noin kysyttynä, mutta tämän kaltaisia tietoja niin, että niiden avulla voi hahmottaa, kuinka monessa kunnassa on luultavasti ukrainan/venäjän osaajia auttamaan mahdollisesti maahan tulevia. Väliaikaisen työskentelyn luvat auttaisivat spekuloimaan, onko tulijoilla jo suhdetta Suomeen.

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Tässä Tilastokeskuksen tietopalvelun koostamia vastauksia kysymyksiin sekä Tilastokeskuksen tietojen että muiden tiedonlähteiden pohjalta. Huom. vastausta päivitetty vuoden 2021 väestötiedoilla 5.4.2022.

1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan mukaan Suomen kunnissa ukrainataustaisten (kansalainen tai 1. polven jälkeläinen) sijoittuminen: kunnat ja määrät.

Tilastokeskuksen tuoreimmat väestörakennetilastot koskevat vuotta 2021. Väestörakennetilaston kotisivu: https://stat.fi/tilasto/vaerak

Tässä poiminta Ukrainan kansalaisten määristä kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/ae342ea5-505a-4cb9-b5ff-17da995bae46

Tässä poiminta henkilöistä, joilla on taustamaana Ukraina, kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/0f74d41e-b825-4be2-a186-b9d6e048ced2

Ukrainalaistaustaisia ovat henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt Ukrainassa. Ukrainalaistaustaisia ovat myös Ukrainassa syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä. Syntyperä ja taustamaa -käsitteen selitys kokonaisuudessaan: http://stat.fi/meta/kas/syntypera_ja_ta.html

Kunnittaiset tiedot väestöstä saa poimittua myös kielen tai syntymävaltion mukaan.

Tässä poiminta henkilöistä, joilla on väestötietojärjestelmässä äidinkielenä ukraina, kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/bef75449-5ae9-4b75-abcd-073d999c6338

Tässä poiminta henkilöistä, joiden syntymävaltio on Ukraina, kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/040a791b-3491-4a4e-a53f-b8fbb17e7792

Syntymävaltion ja taustamaan kohdalla kannattaa huomioida, että Ukrainassa ennen vuotta 1991 syntyneiden syntymävaltio on yleensä entinen Neuvostoliitto. Syntymämaa määräytyy sen mukaan, mikä on ollut henkilön äidin vakituinen kotimaa henkilön syntymähetkellä. Syntymämaa on yleisimmin syntymäajankohdan valtiorakenteen mukainen. Henkilön syntymävaltioksi voidaan joissain tapauksissa korjata nykyisen valtiorakenteen mukainen syntymämaa. Tämä edellyttää henkilön omaa aktiivisuutta ja ilmoitusta maistraatissa. (Lähde: https://www.stat.fi/til/vaerak/2020/vaerak_2020_2021-03-31_laa_001_fi.html)

Kolme pistettä taulukossa tarkoittaa, että tieto on salassapitosäännön alainen. Tietosuojasyistä kansalaisuuden, taustamaan, kielen ja syntymävaltion kunnittaiset alle 10:n tapauksen solut on merkitty kolmella pisteellä.

Ohjeita Tilastokeskuksen tietokantataulukoiden käyttöön: http://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html 

 

2.) Mikä on viimeisen väestölaskennan mukaan Suomen kunnissa venäjätaustaisten (kansalainen tai 1. polven jälkeläinen) sijoittuminen: kunnat ja määrät.

Näihin väestörakennetilaston tietoihin pätevät samat huomiot, mitä edellä on kerrottu Ukrainasta.

Tässä poiminta Venäjän kansalaisten määristä kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/7a907586-b88a-478f-8c6c-3a80f2244a67

Tässä poiminta henkilöistä, joilla on taustamaana Venäjä, kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/25cb1c5a-972e-4310-9e66-66b30a7a0397

Tässä poiminta henkilöistä, joilla on väestötietojärjestelmässä äidinkielenä venäjä, kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/678f3208-6519-48d8-9a17-c37cefe849eb

Tässä poiminta henkilöistä, joiden syntymävaltio on Venäjä, kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/29716452-bb2f-41c6-90dc-978d3f09cb94

 

3.) Mitkä ovat virallisten tilastojen mukaan Ukrainan kielisuhteet äidinkielen mukaan sekä kuinka yleistä Ukrainassa on venäjänkielen hyvä osaaminen?

