Aiheena on eroahdistuksen/äidistä eron/äidin kuoleman vaikutus lapsen kielenkehitykseen. Haluisin löytää materiaalia lapsen kielenkehityksestä yleisesti,…

Kysytty
16.7.2009

Aiheena on eroahdistuksen/äidistä eron/äidin kuoleman vaikutus lapsen kielenkehitykseen. Haluisin löytää materiaalia lapsen kielenkehityksestä yleisesti, erityisesti käsitteistön, syntaksin ja morfosyntaksin kehityksestä. Myös materiaali siitä miten ero äidistä/eroahdistus tai äidin kuolema vaikuttaa lapseen yleisesti.
Lisäksi olisi hyvä jos materiaali olisi kohtuullisen tuoretta, mieluiten 2000 luvulta, mutta myös vuodesta 1990 lähtien oleva materiaali on hyödyksi.

Materiaaliksi käyvät kirjat, artikkelit ja lehtiartikkelit.

Vastaus

Vastattu
17.7.2009
Päivitetty
17.7.2009

Pikaisen tiedonhaun tuloksena voitaneen päätellä, että kotimaisista kirjastoista löytyy paljon aineistoa lapsen kiellisestä kehityksestä ja varhaisen vuorovaikutuksen tai äiti-lapsisuhteen vaikutuksesta kielelliseen kehitykseen. Avioeroista löytyy tutkimuksia niin psykologisesta kuin sosiaalisen kehityksenkin näkökulmasta, mutta poikkitieteellisiä tutkimuksia on vaikeampi löytää. Suosittelen henkilökohtaista käyntiä oppilaitoksesi kirjastossa tai opettajasi/ohjaajasi vastaanotolla. Parhaiten kirjoja saa yliopistokirjastoista (mahdollisesti kaukolainoina muista kaupungeista). Joitakin opinnäytetöitä, lähinnä pro graduja mutta myös uudempia väitöskirjoja saattaa löytyä myös sähköisessä muodossa, jolloin ne saa luettavaksi/tulostettavaksi suoraan omalle tai kirjaston koneelle. Alla muutamia lähteitä, joihin kannattanee mahdollisuuksien mukaan tutustua.

Yliopistokirjastojen yhteistietokannasta Lindasta asiasanoilla
(kielellinen kehitys lapset) sekä sanahaulla (äiti OR äidin) löytyi seuraavanlaisia viitteitä:

Nieminen, Pirkko: Äidin ja lapsen kommunikaatio ja lapsen kielen omaksuminen (1991). Väitöskirja, saatavana myös HelMet-kirjastoista.

Leskinen, Paula: Äidin vuorovaikutuksellinen käyttäytyminen ja lapsen jaetun tarkkaavaisuuden taidot lapsen varhaisen kielellisen ja kognitiivisen kehityksen ennustajina [Elektroninen aineisto] Jyväskylä, 2008.
Pro gradu, suora linkki pdf-asiakirjaan http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200906121726

Laapas, Riikka: Äidin ja lapsen leikki ja kielenkäyttö sekä niiden väliset yhteydet [Elektroninen aineisto] Jyväskylä, 2001.
Pro gradu, suora linkki pdf-asiakirjaan http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2001880334

Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen : Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 13.-14.3.2008 / toimittaneet Kaisa Launonen, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka & Matti Lehtihalmes. Helsinki : [Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys], 2008; sisältää esitelmiä äidin ja lapsen vuorovaikutusesta ja lapsen kielen kehityksestä; saatavuus: yliopistokirjastot

Äidin ja lapsen vuorovaikutusta ja sen suhdetta kielelliseen kehitykseen on tutkittu paljon, esim.

Paavola, Leila: Maternal sensitive responsiveness characteristics and relations to child early communicative and linguistic development. Oulu : Oulun yliopisto, 2006.
Asiasana: kielellinen kehitys--lapset (ysa)
kielen omaksuminen--lapset (ysa)
varhainen vuorovaikutus--äidit--lapset (ysa)
språkutveckling--barn (allars)
språkinlärning--barn (allars)
tidig interaktion--mödrar--barn (allars)
kielellinen kehitys (ysa)
kielen omaksuminen (ysa)
lapset (ysa)
äidit (ysa)
varhainen vuorovaikutus (ysa)

Kielen ituja : ajankohtaista lapsenkielen tutkimuksesta /
toimittanut Merja Karjalainen. Oulu : Oulun yliopisto, suomen ja saamen kielen ja
logopedian laitos, 1998.
asiasanat:
kielellinen kehitys--lapset (ysa)
kielen omaksuminen--lapset (ysa)
lastenkieli (ysa)
kielellinen vuorovaikutus--äidit--lapset (ysa)
vanhempi-lapsisuhde--vuorovaikutus (ysa)
viestintä--kuulovammaiset--lapset (ysa)
kielelliset häiriöt--lapset (ysa)
kieli--leikit--lapset (ysa)

Lapsi ja tutkimus / toimittaneet Paula Lyytinen ja Heikki Lyytinen. Jyväskylä : Atena, 1996.
asiasanat: lapset--tutkimus (ysa)
lasten kehitys (ysa)
kehityspsykologia (ysa)
lapsen asema--tieteidenvälisyys--tutkimus (ysa)
varhaiskasvatus--päivähoito (ysa)
kielellinen kehitys--lapset (ysa)

Alijoki, Eila: Pesästä pieni ponnistaa : lasten varhaisten vuorovaikutustaitojen tukeminen. Helsinki : Kirjayhtymä, 1998.
Asiasana: vuorovaikutus--vanhemmat--lapset (ysa)
vauvat--vuorovaikutus (ysa)
vanhempi-lapsisuhde--vauvat (ysa)
lasten kehitys (ysa)
kielellinen kehitys--lapset (ysa)
sosiaalinen kehitys--lapset (ysa)
sosiaaliset taidot--lapset (ysa)
viestintä--lapset (ysa)
puheviestintä--lapset (ysa)
kielellinen vuorovaikutus--lapset (ysa)
sosiaalinen vuorovaikutus--lapset (ysa)
kielen omaksuminen--lapset (ysa)
varhaiskasvatus--sosiaaliset taidot (ysa)
kaksikielisyys--lapset (ysa)
puhehäiriöt--lapset (ysa)
leikit (ysa)

Jones, Rhian: Emerging patterns of literacy : a multidisciplinary perspective. London : Routledge, 1996.
Asiasana: lukeminen--oppiminen (ysa)
lukutaito--lapset (ysa)
vanhempi-lapsisuhde--lasten kehitys (ysa)
kielellinen kehitys--lukeminen (ysa)

Poikkitieteellinen näkökulma avioeron vaikutuksesta lapseen:
Mirja Kalliopuska (toim.): Children and family structures : child and different relationships of recent family types : proceedings from the Fenno-Hungarian Conference on Recent Family Types, July 5-7, 1989, Lahti, Finland. Lahti : University of Helsinki, Lahti Research and Training Centre, 1991.

4 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.