Väestön kielisuhteista Ukrainassa löytyy tietoa esimerkiksi seuraavista lähteistä:

CIA World Factbook: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ukraine/#people-and-society

YK:n tietokanta (UNdata): http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3a27%3bcountryCode%3a804%3bareaCode%3a0%3bsexCode%3a0&c=2,3,6,8,10,12,14,15,16&s=_countryEnglishNameOrderBy:asc,refYear:desc,areaCode:asc&v=1

Ukrainan tilastoviraston kotisivu: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ukrainan väestölaskennan 2001 sivut: http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/

Väestön kielisuhteet kansalaisuuden mukaan: http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/language/

Väestölaskennan tietokanta: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Database/Census/databasetree_en.asp

Taulukko 19A050501_02. Distribution of the population of Ukraine`s regions by native language (0,1): http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/varval.asp?ma=19A050501_02&ti=19A050501_02.%20Distribution%20of%20the%20population%20of%20Ukraine`s%20regions%20by%20native%20language%20(0,1)&path=../Database/Census/05/02/01/&lang=2&multilang=en

Viimeisin väestölaskenta, jossa väestön kielisuhteita on selvitetty, on tehty Ukrainassa vuonna 2001.

Tarkkaa lähdettä ukrainalaisten venäjän kielen osaamiselle on vaikea löytää, mutta Tilastokeskuksen asiantuntijan Tauno Tyllisen mukaan voidaan todeta, että ukrainalaisten venäjän kielen osaaminen on niin yleistä, etenkin aikuisväestön keskuudessa, että lähes kaikki aikuiset osaavat venäjää. Ehkä marginaalinen osa länsiosan väestöstä ei osaa puhua sitä, mutta silti hekin ymmärtävät venäjän kieltä.

Tässä vielä muutamia lähteitä, joiden perusteella venäjän kielen osaamista Ukrainassa voisi arvioida:

Kielellistä monimuotoisuutta Ukrainassa kuvaa Kyiv International Institute of Sociologyn julkaisema ukrainankielinen artikkeli ”Ukrainan kiellis-etninen rakenne: alueelliset ominaisuudet ja muutosten suunta itsenäisyyden aikana”: http://kiis.com.ua/materials/articles_HVE/16_linguaethnical.pdf

Artikkelin taulukon 3. ("Aikuisen väestön jakautuminen kansallisuuden ja helpomman käyttökielen mukaan KIIS-tutkimusten 2002 ja 2003 mukaan (%)") mukaan vuonna 2003 Ukrainan väestöstä noin 41 prosentille helpoin käyttökieli oli ukraina, 43 prosentille venäjä ja 16 prosentille venäjän ja ukrainan käyttö oli yhtä helppoa.

Ukrainassa puhutaan myös ukrainan ja venäjän kielten seka- tai välimuotoa, jota kutsutaan nimellä suržyk. (Lähteinä esim. https://fi.wikipedia.org/wiki/Sur%C5%BEyk ja https://www.oei.fu-berlin.de/media/publikationen/boi/boi_17/11_bernsand.pdf)

Vuosina 2006–2007 tehdyssä Gallup-kyselyssä 83 prosenttia ukrainalaisista valitsi vastauskieleksi venäjän. (Lähde: https://news.gallup.com/poll/109228/Russian-Language-Enjoying-Boost-PostSoviet-States.aspx)

Vuonna 2012 tehdyn ukrainalaisen kyselytutkimuksen mukaan 50 prosenttia vastaajista piti ukrainaa äidinkielenään, 29 prosenttia piti venäjää äidinkielenään ja 20 prosenttia vastaajista piti äidinkielenään sekä ukrainaa että venäjää. (Lähde: https://web.archive.org/web/20150709203803/http://ratinggroup.com.ua/en/products/politic/data/entry/14004/)

Ukrainan ja venäjän kielten samankaltaisuutta on käsitelty esimerkiksi oheisessa tuoreessa artikkelissa (julkaistu 7.3.2022): https://theconversation.com/ukrainian-and-russian-how-similar-are-the-two-languages-178456

 

4.) Paljonko Suomessa oli ennen korona-aikaa ukrainalaisille myönnettyjä kausityölupia, eli minkä verran väkeä työskenteli maatiloilla, rakennuksilla ym. väliaikaisilla oleskeluluvilla tms.

Tilastokeskuksen väestötilastot sisältävät vain Suomessa vakituisesti asuvat maahanmuuttajat. Kausityölupia tilastoi Maahanmuuttovirasto: https://migri.fi/tilastot

Tässä Maahanmuuttoviraston tiedote maahanmuuton tilastoista 2021 (julkaistu 26.1.2022): https://migri.fi/-/maahanmuuton-tilastot-2021-ennatysmaara-haki-oleskelulupaa-tyon-perusteella

Tässä myös Maahanmuuttoviraston tiedote Ukrainan tilanteesta (julkaistu 25.2.2022): https://migri.fi/-/maahanmuuttovirasto-seuraa-tiiviisti-ukrainan-tilannetta

9 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.